FENG SHUI - Diskuzní fórum


FENG SHUI (Tipy a rady)

12>

Feng Shui – úvod (Seriál článků o bydlení podle Feng Shui)

4.6.2010 16:07 | autor:  byufengshui

Feng Shui – úvod (Seriál článků o bydlení podle Feng Shui)

Díl první – Úvodní slovo (druhý díl budeme věnovat energiím člověka, tzv. Astrotypu).
Domov a pracovní místo jsou prostory, kde trávíme přibližně 2/3 našeho života. Nikde jinde netrávíme tak dlouhý čas v kuse, jako právě na těchto dvou místech. Domov a práce tak velmi ovlivňují kvalitu našeho života, pocit štěstí a naplnění, zdraví a délku života. Dobře uspořádaný domov a správně uzpůsobená kancelář tak velkou měrou přispívají k našemu životu v hojnosti a spokojenosti.

Feng Shui je umění pocházející z Číny. Vychází z toho, že člověk žije svůj život v nějakém prostoru a čase. Každému prostoru i čase vládnou určité energie, které na nás působí. Různé typy prostorů tak na nás působí různými energiemi (jinak se cítíme ve velké hale, jinak v malé a útulné čajovně, jinak se cítíme v obývacím pokoji plném dřevěného a těžkého nábytku, jinak v pokoji, který je vybaven lehkými a jemnými doplňky). Stejně tak na nás působí i čas. Jinak se cítíme ráno, jinak večer, jinak na podzim a jinak v létě. I každý den má svoji energii, a tak se stává, že říkáme dnům „blbec“, jiný den se zase vše daří ani nevíme proč, někdy se nám do ničeho nechce a jindy zase vystřelíme z postele plní energie.

Stejně jako prostor a čas, tak také každý člověk má své energie. Proto se každý cítíme ve stejném prostoru jinak a taktéž se cítíme jinak v určitý den či hodinu. Síla Feng Shui je právě v tom, že umí sladit energie člověka, prostoru a času.

Re:

4.6.2010 16:09 | autor:  byufengshui

Síla Feng Shui je právě v tom, že umí sladit energie člověka, prostoru a času tak, aby prostor a čas člověka co nejméně vyčerpávaly a naopak, aby z nich člověk mohl čerpat co nejvíce energie pro to, co v životě chce. Naučíme-li se ke svým cílům využívat energie prostoru a času, nemusíme pak tolik vynakládat energie své. Čím více své energie budeme šetřit, tím více se upevní naše zdraví a tím také můžeme prodloužit náš aktivní život.

Správně nastavený a vybavený prostor má sloužit člověku, který v tomto prostoru tráví svůj život. Musíme si uvědomit že doma trávíme v průměru více jak 8 hodin denně (1/3 dne), v práci také v průměru 8 hodin pracovního dne (1/3 dne) a zbytek času trávíme různě v dopravě, po nákupech, tedy na místech kde nebýváme tak dlouho v jednom čase. Takže nejvíce náš život ovlivňuje hlavně náš domov a místo naší práce. Tyto dva prostory nám mohou v životě pomáhat, nebo nás naopak vysávat a vyčerpávat. Tím nám samozřejmě ohrožují energii nutnou pro zdraví a delší život.

Re:

4.6.2010 16:10 | autor:  byufengshui

Domov, který odpovídá našim energiím a našim potřebám, snům a cílům, nám pak významně pomáhá vytvářet takovou rodinu, kterou si přejeme. Sladěný domov nám pomáhá uskutečnit naše plány, umožní nám dobře odpočívat a tak doplňovat potřebnou energii. Cítíme se zde volně, šťastně a spokojeně. Takový domov je prodchnut radostí. Takový domov vás láká domů, chcete tam být a žít svůj život. Pomáhá vám k plnosti vašeho života. Dodává vašemu životu potřebnou hojnost, pevné zdraví a dlouhý spokojený život.

V tomto seriálu si postupně budeme ukazovat, jaké energie jsou v nás a kolem nás, jak je můžeme využívat doma i v práci. Dočtete se, jaké kroky můžete udělat sami k tomu, abyste své bydlení lépe přizpůsobili sobě, své rodině a svým cílům, a které kroky je naopak lépe konzultovat s poradci Feng Shui. Naučíte se zde základní pravidla Feng Shui a můžete tak postupně vylepšovat kvalitu svého života, života svých blízkých.

