Nechceme zde rozebírat, jak vybrat ta nejlepší okna, jak zvolit správnou firmu, jak podepsat správnou objednávku či jak dohlédnout na technika, aby okna správně oměřil. Zaměříme se na konkrétní kroky a opatření co ohlídat, aby vlastní výměna oken proběhla jak má a my jsme byli s nově namontovanými okny i provedenými pracemi maximálně spokojeni.

 

Příprava na provedení výměny oken

Mnohé o dalším průběhu  výměny oken napoví již to jestli montážní parta k Vám přijede včas dle dohody a jak uložená a upevněná jsou Vaše nová okna na nákladním voze či v dodávce. Rozhodně je výhodou pokud jsou okna při přepravě zabalená (např. strečovou folií), lépe každé zvlášť, nebo alespoň všechna dohromady.  Balení oken dokáže zabránit jejich poškození a zašpinění během přepravy a další manipulace.

Velmi důležité je, aby okna před vlastní montáží byla uložena tak, aby nemohlo dojít k jejich odření či poškrábání. Doporučuje se okna a  dveře průběžně podkládat a prokládat polystyrenem nebo alespoň tvrdým kartonem.  Stejně tak není možné podcenit nutnost zakrytí topných těles a nábytku v blízkosti vyměňovaných oken. V blízkosti vyměňovaných oken je třeba vždy vytvořit přístup cca 1 metr a doporučuje se rovněž chránit podlahu (nejlépe starými koberci, dekami, kartony) zejména v místech, kudy se budou přinášet nová okna a odnášet vybouraný materiál.

Šikovná montážní parta vždy ještě před vybouráním prvního okna zkontroluje, že rozměry a specifikace všech dovezených oken souhlasí s podepsanou  objednávkou a odpovídá skutečným rozměrů stavebních otvorů na místě realizace. Stejně tak zkontroluje kvalitu zakrytí okolí vyměňovaných oken a doporučí či sama doplní ochranu proti poškození tam kde by chyběla.

 1. Nová okna přivezeme k vám na stavbu.
 2. Okna jsou při přepravě důkladně zabalena a ochráněna.
 3. Okna na místě realizace uložíme tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 4. Provedeme kontrolu rozměrů oken podle objednávky i reálných stavebních otvorů.
 5. Zkontrolujeme zakrytí topení a blízkého nábytku.
 6. Chybějící zakrytí okolí vyměňovaných oken doplníme.

 

Opatrná demontáž starých oken

Demontáž starých oken začíná vysazením, odnesením a uložením starých okenních křídel.  Následně montážní parta v několika místech po obvodu okna opatrně nařízne starý okenní rám a postupnými kroky jej po kouskách vyláme a rozebere. Vždy musí montážní parta dbát na to, aby při demontáži okna  jen minimálně narušila okolí ostění a nadpraží okna, a to jak interiérovou tak exteriérovou omítku či třeba keramický obklad.

Nově vzniklý stavební otvor je téměř vždy třeba více či méně doupravit. Někdy je třeba odsekat pás omítky z důvodu použití rámu o větší stavební hloubce než měla úvodní okna. Jindy se třeba pod deštěním špaletových oken ukáže nečekaně vystouplý pás vyzděných cihel. Všechny dodatečné úpravy stavebního otvoru však musí být konány jen v té nejnutnějš míře a s největší možnou opatrností a citlivostí k okolním konstrukcím.

 1. Okenní křídla starých oken postupně vysadíme.
 2. Demontovaná okenní křídla odneseme a uložíme.
 3. Původní okenní rám opatrně nařízneme.
 4. Okenní rám postupnými kroky rozebereme.
 5. Vylomíme okenní rám tak, aby se minimálně narušilo ostění okna.
 6. Vzniklý stavební otvor dle potřeby doupravíme.

 

Příprava montáže nových oken

Před vlastním osazením nových oken do nově vzniklého stavebního otvoru je třeba na okenní rámy nalepit parotěsné (interierové) a případně vodotěsné paropropustné (exterierové) pásky, samozřejmě pouze v případě, že jste si je jako součást výměny oken v zakázce objednali. Ošetření připojovací spáry interiéro­vou parotěsnou páskou dokáže zabránit plesnivění okolo oken) a instalace exteriérové vodotěs­né páskou je jistotou proti zatékání.

Jako první krok montáže nových oken se osadí okenní rám (bez okenních křídel) do připraveného stavebního otvoru a  v předem určených místech se podloží nenasákavými podložkami. Následně se okenní rám postupně vyrovná a zajistí vymezovacími klíny ve zcela vodorovné a svislé poloze. Svislost a vodorovnost osazení okenního rámu je nezbytné v průběhu dalších kroků montáže průběžně kontrolovat.

Po dosažení definitivně správného osazení  se okenní rám zaklínuje a rozepře proti možnému prohnutí. Před následnými kroky je opět nezbytné zkontrolovat svislost a vodorovnost osazení okna.

