Pokud plánujete výstavbu rodinného domu, s velkou pravděpodobností se zamýšlíte především nad barvami stěn, nábytkem, interiérovými dveřmi, záclonami a podobně. Nicméně na méně okázalé části, jako jsou omítky, myslíte málo, přestože právě ony výrazně ovlivňují vzhled místností.

V daném segmentu působí společnost SAKRET CZ, která se specializuje na prodej vysoce kvalitních omítek, a to pro různé technologie. V nabídce má totiž omítky stříkané i strojní, jejichž popularita v posledních letech roste.

Proč byste měli klást důraz právě na omítky?

Omítky představují jakousi povrchovou úpravu cihlového zdiva proti vlhkosti a taktéž jsou nezbytné pro zajištění rovnoměrné struktury stěny, což má dopad i na estetickou stránku místnosti. V neposlední řadě je důležité zmínit, že omítky chrání povrchy před vlivem povětrnostních změn, zakrývají porézní materiály, vyrovnávají nerovné povrchy zdiva a vytváří povrch vhodný pro malování.

Předtím, než začnete nanášet omítky, připravte si povrch, například spáry cihlové zdi je nezbytné vyspravit, odstranit uvolněnou maltu i prach a podobně.

Stříkané omítky se dostávají do popředí

Technologie se zdokonalují, a to i v natolik specifickém odvětví, jako jsou omítky. V posledních několika letech se vylepšily strojní omítky, jejichž realizace vám zabere méně času, což je i komfortnější. Jak už samotný název napovídá, používají se speciální stroje s hadicí, skrze kterou se dostane omítka na zdivo. Vy se tak nemusíte starat o ruční míchání, protože všechno za vás udělá stroj. Zmíněná metoda se používá jak v exteriérech, tak i interiérech.

Co všechno vám nabídne SAKRET CZ?

Společnost SAKRET CZ má ve svém portfoliu služeb nejen omítky, ale taktéž materiál pro přípravu podkladu, jako jsou cementové postřiky, spojovací můstky, základové nátěry, penetraci a podobně. Sortiment dále zahrnuje omítky vápenocementové a cementové, omítky na bázi sádry, omítky tepelněizolační i tenkovrstvé, minerálně šlechtěné či pastovité. Samozřejmě v nabídce nechybí ani omítky na fasády.