V příštím díle si řekneme více o energiích, které jsou v nás, o energiích člověka, tzv. Astrotypu. Nashledanou příští pátek, 14.5. 2010.

Ing. Jiří Černák
Poradce Feng Shui Interiér
jirka@byu.cz
602 22 69 33

Feng Shui – Astrotyp člověka (Seriál článků o bydlení podle Feng Shui)

4.6.2010 16:12 | autor:  byufengshui

Feng Shui – Astrotyp člověka (Seriál článků o bydlení podle Feng Shui)

Díl druhý – Astrotyp – typologie člověka (třetí díl budeme věnovat otázce, jaké typy prostoru rozeznáváme a k čemu nám mohou sloužit).
Feng Shui se zdaleka nezabývá jen úpravami našich obýváků, ložnic apod. Úkolem Feng Shui je harmonizovat energie člověka se všemi energiemi, které ho ovlivňují, tj. prostoru i času (člověk se pohybuje pouze v prostoru a čase). Abychom energie člověka mohli harmonizovat, musíme je nejprve znát. K tomu nám pomáhá právě Astrotyp.

Bavíme-li se o energiích, máme na mysli energie Jin a Jang, energie pěti elementů (dřevo, oheň, země, kov a voda), dále pak tzv. 12 pozemských zvířat (jistě znáte znamení draka, opice, hada či koně) a 28 nebeských zvířat (dómů). Tyto energie jsou všude kolem nás (v prostoru a v čase) a také v nás. Energie, které nám byly dány do vínku pro tento života na naší planetě pak určují, co nám v životě vyhovuje lépe, co méně, co nás vyčerpává, co nás naopak povzbuzuje atd. Aby byl náš život co nejvíce harmonický je dobré, když své energie harmonizujeme s energiemi kolem nás, tj. energiemi prostoru (kde žijeme, bydlíme, pracujeme atd.) a času (kdy co děláme).

Re:

4.6.2010 16:13 | autor:  byufengshui

Astrotyp nám na základě chvíle zrození, tj. chvíle, kdy jsme poprvé nadechli tyto energie, ukazuje, čím jsme pro život vybaveni. Ukazuje nám na mnoha úrovních, co, kdy a kde pro nás bude nejpříznivější. Víme tedy jaké energie jsou pro nás vhodné v různých etapách života (dětství, puberta, zrání, zralost, stárnutí a stáří). Dále nám ukáže jak je poskládána naše osobnost (typologie člověka) z hlediska: m****lní úrovně, intelektu, podstaty, síly a emocí, komunikace a vnějšího projevu, fyzické a sexuální úrovně. Díky tomuto velmi detailnímu popisu „kdo jsme“ a na co jsme v životě vybaveni umíme určit, jaké energie jsou pro nás vhodné v prostoru a v čase. Astrotyp si můžete nechat spočítat na dasa@byu.cz nebo 602 58 44 78.

Re:

4.6.2010 16:16 | autor:  byufengshui

Na základě těchto znalostí pak již víme, jaký prostor je vhodný pro člověka s převahou jangové energie, jaký prostor je příjemnější pro člověka jinové energie. Kdybychom pro jangového člověka připravili prostor silně jangový, asi bychom mu mnoho nepomohli, naopak, mohli bychom mu velmi ublížit. Musíme si uvědomit, že disharmonie energií přináší do života nepohodlí, nejprve psychické, které se pak projeví fyzickými projevy nemocí (víme, že převážná většina nemocí je psychosomatických). Číňané také místo slova nemoc používají výraz „disharmonie“. To samé pak samozřejmě platí i o energiích pěti elementů. Člověk s převahou energie dřeva potřebuje úplně jiný prostor, než člověk s převahou energie kovu atd. Víme, že někdo má rád velké, vzdušné prostory, někdo naopak menší, útulnější apod.

Proto je velice důležité vědět, pro koho daný prostor připravujeme, ještě než se vůbec pustíme do nějaké práce či přípravy návrhů budov, interiérů exteriérů apod. Ne každý „trend“ je pro všechny. Je-li zrovna v kurzu zelená barva, neznamená to, že je vhodná pro každého. Někoho zelená barva může nabíjet čerstvou energií, jiného člověka může naopak velmi vyčerpávat. Takže základním bodem, ze kterého musíme při přípravě prostoru vycházet je to, pro koho tento prostor připravujeme.