 1. Před osazením oken provedeme nalepení parotěsných pásek na okenní rám.
 2. Osadíme okenní rám do otvoru a podložíme jej v určených místech nenasákavými podložkami.
 3. Okenní rám zajistíme vymezovacími klíny ve svislé a vodorovné poloze.
 4. Průběžně kontrolujeme přesnost osazení okenního rámu.
 5. Okenní rám zaklínujeme a rozepřeme proti prohnutí.
 6. Průběžně kontrolujeme svislost a vodorovnost osazení.

 

Odborná montáž nových oken

Nejdříve se k okenním rámům připevní páskové montážní kotvy. Mechanické kot­vení oken je třeba vždy pro­vádět s pomocí dilatačních plechových kotev, v žádném případě ne skrz rám vrtaný­mi turbošrouby (znemožňují tepelnou dilataci a zbytečně provrtávají uzavřené komory plastového profilu). Rovněž umístění kotev má svá pra­vidla – je předepsána jejich vzdálenost od rohu i mezi nimi (cca 700 mm). Následně se pozinkované kotevní pásky připevní kotevními šrouby ke zdivu.

Připojovací spáru mezi rámem okna a ostěním je třeba opatrně, ale důkladně a souvisle vyplnit kvalitní polyuretanovou montážní pěnou. Po zatuhnutí pěny se vyjmou vymezovací klíny a vzniklé mezery se opět doplní dopěněním PUR pěnou. Po dostatečném zatuhnutí se přebytečná polyuretanová pěna opatrně ořízne.

Na závěr montáže se nasadí okenní křídla, zkontroluje funkčnost nových oken a provede jejich případné doseřízení.

 1. K okenním rámům připevníme a páskové montážní kotvy.
 2. Pozinkované kotevní pásky připevníme kotevními šrouby ke zdivu.
 3. Připojovací spáru okna opatrně, ale důkladně vyplníme PUR pěnou.
 4. Po zatuhnutí pěny vyjmeme vymezovací klíny a vzniklé mezery dopěníme.
 5. Přebytečnou PUR pěnu opatrně ořízneme.
 6. Nasadíme okenní křídla, zkontrolujeme funkčnost nových oken a okna doseřídíme.

 

Pečlivé zednické začištění kolem oken

Velmi důležitou součástí výměny oken je pečlivé provedení zednického začištění ostění nově instalovaných oken.  U oken s rovným ostěním (většinou okna zdvojená nebo „rekordky“) se obvykle jádrovou omítkou nebo fasádním lepidlem srovnají větší nerovnosti ostění  a na závěr se provede finální začištění kvalitní sádrovou omítkou.

U špaletových oken obvykle po výměně oken vznikají velké dutiny, které je nejlépe vyplnit deskami extrudovaného polystyrenu (ostění okna vyteplí a navíc brání provlhání okolí okna). Rozhodně se nedoporučuje dozdívat ostění oken z porobetonu, a to především z důvodu jeho vysoké nasákavosti pro vodu a vodní páru. Následně se na ostění dolepí parotěsné pásky a případně se překryjí další deskou extrudovaného polystyrenu. Na připravené ostění se natáhne fasádní mřížka (perlinka) a zarovná se fasádní lepidlem (stěrkou).  Finální začištění ostění se zakončí  aplikací kvalitní sádrové interierové  omítky.

Nakonec se na připravené lože přilepí interierové a exterierové parapety.

 1. Ostění doplníme extrudovaným polystyrenem (u špaletových oken) a dolepíme parotěsné pásky.
 2. Na extrudovaný polystyren natáhneme fasádní mřížku (perlinku).
 3. Naneseme fasádní lepidlo (u špaletových oken).
 4. Větší nerovnosti v ostění se srovnají jádrovou omítkou nebo fasádním lepidlem (u rovného ostění).
 5. Finální začištění provedeme sádrovou omítkou.
 6. Vnitřní a venkovní parapety délkově upravíme a přilepíme na připravené lože.

 

Kompletace oken, úklid, kontrola a předání zákazníkovi

K okenním křídlům se domontují interierové žaluzie (pokud jsou součástí objednávky), seřídí se a zkontroluje se jejich funkčnost. Samozřejmostí rozhodně musí být provedení hrubého úklidu, odstranění  viditelných nečistot a vyčištění okolí vyměněných oken průmyslovým vysavačem.

Na závěr montážní parta zkontroluje kompletnost a kvalitu provedeného díla a  funkčnost nových oken i kvalitu provedení  montážních  zednických prací předvede zákazníkovi. Montážní parta a zákazník spolu provedou předání hotovéh díla  a sepíší předávací protokol.

Demontovaná okna a nahromaděný materiál odveze montážní parta  k následné ekologické likvidaci.

 1. Žaluzie přimontujeme na křídla a zkontrolujeme jejich funkčnost.
 2. Provedeme hrubý úklid kolem oken průmyslovým vysavačem.
 3. Zkontrolujeme kompletnost a kvalitu provedeného díla.
 4. Dokončenou zakázku předáme zákazníkovi.
 5. Sepíšeme předávací protokol.
 6. Demontovaná okna a nahromaděný stavební materiál odvezeme k likvidaci.

 

Ing. Jiří Chomát, OKNA.EU sro, www.okna.eu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno