Poradna s advokátem specialistou na právo v oblasti bydlení z AK Poncza-Šrámek ZDARMA - Diskuzní fórum


Poradna s advokátem specialistou na právo v oblasti bydlení z AK Poncza-Šrámek ZDARMA (Poradna)

Toto téma se vztahuje k článku Poradna s advokátem specialistou na právo v oblasti bydlení z AK Poncza-Šrámek - poradna ukončena.

Poradna

19.11.2010 13:52 | autor:  Aneta - 213.220.193.xxx

zajímavé

kdo nese odpovědnost za škodu způsobenou firmou, kterou si objednal vlastník bytu v domě společenství vlastníků?

19.11.2010 15:23 | autor:  A. - 88.103.23.xxx

Dobrý den, objednali jsme si firmu na výměnu dřevěných oken za plastová. Firma způsobila škodu na výtahu (poškrábaná podlaha, ale nebrání to v užívání výtahu). Výbor domu chce nechat vyměnit celou podlahu výtahu za částku více než 5tisíc. Firma se k zaplacení škody nemá. Firmě jsme ještě neuhradili celou částku za provedené práce. Na schůzi vlastníků nám bylo řečeno, že za škody v domě způsobené objednanou firmou některým z vlastníků bytu nese odpovědnost ten vlastník. Je toto pravda? Prosíme o radu, jak tuto celou situaci řešit. Děkujeme

Re: kdo nese odpovědnost za škodu způsobenou firmou, kterou si objednal vlastník bytu v domě společenství vlastníků?

26.11.2010 15:22 | autor:  AK Poncza-Šrámek

Dobrý den,
ze zákona Vám jako vlastníku jednotky vůči Společenství vlastníku vyplývá pouze povinnost odstranit na své náklady závady a poškození, které jste na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil Vy sám nebo ti, kteří s Vámi jednotku užívají.
Výše uvedené ovšem nevylučuje Vaši případnou smluvní odpovědnost v této věci, která může být stanovena především v Domovním řádu vlastníků jednotek, Prohlášení vlastníka budovy.
V případě, že jste takovou smluvní odpovědnost převzal a Společenství vlastníků vůči Vám uplatnilo nárok na náhradu škody, můžete Vy uplatnit nárok na náhradu škody vůči společnosti, která výměnu oknem prováděla a podlahu poškodila. Tento nárok můžete uplatnit i jednostranným započtením, tj. i bez souhlasu druhé strany, na cenu za provedené práce, a to učiněním projevu směřujícího k započtení vůči této druhé straně.

Re: ukončení podnájemní smlouvy

8.12.2010 9:08 | autor:  lendaada

Dobrý den, uzavřeli jsme nájemní smlouvu na byt v osobním vlastnictví s nájemníkem, který se již delší dobu nezdržuje v ČR. Tento byt proto pronajal podnájemci (s naším souhlasem).
Nyní po vzájemné dohodě jsme se s nájemníkem domluvili o ukončení nájemní smlouvy k 10.12.2010 a v domnění, že tímto datem končí i podnájemní smlouva jsme požádali podnájemníka, aby se do 1 týdne vystěhoval. Tento to však odmítá s tím, že pokud tak nerozhodne soud, z bytu se nehne. Podnájemní smlouva byla uzavřena do konce roku 2010, takže stejně končí 31.12.2010 - je povinnen podnájemník byt opustit? Musí nájemník nebo majitel bytu informovat podnájemce, že smlouva končí a trváme na jeho vystěhování? nebo pokud to neuděláme automaticky se podnájemní smlouva prodlužuje na další období jako u nájemní smlouvy? Děkuji za odpověď.

Re: Re: ukončení podnájemní smlouvy

10.12.2010 15:40 | autor:  AK Poncza-Šrámek

Dobrý den.
Byt lze přenechat jinému do podnájmu jen s písemným souhlasem pronajímatele. V případě, že souhlas pronajímatele není písemný, je smlouva o podnájmu bytu absolutně, tedy od počátku neplatná. Z Vašeho dotazu, není zřejmé, v jaké podobě jste souhlas k podnájmu bytu udělil. Pokud jste souhlas k podnájmu bytu neudělil písemně, podnájemní vztah vůbec nevznikl.