Znalost Astrotypu je tedy podmínkou toho, abychom mohli sladit prostor s daným člověkem. Neznalost Astrotypu je jako pouštět se do operace a nemít k dispozici předoperační vyšetření pacienta.

Feng Shui – Bydlení a energie Jin/Jang (Seriál článků o bydlení podle Feng Shui)

4.6.2010 16:17 | autor:  byufengshui

Ve třetím díle si uvědomíme, že vše kolem nás se skládá z energií Jin a Jang (ve čtvrtém díle si ukážeme typy prostorů od krajiny až po psací stůl).

Člověk se ve svém životě pohybuje ve dvou základních jednotkách: v čase a v prostoru. Vše, co děláme, děláme v určitém čase: ráno, odpoledne, večer, na jaře, v létě, v zimě apod. Stejně tak vše, co děláme, děláme v nějakém prostoru: v přírodě, na zahrádce, doma, v práci, v restauraci atd. Tyto dvě základní veličiny tak určují náš život. A všude kolem nás, tj. v čase i prostoru jsou dvě základní energie Jin a Jang. V naší „západní civilizaci“ tomu můžeme říkat energie plus a mínus, neboli aktivní, pasivní, nebo kladná a záporná (viz elektřina, magnety apod.).

Tyto dvě energie se neustále pohybují a reagují jedna na druhou ve snaze se stále vyrovnávat. Zvětší-li se tedy jedna energie výraznějším způsobem, má ta druhá tendenci ji dorovnat. Příklad si můžeme uvést z přírody, kdy při velkém horku (Jang) často přicházejí bouřky s rychlým ochlazením (Jin), nebo při nachlazení (Jin) člověka přichází horečka (Jang). Díky tomuto vyrovnávaní nemůže dojít k situaci, kdy jedna absolutně ovládne situaci. Kdyby se tak stalo, byla by to smrt (v případě horečky u člověka by došlo k selhání organismu).

Re:

4.6.2010 16:19 | autor:  byufengshui

To, v jakém poměru se tyto dvě energie právě nacházejí se dá jednoduše vyjádřit tzv. pěti proměnnými fázemi energií, nebo-li pěti elementy. Jsou to: dřevo (narůstající Jang a klesající Jin), oheň (maximální Jang a minimální Jin), země (vyrovnanost nebo kolísavost mezi Jin/Jang), kov (narůstající Jin a klesající Jang), voda (maximální Jin a minimální Jang). To, v jaké fázi se energie Jin a Jang právě nacházejí (např. fáze dřevo) velmi ovlivňuje náš život. Fáze dřeva patří např. k období jara, oheň k létu apod. Stejným způsobem se pak projevují i v prostoru. Velký, vzdušný a světlý prostor bude mít energii dřeva, malý, tmavší prostor pak zase energii vody.

Známe-li tedy své energie z Astrotypu (viz článek z minulého pátku – 14.5. 2010), můžeme poměrně jednoduše určit, který prostor je pro nás vhodnější, kde se nám bude lépe bydlet, kde dobře tvořit, pracovat apod. Samozřejmě nám to také ukáže, která časová období jsou pro nás vhodnější a která méně.

Se znalostí svých Jin/Jang energií si pak můžeme lépe vybírat prostor, kde chceme bydlet. Má-li to být příroda (více energie dřeva), nebo město (může být energie ohně, nebo kovu). Navíc si můžeme i určit, která energie lépe vede k našemu cíli. Je-li cílem dosažení nějakého úspěchu např. v práci, pak svůj domov zvolíme aktivnější energie Jang. Chceme-li se naopak usadit, založit rodinu, zvolíme si pro bydlení spíše klidnější energie např. země apod. Podle toho si pak zvolíme i dům, byt, interiér, vybavení jednotlivých pokojů atd.

Re:

4.6.2010 16:19 | autor:  byufengshui

Takže prostor zvolíme jednak podle energií, které nám dělají „dobře“ na základě výsledků našeho Astrotypu a toho, o co právě v této etapě života usilujeme.

