Barevný holčičí pokojíček i ložnice pro rodiče - Diskuzní fórum


Barevný holčičí pokojíček i ložnice pro rodiče (Jak se staví sen)

Toto téma se vztahuje k článku Barevný holčičí pokojíček i ložnice pro rodiče.

Saowaluk

29.3.2012 2:28 | autor:  Saowaluk - 64.53.69.xxx

cbshteb e vebrteteb qeb janeb pebr tu pasur frikeb pebr sa i pebrket monopolit. Por sie7 e thasheb s'kaneb si teb bebjneb numra me uisletsefhn duke e patur burimin teb hapur. Gjithashtu ka shumeb njerebz qeb kontrollojneb e7do informacion qeb del nga shfletuesi dhe shkon tek shebrbyesat e Google-it. Nebse bebjneb die7ka teb tilleb ka pebr teb daleb neb shesh shumeb shpejt. Pebrgjimi nga Google mund teb bebhet fare kollaj pa pasur nevojeb pebr kontroll teb shfletuesit nebpebrmjet IP, pyetjeve qeb bebn kur kebrkon, lidhjeve nga vjen e ku shkon kur ndebrmjetebs janeb faqet e Google-it. etj., qeb janeb komplet teb fshehta pebr pebrdoruesit dhe s'mund teb zbulohen. Uneb pebr vete pebrdor Firefox, i cili teb lejon teb kesh disa profile. Njebrin e kam pebr gjebra teb pebrgjithshme dhe aty s'i lejoj cookies nga Google.com (ose akoma meb keq DoubleClick). Kam njeb profil tjetebr qeb pebrdor vetebm pebr Gmail, Google Calendar, etj. Gjithashtu pebrdor shtojcat CustomizeGoogle, Adblock, Extended Cookie Manager, RefControl, dhe NoScript. Megjithateb Chrome e shoh si die7ka teb mireb pasi pebrdor standarte dhe e ka burimin teb hapur. Pebr vete s'kam pebr ta pebrdorur, por meb mireb Chrome se IE.

 

Odkazy

Zahradní párty stanyNazeleno.cz - magazín o úsporách energií a ekologii