Pokud podnájemní vztah vznikl, tj. byla platně uzavřena podnájemní smlouva a udělen písemný souhlas pronajímatele k podnájmu, pak tento podnájem zaniká vždy nejpozději s nájmem, a to i v případě, když podnájem byl sjednán na dobu delší než nájem. V případě, že jste s nájemcem ukončili nájemní vztah dohodou k 10.12.2010, pak tímto dnem končí i podnájemní vztah. K ukončení podnájmu tedy není nutné rozhodnutí soudu.

Podnájemce musí být o zániku nájmu a tudíž i jeho podnájmu informován. Tuto skutečnost by mu měl oznámit nájemce, který je s ním na rozdíl od pronajímatele ve smluvním vztahu, nicméně nic nebrání tomu, aby byl o zániku informován pronajímatelem. Po zániku podnájmu není podnájemce oprávněn byt nadále užívat, tj. musí se z něj vystěhovat. Jelikož je podnájem je závislý na nájmu, pak pokud nájem zanikl, nemůže být podnájem prodloužen.
Pokud podnájemce po ukončení podnájmu byt dobrovolně neopustí, budete se muset jeho vystěhování domáhat žalobou na vyklizení nemovitosti.

Vystěhování podnájemníka po ukončení smlouvy

4.1.2011 19:09 | autor:  Jirka - 90.181.184.xxx

Dobrý den.
Pronajímám byt formou smlouvy na dobu určitou. Ta uplynula k 31.12.2010, podnájemník však již poslední cca měsíc a půl nekomunikuje a není k zastižení, přestože byt zjevně užíval ještě v prosinci, za který ani neuhradil nájemné.
V bytě bylel sám, je bezdětný.
Jaké musím splnit zákonné podmínky, pokud si potřebuji byt zpřístupnit, abych ho mohl dále pronajímat novému zájemci? Předpokládám, že původní podnájemník má v bytě stále své věci.
Děkuji za pomoc, pěkný den.

Re: Vystěhování podnájemníka po ukončení smlouvy

6.4.2011 21:45 | autor:   - 213.195.224.xxx

Měli jsme v podnájmu nemovitost. Smlouva skončila v březnu. Existuje zákonná lhůta na vystěhování?

Re: Vystěhování podnájemníka po ukončení smlouvy

10.1.2011 9:07 | autor:  AK Poncza-Šrámek

Dobrý den.
Po skončení podnájemního vztahu je podnájemce povinen byt opustit a vyklidit. Pokud podnájemce byt nevyklidil a užívá jej dále, budete se muset domáhat vyklizení bytu podáním žaloby na vyklizení nemovitosti.

skoda

5.1.2011 20:24 | autor:  petrnal

Dobry den, prosim o radu. Zakoupili jsme byt v dome 5 pater (spelecenstvi vlastniku domu). Byt pronajimame a najemce pravdepodobne opomel zavrit pres noc okno a doslo k zamrznuti a naslednemu prasknuti radiatoru topeni (centralni dalkove) a vytopeni bytu. Skody v nasem byte zaplatila pojistovna, ale skody sousedu pod nami a na spolecnych prostorach odmita uhradit. Najemce zadne pojisteni nema a pojistka domu se udajne na skodu zavinenou nedbalosti nevztahuje. Zajimalo by me zda zpusobene skody muzou byt vymahany po me jako vlastnikovy nebo po najemci ktery skody zpusobil. Pripadne jak se podobne resi.
Diky moc
Petr N.

Re: skoda

10.1.2011 9:09 | autor:  AK Poncza-Šrámek

Dobrý den,
jako vlastník jednotky jste povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození, které jste na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil Vy sám nebo osoby, které s Vámi jednotku užívají. Za osobu, která s Vámi jednotku užívá je považován i nájemce. Jako vlastník jednotky tedy máte povinnost odstranit na své náklady i škody způsobené na společných částech domu nebo jiných jednotkách nájemcem Vaší jednotky.