Tyto energie nám pak v prostoru (doma, v kanceláři apod.) budou pomáhat dosáhnout našich cílů a o to méně tak musíme vyčerpávat své vlastní energie. Čím méně se sami vyčerpáváme, tím samozřejmě je pevnější i naše imunita, zdraví a prodlužuje se nám i život. Takže dobře sladěný prostor (byt, dům, kancelář) s našimi energiemi a energiemi našich cílů nám zlepšuje celkovou kvalitu našeho života. Proto bychom si měli uvědomit důležitost vybírání místa pro domov a práci. Jsou to místa, kde trávíme převážnou část našeho života a o to větší vliv mají na jeho kvalitu. Takže při výběru toho správného místa bychom měli znát energie své (Astrotyp), energie prostoru (daného místa) a energie potřebné pro dosažení cílů v dané etapě života. Soulad těchto energií je pak zárukou spokojeného a naplněného života v hojnosti.
Ing. Jiří Černák
Poradce Feng Shui Interiér
jirka@byu.cz
602 22 69 33

Feng Shui – Bydlení a typy prostorů (Seriál článků o bydlení podle Feng Shui)

4.6.2010 16:22 | autor:  byufengshui

Ve čtvrtém díle si ukážeme, že to, jak se cítíme v našem útulném bytečku nezáleží jen na tom, jak jsme si ho krásně zařídili. Na naše pocity doma totiž útočí spousty jiných vlivů, které cítíme spíše podvědomě a tím nevědomě ovlivňují naše nálady a pocity (v pátém díle si budeme povídat o tom, jak najít vhodný prostor pro náš domov).

Každý člověk kolem sebe rozlišuje několik různých úrovní prostoru. Takže to, jak se cítíme doma ovlivňuje: krajina, ve které se náš dům nachází, pozemek domu (ulice, náměstí, zahrada, dvorek apod.), dům (tvar, barva, vchod, společné prostory apod.), interiér bytu/rodinného domu, naše oblečení a my sami. Soulad či nesoulad energií těchto prostorů pak určuje, jak se doma cítíme. Chceme-li si vytvořit klidný domov, kde bychom rádi trávili příjemné a nerušené chvíle se svojí rodinu, může tento klid rušit hluk středu města (krajina), špinavá a neupravená ulice (pozemek), neudržovaný dům či oprýskané poštovní schránky v domě (dům), nepořádek doma, nepohodlné oblečení v domácnosti a pak samozřejmě i naše vlastní energie.

Re:

4.6.2010 16:23 | autor:  byufengshui

Proto je velice důležité si uvědomit, že velkou měrou na náš spokojený pocit z domova působí okolní a vnější vlivy. Bydlení proto nevybíráme pouze podle počtu členů domácnosti (tj. 3 + kk), vybavení interiéru, ale také podle toho, kudy domů budu jezdit, čím vším musím projít, než se domů dostanu. Musím vzít v úvahu, co vše vidím z okna. Jaký je výhled v létě, jaký v zimě. Vše, co mi je nějakým způsobem nepříjemné a je ve „vnímatelné“ vzdálenosti od mého bydliště, určuje kvalitu mého bydlení.

Proto se také dříve tak lpělo na „dobré adrese“. Jen název ulice či města dával lidem jasný pocit z místa bydliště. Tato ostražitost se bohužel v poslední době téměř vytratila a my považujeme domov pouze za interiér bytu či rodinného domu.

Nejen energie interiéru bytu, ale také všechny okolní energie by měly odpovídat vašim energiím a energiím toho, čeho chceme v našem domově dosáhnout: rodinné zázemí, kariéra, odpočinek, studium atd. Každý z nás je různý a má různé cíle. A proto naše energie a energie našich cílů musí ladit s energiemi prostředí, ve kterém bydlíme.

Věnujte proto co nejvíce pozornosti všemu, co je v okolí vašeho domu, co je ve společných prostorách domu, sledujte vše, co vás potká na cestě do nového domu z práce, kudy budete často projíždět. Vnímejte, jaké všechny energie se na vás „nabalují“, co všechno si s sebou „přinesete“ domů. Tyto energie pak velkou měrou ovlivní to, jak se doma budete cítit. To, že jste doma nervózní, netrpěliví apod.

Feng Shui – Vhodné místo pro bydlení (Seriál článků o bydlení podle Feng Shui)

4.6.2010 16:26 | autor:  byufengshui

V pátém díle si budeme povídat o tom, jak vybrat nejvhodnější místo pro bydlení, ale tím také potažmo i pro svoji kancelář a jiná místa.

Vhodnost místa musíme vždy posuzovat podle dvou základních jednotek: člověka, který bude v daném místě působit a funkce, kterou má daný prostor pro člověka vykonávat.

Ve druhém díle jsme si ukázali, že každý z nás odpovídá určité typologii. Každý člověk je jedinečný a je jedno, jakým způsobem, či metodou se k jeho typologii dostaneme. My k našim účelům používáme již představenou metodu Astrotypu. Na základě této metody zjistíme, jaké energie daného člověka podporují, dělají mu dobře a naopak, které ho vyčerpávají a v delším časovém úseku mu také škodí a to i zdravotně. Na základě zjištěných energií člověka pak hledáme místo, které co nejvíce vyhovuje energiím daného člověka.

V případě, že člověk má převážně aktivní energie, musí být stále v pohybu, akci, stále něco dělat, pak hledáme místo takové, které mu umožní tyto energie využívat. I jeho místo by tak mělo být aktivní a plné energie. Naopak, člověk, který je více pasivní, má raději klid a pohodu, by měl působit v místě, které tyto energie nabízí. Takže lépe v místě klidnějším, méně hlučném. Těmto energiím pak také musí odpovídat krajina (příroda vs. město, okraj města vs. střed města, samota u lesa vs. horská vesnička atd.). Stejné energie pak musí mít i pozemek, na kterém dům stojí (rodinný nebo činžovní

Re:

4.6.2010 16:27 | autor:  byufengshui

Takže nestačí se s***tředit pouze na interiér a jeho energie, ale musíme také vědět, jaké energie jsou v okolí a v krajině, ve které budeme působit. Na člověka totiž všechny tyto energie působí a kumulují se. Jsou-li některé energie v okolí v disharmonii s člověkem, pak je musíme o to více harmonizovat v interiéru.

Energie vybraného místa také musí odpovídat energii funkce, kterou má místo vykonávat. Bez znalosti funkce je hledání místa stejně bláhové, jako když stavíme továrnu a nevíme, co v ní budeme vyrábět. Takže každé místo musí mít předem stanovenou funkci. Každá funkce také vyžaduje specifickou energii a tu musí vybrané místo poskytnout. Jinou energii budeme potřebovat pro budování rodinného zázemí, jinou pro budování nové restaurace, jinou pro advokátní kancelář, jinou pro byt pro čerstvého absolventa vysoké školy a jinou pro důchodce na odpočinku.

Vybrané místo tedy musí být „průsečíkem“ energií daného člověka a funkce prostoru. Jen tak může toto místo dobře sloužit jeho uživatelům a poskytnout lepší místo pro lepší život.
Ing. Jiří Černák
Poradce Feng Shui Interiér
jirka@byu.cz
602 22 69 33
Národní 25, Praha 1

Re:

11.6.2010 17:49 | autor:  robotman - 77.237.138.xxx

Mohlo by vás zajímat: http://redfashion.cz/agecheck

Feng Shui – Metody Feng Shui pro bydlení (Seriál článků o bydlení podle Feng Shui)

14.6.2010 12:31 | autor:  byufengshui

V šestém díle si představíme základní metody Feng Shui. Těch metod je samozřejmě několik a jsou různě používány různými školami Feng Shui. Každá ze škol tak může klást důraz na jiné aspekty prostoru a jeho vlivu na člověka. Mezi nejznámější metody využívané při Feng Shui jsou: Škola tvarů (nebo tzv. Pět zvířat), Škola kompasu, Ba Gua, Intuitivní Feng Shui, Letící hvězda, Devět nebes, Numerologie a další.

Dnes bychom si více přiblížili jednu z nejdůležitějších metod a to Intuitivní Feng Shui. Tato metoda vychází ze základního pravidla práce s prostorem a to je, že jsme to MY, kdo se v prostoru má cítit dobře. Ne naši známí, ne rodiče ani nadřízení, bytoví designéři, či obchodní partneři, ale jen a pouze my. Za těch několik tisíc let vývoje lidského pokolení jsme se již naučili jakž takž využívat vlivu oblečení. Již víme, že je nejen ochranou těla a obranou proti nemocem, ale také nám dokáže příjemně naladit ducha, tj. to, jak se cítíme. A stejnou roli má v našem životě prostor, který obýváme. Takže i ten musí umět ochránit naše tělo a dodat správný pocit našemu duchu. V opačném případě nás prostor bude jen vyčerpávat a brát nám velmi vzácnou životní energii.

Re:

14.6.2010 12:34 | autor:  byufengshui

Z tohoto důvodu je Intuitivní Feng Shui velmi důležité, protože staví hlavně na vnitřních pocitech člověka v daném prostoru. V předchozích dílech jsme si již upřesnili, že prostor není jen náš obývací pokoj, ale že je to „skládačka“ prostorů, které náš obývák ovlivňují. Je to tedy krajina, pozemek, dům, byt a pak jednotlivé místnosti. Takže nestačí mít dobrý pocit z obývacího pokoje. Musíme se naučit také vědomě vnímat, jak na nás působí všechny tyto úrovně prostorů v našem okolí. To, jak na nás naše prostředí působí pak musí být souladu s tím, kdo jsme my (viz Astrotyp v předchozích článcích) a jakou funkci od prostoru očekáváme (jiné pocity potřebujeme pro domov, jiné pro kancelář, jiné pro obchod s nábytkem apod.).

Proto bychom v každé jednotlivé úrovni prostoru (krajina, pozemek, dům, byt, pokoj) měli strávit dostatečně dlouhou dobu na to, abychom si vědomě procítili, jak na nás působí. Jak se cítíme při procházce krajinou, ve které je náš dům situován. Projít si okolí domu, sousední domy, přilehlé ulice a zjistit, jak tyto energie působí na náš pozemek a jak se na svém pozemku cítíme (v případě činžovního domu je to blízké okolí domu). Nasajme vůně, s***třeďme se na zvuky, vnímejme výhledy a silně vnímejme, jak to na nás působí, s jakým pocitem pak vstupujeme do domu. I zde se pozorně rozhlédněme. Jak na nás působí vchod, vstupní prostor, výtah, schodiště, schránky, společné prostory domu atd. I tyto pocity si pak budeme s sebou přinášet do svého bytu.

Re:

14.6.2010 12:35 | autor:  byufengshui

Pozor na to, že jiné pocity v nás bude stejný prostor vyvolávat v zimě a jiné v létě. Proto je dobré si vždy tento rozdíl uvědomit (z tohoto důvodu také doporučujeme raději hodnotit prostor v zimě, kdy je vše „ošklivější“, než v létě).

Ve svém bytě pak začněte u vchodu. Jaký máte z něho pocit, jak se cítíte při vstupu do bytu, co vás hned upoutá, na co zaměříte pozornost jako první, kam vás byt „táhne“. Je to kuchyň, obývák, ložnice? Volně bytem procházejte a vnímejte, jestli můžete procházet volně, bez omezení. Je energie volná, plynulá? V každé jednotlivé místnosti se pak zastavte, posaďte se doprostřed místnosti a vnímejte ji a její energii. Cítíte v ní, že zde můžete vytvořit ten pokoj, o kterém sníte? Jestli ne, co tomu brání. Dá se to odstranit? Toto všechno musí proběhnout nejen vaší hlavou, ale hlavně srdcem. Pocit je to, co má mít rozhodující slovo.

Cítíte-li se v daném prostoru tak, jak jste si představovali, je to vhodný prostor pro vás. Jestli ne, ale přesto se dá upravit dle vašich představ, pak tomuto prostoru budete muset věnovat část své vlastní energie, aby vám ji pak mohl několikanásobně vrátit. Nedá-li se prostor ani upravit, pak to není vhodný prostor pro vás, či funkci, kterou od něj požadujete.

Re:

14.6.2010 12:36 | autor:  byufengshui

To, jak se v prostoru cítíte je velmi důležité pro váš další život. Čím více času v prostoru strávíte (doma je to 1/3 života, u někoho i více, v práci též 1/3 aktivního věku), tím větší vliv má na vaše pocity, na psychiku a tak i na vaše tělesné zdraví. Proto nikdy nepodceňujte důležitost prostoru, bytu, domu, pozemku, ani krajiny. Tak, jak vás může příjemně stimulovat, může vás také v opačném případě velmi vyčerpávat a ničit. Nenechte se tedy tlačit do prostorů nějakými trendy, výhodnými nabídkami, názory jiných. Nikdo jiný ten prostor pak obývat nebude. Jen vy.

V příštím díle si ukážeme metodu Pěti zvířat a její využití v praxi.

