affiliate-modra-nejlevnejsi-1000x200-1553770942.jpg

Obložení stěn profilovanými prkny

15.01.2009 | Redakce | Rubrika - Tipy a rady

Profilovaná prkna jsou vyrobena z masivního dřeva. Nabízíme Vám několik doporučení, která Vám usnadní práci. Před zahájením práce skladujte prkna několik dní v místnosti, kde s nimi budete pracovat. Je dobré prkna uložit volně, aby se mohla co nejvíce přizpůsobit prostorovému klimatu. Neošetřené dřevo je třeba před montáží natřít, resp. lazurovat. Prkna řežte tak, aby se dřevěná vlákna na čelní straně neštěpila. Při řezání pilou používejte vedení řezu, abyste docílili přesného pravého úhlu.

Obložení stěn profilovanými prkny
Reklama1. Svislé obložení stěn

Profilovaná prkna lze umístit svisle i vodorovně. Lze je skládat i pod jiným úhlem, ale spodní konstrukce musí s vrchní řadou v každém případě svírat přesně pod úhlem 90°. Po připevnění konstrukčního rámu z hoblovaných střešních latí můžete začít obkládat. U vnitřních úhlů odřízněte poslední prkno před rohem tak, aby mohlo být navazující prkno připevněno pod úhlem 90°. U tohoto předchozího prkna odřízněte pero. Následující prkna montujte stejným způsobem.

V případě vnějšího úhlu připevněte všechna prkna až do předposledního. Poslední prkno pak zařízněte na potřebnou délku k rohu. Řeznou hranu ohoblujte a zabruste. Upravenou hranu natřete. Nakonec poslední prkno přišroubujte a u navazujícího prkna uřízněte pero. Tuto plochu také vyhlaďte a v daném případě natřete. Toto prkna pak připevněte pod úhlem 90°.

2. Vodorovné obložení stěn

Při vodorovné montáži profilovaných prken musí být spodní konstrukce umístěná svisle. Zde je také třeba dodržovat vnitřní i vnější rohy. Při obkládání vnitřních rohů je nejjednodušší metodou tupý spoj profilovaných prken. Řezné hrany pak zakryjte lištou s vydutým zaoblením. Lištu připevněte jemnými drátěnými hřebíky. Nejsou pak téměř vidět.

Další možností obložení vnitřních rohů je pokosový řez. Toto provedení je trochu pracnější. Prkna seřízněte v rohu pod úhlem 45°. Při skládání prken je třeba dávat pozor na to, aby se pokosové řezy k sobě správně napojovaly.

U vnějších rohů spodní konstrukci umístěte tak, aby bylo možné profilovaná prkna v rozích připevnit tak, jak je zobrazeno výše. Upravte délku prken a namontujte je tak, aby na sebe doléhaly na doraz. Spoje prken připevněte hřebíky. U čistých řezů se zabroušenými hranami můžete tyto spoje ponechat v této podobě (např. v užitkových místnostech). V obytných místnostech se kladou na optický vzhled větší nároky. Zde vnější roh zakryjte rohovou lištou ze dřeva. Tu připevněte hřebíčky a hřebíkové hlavičky zatřete voskem.

3. Spojení profilovaných prken

Pro spojování profilovaných prken používejte vždy špalíky (odpad z profilovaných prken). Na hrany profilovaných prken nikdy netlučte přímo kladivem. Vlastní spojení prken se provádí pomocí speciálních příchytek, které po dokončení montáže nejsou vidět.

Stropní přechody

Spoje v oblasti stropu můžete zakrýt pomocí spárových dřevěných vložek nebo rohových lišt. Při montáži spárových dřevěných vložek se připevňují hoblovaná prkna průběžně na stropní přechod. Jejich zadní hranu ohoblujte šikmo. Pak prkna bez problémů přiléhají ke stropu. Při použití stropní lišty se profilovaná prkna montují s odstupem několika milimetrů od stropu. Většina rohových lišt podle délky k sobě lícuje pod úhlem 45°.

Profilovaná prkna ve vlhkých prostorech

Ve vlhkých prostorech lze ošetřená profilovaná prkna bez problému použít. Dávejte při tom pozor, aby byla za prkny zajištěna cirkulace vzduchu. V závislosti na směru montáže a potřebných spodních konstrukcí je potřeba ještě příčné laťování. Při vodorovné montáží připevněte profilovaná prkna tak, aby pera na prknech ukazovala směrem nahoru.Tak se v dutině drážky nemůže hromadit vlhkost. U stropu musí být zajištěno vnější proudění vzduchu. Za tímto účelem stačí odstup od stropu 2cm. I u podlahových spojů musíte ponechat dostatečně velké otvory. U svisle montovaných prken seřízněte spodní hrany pod úhlem 45°, čímž umožníte rychlé stékání stříkající vody.

Pojmy pro profilovaná prkna

Tip


V případě montáže profilovaných prken máte mnoho možností pro umístění elektrického vedení. Můžete např. namontovat halogenový zářič a získat tak moderní osvětlení. Místo se dobře hodí ukrytí elek tronický či anténových kabelů. Potřebné otvory pro vývod těchto kabelů lze vylíznout okružní pilou (doplňková součást vrtačky).

Reklama
Reklama

Související články

Kamenná dýha

23.04.2019 | Tipy a rady

Dekorativní kamenná dýha je jedinečná a svým způsobem nenahraditelná. Kámen má neopakovatelnou kresbu, odstíny a strukturu. Celý článek

Budeme malovat. Jak na malování připravit stěny?

22.04.2019 | Tipy a rady

Budete malovat? V tom případě byste měli vědět, že malování stěn v sobě neskrývá jen samotnou výmalbu, ale také několik úkonů, které stěny na… Celý článek

Je koberec vhodný do domácnosti, v níž žije alergik?

22.04.2019 | Tipy a rady

Hodně lidí tvrdí, že v domácnosti s alergikem nemá koberec co dělat. Je tomu ale skutečně tak? Co je míň škodlivé? Prach usazený na koberci, který… Celý článek

Pravidla, podle kterých bychom měli vybírat barvu do interiéru

22.04.2019 | Tipy a rady

Mnoho z nás se nechá při malování unést velkou škálou barev, z nichž si můžeme vybírat. Velmi často se pak ale stává, že nám naše nová výmalba… Celý článek

Reklama
Reklama