Nájemci stanoví zákon povinnost odstranit závady a poškození, které způsobil on sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Pokud nájemce škody neodstraní ani poté, co jej jako pronajímatel na způsobené škody upozorníte, budete muset škody odstranit Vy na své náklady. Náklady, které případně vynaložíte na odstranění škod způsobených nájemcem, pak můžete po nájemci požadovat.

Zrušení podnájemní smlouvy

9.1.2011 10:59 | autor:  Jarka63

Dobrý den,
chci se zeptat zda je možné vypovědět podnájemní smlouvy před skončením doby určité. Dcera je v podnájmu a smlouva jí řádně končí 18.5.2011. 3. ledna 2011 zemřela babička a v dědictví jí odkázala družstevní byt, do kterého se může okamžitě přestěhovat. Oznámily jsme to nájemci s tím,že bychom chtěli dohodou ukončit smlouvu k 31.1.2011. S tím,že uhradíme nájem a služby za leden 2011. A za další dva měsíce kdy by běžela výpovědní lhůta jsme mu nabídli at si nechá vratnou kauci ve výši 5000,-, která by mu pokryla holé náklady za 2 měsíce na inkaso bez služeb, které řádně odhlasíme k 31.1.2011.Dále pochopitelně vyrovnáme případné nedoplatky za energie což je samozdřéjmé. Bohužel jsme se nedohodli a nájemce trvá na 2měsíční výpovědní lhůtě, která má začít běžet od 1.2. do 31.3.2011 a chce zaplatit celou částku ve výši 5000,-/měs+500,- za služby, ať tam dcera bydlet bude nebo nebude.
Děkuji za radu.

Re: Zrušení podnájemní smlouvy

12.1.2011 14:28 | autor:  AK Poncza-Šrámek

Dobrý den,
podle občanského zákoníku, dojde k zániku podnájmu bytu buď uplynutím doby sjednané, dohodou a nebo výpovědí, kdy výpovědní lhůta je buď sjednána v podnájemní smlouvě a nebo je zákonná a tedy tříměsíční s tím, že počíná běžet od následujícího měsíce po doručení výpovědi druhému účastníkovi.
Další důvody zániku podnájmu, mohou být účastníky sjednány v podnájemní smlouvě, např. důvody odstoupení od smlouvy, rozvazovací podmínky a jiné. Radíme tedy, si podnájemní smlouvu pečlivě přečíst.
Pokud však nelze shledat jiný důvod, pro který by bylo dle podnájemní smlouvy možné podnájem ukončit, pak budete nuceni smluvenou dvouměsíční výpovědní lhůtu respektovat.

nájemní smlouva

9.1.2011 16:18 | autor:  Vladimíra Horáková

Dobrý den,

v měsíci květnu 2010 byla ukončena nájemní smlouva nebytových prostor v mnou vlatněném domě na dobu určitou. Tato smlouva byla sepsána dle obchodního zákoníku. V současné době i přes písemné urgence nájemce prostory doposud nevyklidil a podle diskuze s ním tak nehodlá učinit ani v budoucnosti. Jakým legálním způsobem je možné zajistit, aby tyto prostory byli uvolněny. Od měsíce prosince 2010 je uzavřena nová nájemní smlouva s novým nájemcem. Děkuji za pomoc.

S pozdravem,

Martin Horák

Re: nájemní smlouva

12.1.2011 14:30 | autor:  AK Poncza-Šrámek

Dobrý den,
nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Nebylo-li dohodnuto jinak, je v případě ukončení nájmu nájemce povinen vrátit nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
Pokud tak nájemce neučiní dobrovolně, pak se budete muset obrátit na soud s návrhem na vyklizení nemovitosti.

Re: pronájem bytu

16.1.2011 14:57 | autor:   - 80.188.114.xxx

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat. Nastěhovala jsem se do podnájmu dne 1.11.2010. Podepsala jsem smlouvu s pronajímatelem a vše proběhlo v pořádku. Nyní mi vyhrožuje předešlá podnájemnice, že chce po mě zaplatit, že si tam předělávala koupelnu, lino a patro...Na to přeci nemá právo po mě chtít penize, je to tak? Já mám ten byt pouze v pronájmu.
Děkuji za odpověď

Re: Re: pronájem bytu

19.1.2011 16:54 | autor:  AK Poncza-Šrámek

Dobrý den,
mezi Vámi a bývalým nájemcem neexistuje žádný právní vztah, tedy neexistuje žádný právní titul, na základě kterého by bývalý nájemce vůči Vám mohl uplatňovat jakékoliv nároky a vymáhat po Vás plnění.
Pokud bývalý nájemce vynaložil na své náklady investice do bytu v nájmu, pak nároky s tímto spojené musí řešit s majitelem bytu.

Re:

19.1.2011 15:50 | autor:  Claire - 212.80.83.xxx

Dobrý den,

v lednu loňského bytu jsme si pronajali byt, který vzhledem k jeho stavu jsme si na vlastní náklady sami zrekonstruovali, jedinou podmínkou bylo zpětné vrácení velmi malé částky formou odečtu z nájmu a tři roky bez možnosti zvýšení nájmu - toto vše je zaneseno ve smouvě se současným majitelem. Nyní ovšem chce majitel celý dům prodat - znamená to, že stávající smlouva zanikne? Nebo bude platná a do jejího skončení? Může její majiteln nějakým způsobem pozměnit platnost, či dokonce nahradit smlouvou novou, odlišnou a pro nás dozajista zcela nevýhodnou?

Za odpověď velmi děkuji.

Re: Re:

21.1.2011 10:41 | autor:  AK Poncza-Šrámek

Dobrý den,

při změně vlastníka bytu (domu), jež je v nájmu, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy z původního pronajímatele na nového pronajímatel ve stejném rozsahu, tj. nový pronajímatel je vázán původní nájemní smlouvou. Nový pronajímatel vstupuje do nájemního vztahu a je vázán úkony předchozího pronajímatele, tedy i jeho souhlasem se změnami bytu i případného následného uplatnění práva na slevu z nájemného. Změnit vzájemná práva a povinnosti z původní nájemní smlouvy lze pouze na základě dohody mezi nájemcem a novým pronajímatelem.

Re: ukončení nájemní smlouvy

20.1.2011 18:18 | autor:  babytka

Dobrý den,
mám uzevřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do 30.6.2011.Koncem prosince jsem podala výpověď k 1.3.2011.Nyní mi pronajímatel (jedná se o Českou poštu s.p.)telefonicky oznámil,že od prosince mají nové nařízení - jestliže není po nás nový nájemce,že budu muset platit nájem až do konce mojí smlouvy,tedy do 30.6.2011 i když v bytě již nebudu bydlet.Nic takového ovšem já ve smlouvě podepsáno nemám,bylo mi to pouze zděleno v polovině ledna.Je něco takového opravdu možné,myslím,že mě se tohle týkat přece nemůže.??A myslím,že ani nejsem povinna shánět nového zájemce o byt.
Moc děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký večer

Re: Re: ukončení nájemní smlouvy

27.1.2011 15:51 | autor:  AK Poncza-Šrámek

Dobrý den,
podle občanského zákoníku jste oprávněna podat výpověď z nájmu, a to i bez udání důvodů, s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Ve Vašem případě tedy lhůta počíná běžet 1.1.2011 a končí k 31.3.2011. Ke dni 31.3.2011 tedy nájem bytu zaniká a tím zaniká i Vaše povinnost za byt hradit nájemné. Zároveň neexistuje žádná zákonná povinnost hledat pronajímateli nového, resp. náhradního nájemce.

 

Odkazy

Zahradní párty stanyNazeleno.cz - magazín o úsporách energií a ekologii