Těším se na vás příští pátek, tj. 18.6. 2010. Zajímá-li vás toto téma, můžete se také přihlásit na náš další seminář na téma Astrotypu (19. – 20. 6. 2010) Praha na dasa@byu.cz nebo na tel. 602 556 359.

Ing. Jiří Černák
Poradce Feng Shui
jirka@byu.cz
602 556 359

Feng Shui – Bydlení s pocitem jistoty a bezpečí (Seriál článků o bydlení podle Feng Shui)

18.6.2010 14:44 | autor:  byufengshui

V sedmém díle si přiblížíme důležitost bezpečí našeho domova. Historicky nám obydlí mělo poskytovat ochranu. Proto se lidé vydávali na často i dlouhé putování, aby našli to správné místo pro svůj nový domov. Hledané místo mělo především poskytovat bezpečí. To je totiž jednou ze základních potřeb života.

Kdo by také chtěl bydlet v místě, kde se bojí o sebe, o své zdraví, o své blízké či o svojí budoucnost? Budeme-li s těmito pocity žít, pak si je tím i také můžeme přivolat do svého života. Jedno staré přísloví říká: „Nedívej se tam, kam nechceš jít“. Abychom se ve svém domě či bytě cítili opravdu co nejlépe, musí nám poskytovat pocit bezpečí a ochrany. K tomu slouží jedna z metod Feng Shui tzv. Pět zvířat.

Mezi pět zvířat patří: černá želva (element voda), zelený drak (element dřevo), bílý tygr (element kov), červený fénix (element oheň) a žlutý had (element země). Opět zde tedy máme našich pět elementů (dřevo, oheň, země, kov a voda). Želva nám má chránit záda. Tj. má být za námi. Želva má být za domem, aby ho chránila (např. kopec, vyšší dům, pevné stromy apod.), nebo za námi, když sedíme/ležíme. Takže např. sedačka má být zády u stěny, ne zády ke vchodu či oknu. To samé postel apod. Silná želva nám dodá pocit bezpečí, ochrany a jistoty. Díky ní máme „krytá záda“. Je to ten samý důvod, kvůli kterému si lidé dříve hledali svá obydlí v jeskyních, protože ta jim dávala jistotu ochrany ze zadu.

Re: Feng Shui – Bydlení s pocitem jistoty a bezpečí (Seriál článků o bydlení podle Feng Shui)

18.6.2010 14:45 | autor:  byufengshui

Zelený drak by měl být (máme-li želvu v zádech) po naší levé straně. Drak nám chrání levý bok, zároveň nám však do života přinese velkorysost, radost a nadhled. Umožní nám mít život lehčí, nebudeme se tolik „topit“ v detailech a trápit se maličkostmi. Draka u domu může tvořit opět sousední dům, stromy, nebo vyšší plot (zeď) apod. V interiéru je to pak vyšší nábytek, vyšší rostliny. Bílý tygr nám pak chrání pravý bok a má na starosti naše bezpečí. Protože umí být tygr i agresivní, měl by být cca 1/3 velikosti draka, aby jeho agresivita byla pod kontrolou. U domu to může být keř, nižší zídka, skalka, nižší dům než dům nalevo od nás. V interiéru to pak jsou nižší skříňky, nižší rostliny apod.

Červený fénix je náš výhled do budoucna. Je to něco, na co se rádi koukáme a tím máme dobrý pocit z budoucnosti. Je ideální, je-li před domem pěkný výhled. Není-li to možné (např. městská zástavba apod.), je pak velmi důležité si vytvořit silného fénixe v interiéru. Tj. na zeď před sebe si např. umístíme obrázek, který je nám inspirací a který nám ukazuje to, co bychom v životě rádi měli, kam bychom rádi v životě (nebo v jeho současné etapě) „doletěli“.

Žlutý had jsem potom já sám. Tj. ten, kdo prostor obývá. Had je umístěn ve středu. Tam by pak mělo být to, co charakterizuje mě, nebo hlavní funkce prostoru (na pozemku by tam měl být dům, v jídelně např. jídelní stůl apod.). Není-li možné mít ve středu hlavní funkci, pak je lepší nechat střed volný, aby nás ničím nezatěžkával.

12>
 

Odkazy

Zahradní párty stanyNazeleno.cz - magazín o úsporách energií a ekologii