Výškové práce a nemovitosti

12.02.2021 | PR článek | Rubrika - Tipy a rady

Vlastníci nemovitostí, či správci nemovitostí potřebují čas od času na svém objektu provést údržbu či opravu ve výšce. Může se jednat o různé činnosti jako je například čištění okapů, údržba střech, montáž antén nebo odstraňování sněhu a mnoho dalšího.

Výškové práce a nemovitosti
Reklama

Zkrátka možností využití pracovníků, kteří provádějí výškové práce je mnoho a záleží pouze na majiteli, jaký druh výškových prací zvolí.

Provádění výškových prací je děleno podle způsobu zajištění na několik různých samostatných ochranných systémů, jako je systém lanový, záchranný, záchytný, zádržný a systém pracovního polohování.

Jaký systém provedení výškových prací zvolit?

Velice záleží na typu budovy, na které budou práce prováděné, na četnosti a opakování prováděných prací, na estetičnosti (například zda je budova pod ochranou Národního památkového ústavu) a není možné na budovu instalovat záchytné systémy a také na možnosti samotného přístupu na určitá místa objektu. Například na práci ve světlících, šachtách nebo v okolí komínů. Na průmyslových objektech je možné snadněji instalovat záchytné systémy než na rodinných nebo činžovních domech.  Výběr vhodného systému ovlivňuje tedy hned několik různých faktorů.

Výškové práce s pomocí lešení

Výškové práce je možné provádět s pomocí lešení. Lešení je dočasná stavební konstrukce, kterou je možné instalovat na stavbách či při rekonstrukcích objektů. Lešení je možné postavit u budovy z její vnější části a také ve vnitřku budovy, pokud to podmínky umožňují. Lešení jsou rozdělena na několik typů a to na lešení pevná (nepohyblivá) nejčastěji kovová či dřevěná, pojízdná lešení nejčastěji hliníková, lešení fasádní a lešení trubková. U lešení je možný pronájem a je nutná jeho stavba a po ukončení prací demontáž a následný odvoz.

Výškové práce pomocí plošin

Pojízdné pracovní plošiny je možné používat při provádění výškových prací. Plošiny mají dosah nejčastěji do třiceti metrů podle druhu zvolené plošiny. Nejčastěji používané jsou plošiny teleskopické, nůžkové, kloubové, přívěsné, případně autoplošiny. Při použití plošin je nutný bezproblémový přístup k objektu, v některých případech také zřízení záboru místa. Mohou však být prostory, kam není možné plošinu přistavit, jako například dvory nebo zahrady.  Použití plošin neumožní v některých případech dosah na různá zákoutí či místa kolem komínů na střechách.

Použití lanového přístupu

Zvolení tohoto systému je vhodné na většinu prováděných prací na vaší budově. Ať se jedná o mytí a impregnaci fasády, opravy říms, komínů případně jiné práce, lanový přístup je nejjednodušší způsob ve většině případů. Lanový přístup neboli práce z lana nevyžaduje velký zábor prostoru vně objektu, je možné se díky němu dostat k obtížným místům a zákoutím. Není třeba speciální těžké techniky ani lešení. Pracovníci práce provádějí zavěšeni na laně s jištěním. Vždy je ale nutné pod výkonem práce zajistit místo tak aby nebyl možný přístup osob pod pracovníky.

Jaké opravy a činnosti je možné pomocí výškových pracovníků provádět?

Škála činností je opravdu velice široká, namátkou si jich vyjmenujeme pouze několik, které jsou nejpoužívanější, a setkáte se s nimi nejčastěji.

Mytí oken ve výškách

Velice často vidíme výškové pracovníky, jak myjí okna na budově. Pro mytí oken ve výškách jsou nejčastěji používány práce zlana tedy výškové práce s použitím horolezecké techniky, pracovní plošiny různých typů s ohledem na výšku budovy a v některých případech také závěsné lávky. Závěsných lávek je možné využít tehdy, kdy je jimi budova vybavena. Mytí oken je činnost, u které je vhodné ji pravidelně opakovat, jelikož následná údržba je poté jednodušší a rychlejší. K samotnému mytí oken se také vztahuje mytí a čištění prosklených, plastových, kovových či jiných fasád.

Mytí, opravy a impregnace fasád

Práce na fasádě domu je další velice častá činnost, při které uvidíme výškové pracovníky pracovat na plášti budovy. Při této činnosti je možné opět využít většinu dostupných systémů jako jsou práce z lana pomocí horolezecké techniky, plošin, lešení případně závěsných lávek. Veškeré systémy je možné použít s ohledem na danou aktuální technickou situaci. Výškové práce na fasádě mohou obnášet lokální opravu fasády na určitých místech, mytí fasády tlakovou vodu a následnou impregnaci fasády například proti pavoukům, dále například nátěr fasády penetrací a vrchní barvou.

Čištění střech

U čištění střech se výběr dostupných systémů snižuje výškové práce zlana tedy s pomocí horolezecké techniky a v některých případech také s pomocí plošin. Střechy jsou nejčastěji čištěné od mechů, sazí, atmosférických nečistot. Čištění střech probíhá mechanicky případně pomocí tlakové vody. Dobře vyčištěná střecha získá nový vzhled a jasnější barvu.

Opravy komínů nad střechou

Opravy komínů nad střechou rodinných, činžovních či bytových domů jsou velice důležitou částí údržby objektu. Komíny, o které se majitel či správce objektu dostatečně nestará ztrácejí pojivo ve spárách, začínají se uvolňovat jednotlivé části a v havarijních případech hrozí zřícení. Pokud dojde ke zřícení komínu, případné škody na majetku a v mnohem horším případě na zdraví jsou poté za majitelem či správcem objektu. Opravy komínů jsou prováděny velice často pomocí horolezecké techniky tedy takzvaně zlana. Pracovníci komín opatrně rozeberou a kontrolovaně dopraví na zem, poté vystaví novou nadstřešní část komínu. V některých případech je možné využití plošin.

Opravy a čištění světlíků

Světlík jako technická část bytového případně činžovního domu je poměrně stísněný prostor. U tohoto prostoru není možný jiný přístup, než lanový přístup a v některých ojedinělých případech možnost stavby lešení. Spíše ale budete využívat služby pracovníků s horolezeckou technikou. V dnešní době jsou světlíky využívány pro vedení například odsávání digestoří či různých sítí jako je internet, televize a podobně. Velice často se také provádění zakrytí světlíků sítí proti ptákům.

Izolace spár panelových domů

Jako další příklad výškových prací je izolace spár panelových domů. Panelové domy potřebují mít kvalitní a řádnou izolaci spár mezi panely. Pokud tomu tak není, dochází k velkým únikům tepla, promrzání a může také docházet k zatékání vody do konstrukce domu. Nejčastěji jsou tyto práce řešeny pomocí pracovníků s horolezeckou technikou takzvaně z lana, můžou být řešena také pomocí lešení. Nicméně stavba lešení kolem panelového domu by byla zbytečně zdlouhavá a nákladná. U menších panelových domů je možné práce provést pomocí plošin, pokud tomu okolní podmínky odpovídají.

Závěrem o výškových pracích

V krátkosti jsme si nastínily, jaké systémy je možné při výškových pracích používat a několik příkladů, u jakých prací můžete výškové pracovníky potkat. Výčet činností je samozřejmě mnohem větší. Od jaké výšky se jedná o výškové práce? Obecně je za výškové práce považována každá činnost, která je prováděna ve výšce vyšší ne jeden a půl metru nad terénem či vodní plochou. Pokud potřebujete výškové práce a budete poptávat společnost, která je pro vás bude provádět, určitě je vhodné požádat budoucího dodavatele o zaslání referencí. Dále také o přesný postup při provádění výškových prací a systém který bude dodavatel preferovat.

 

Reklama
Reklama

Související články

Co s velikonočními vařenými vajíčky? Tyto 3 skvělé recepty!

05.04.2021 | Tipy a rady

Sešlo se vám doma mnoho velikonočních vařených vajíček, která však nejste schopni na posezení sníst? Co s nimi tedy dělat, když se na ně nechcete… Celý článek

Velikonoční zvyky a tradice

31.03.2021 | Tipy a rady

Velikonoce jsou spojeny s různými obyčeji a zvyky. V různých koutech České republiky se provádí rozličné obyčeje, které ale postupně ať chceme, nebo… Celý článek

Velikonoce – jejich historie a tradice s nimi spojené

30.03.2021 | Tipy a rady

Velikonoce, to není jen volno v pondělí, při kterém rozdáváte vajíčka nebo čokoládové figurky či pečete beránka nebo mazanec. Jejich historie podle… Celý článek

Venkovní žaluzie umí víc, než „jen“ chránit před sluncem

30.03.2021 | Tipy a rady

Stínicí technika se stala nedílnou součástí oken nejen v rodinných domech a bytech, ale i ve společnostech. Žaluzie jsou používány po desetiletí, a… Celý článek

Reklama
Reklama