Krby a vytápění

Aby i v zimě bylo teplo

Stále rostoucí ceny plynu a elektřiny přitom nenechávají nikoho na pochybách, že pozornost, kterou v poslední době přitahují zejména alternativní zdroje vytápění, je skutečně zasloužená. Těm z nás, kteří zvažují výběr vhodného otopného systému, je nabízena možnost volby kompletního systému vytápění s důrazem na využití alternativních zdrojů.

Společnost Karma nabízí spotřebiteli v duchu moderních trendů vytápěcí systém, založený na třech základních konceptech – využití alternativního zdroje, minimální použití tuhých paliv a minimalizaci energetických požadavků celého vytápěcího systému. Zjednodušeně řečeno – součástí stavebnicového systému vytápění je několik prvotních tepelných zdrojů, ze kterých je čerpána energie. Nejprve jsou na řadě zdroje „levné“ – alternativní (solární energie, zplynovací kotel na pelety nebo dřevo, krbová kamna s teplovodním výměníkem), zbývající potřebnou část energie dodá plynový kondenzační kotel. (Ucelenou řadu komponent vytápěcího systému dodává samozřejmě výrobce).

Kombinací jednotlivých zdrojů dochází nejen k maximálně efektivnímu využití energie a jejím úsporám, ale tím pádem i k úspoře finanční. Celý systém je navíc velmi variabilní, nabízí mnoho možností řešení a jeho stavebnicové řešení umožňuje postupné rozšiřování. Vytápění i ohřev vody lze proto zvolit s ohledem na konkrétní potřebu vytápěného prostoru a daných podmínek. Kombinace komponent systému a možnost volby optimálního způsobu vytápění je ekologický, umožňuje vyjít vstříc životnímu prostředí – slouží tedy nejen potřebám spotřebitele, kterému snižuje náklady na vytápění.

Zdroj: www.karma-as.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *