Bazény, sauny, vířivky

Vyplatí se uvažovat dopředu

Předpokladem koupelny, která bude ve finálním stavu skutečnou chloubou svých majitelů, je již perfektní vyzdění prostoru, dodržení pravoúhlosti stěn a zafixování správné výšky budoucí podlahy. Zní to sice jako samozřejmost, nicméně zcela běžně se ve své praxi setkávám s případy, kdy se na podlaze přířezy dlažby rozšiřují i o několik centimetrů, s vanou, která zrovna do rohu nepadne, protože pravý úhel stěn nebyl dodržen, viděl jsem i závěsné WC téměř ležící na podlaze kvůli příliš nízko osazenému závěsné zařízení. Je obvykle složité přesvědčit klienta, že rozvody musejí být provedeny přesně pro konkrétní zařizovací předmět, k němuž obdržíme od výrobce technický list s okótovanými vývody jednotlivých instalací.

Nepostradatelné umyvadlo

Asi žádná koupelna se neobejde bez umyvadla. O jeho umístění rozhoduje velikost umyvadla a jeho osové umístění a dále skutečnost, jak bude řešeno zakrytí přívodu vody a odpadů – zda nohou, polonohou nebo přímo koupelnovým nábytkem. V posledním případě je nutné ještě pečlivěji zvážit přesný výrobek a výrobce pro přesné osazení vývodů vody a kanalizace.
Umyvadlo se neobejde bez baterie. Dříve nejčastěji využívané nástěnné baterie dnes pomalu ustupují a jsou nahrazovány bateriemi stojánkovými. Ve sprchových koutech se osazují nejčastěji podomítkové baterie, které v prostoru koutu zabírají méně místa a nehrozí, že se o standardní sprchovou baterii zraníme. Podomítkové baterie se využívají i u vany. V kombinaci s napouštěním přes přepad dosáhneme za rozumné peníze dobrého funkčního i estetického efektu – zbavíme se napouštěcí baterie někdy doslova trčící ze stěny nebo vany.

Víme, co chceme od vany?

Při výběru vany je nutné zvolit materiál, z něhož je vyrobena. Oblíbené smaltované vany s povrchovou úpravou „email plus“ se vyrábějí v tloušťce plechu 3,5 mm a osobně je považuji cenově za velmi přijatelné do velikosti 170 cm. Vanu je potřeba pečlivě osadit s ohledem na případný spárořez obkladů, abychom eliminovali přířezy obkladů a dlažeb a hlavně aby osazení a podezdění zaručilo, že vana bude stabilní a nebude se hýbat. Choulostivým místem je lem vany ve styku s obkladem. K jeho zakrytí doporučuji použít plastovou lištu určenou přímo pro tento účel místo silikonu, který se časem loupe a také získává nehezkou barvu.

V případě použití van rohových bývá zpravidla technickým i estetickým oříškem obezdění a obklad oblouku. Řešením je rozšíření obezdívky vany, do které vanu z vrchu usadíme, případně plastový čelní zákryt.
Pokud jde o různé typy masážních van, zmíním se pouze o jednom údaji, a sice o tzv. zbytkové vodě. Při vypouštění vany totiž nelze z vnitřních rozvodů odčerpat veškerou vodu. Kvalitní vany dosahují maximální hodnotu 2 cl a z hlediska zkušeností doporučuji tuto hodnotu dodržet.
Klientům, kteří předpokládají jistý vývoj ve vybavení rodinného domu, doporučuji přivést elektrický kabel pro budoucí napojení například masážního zařízení s jištěním přes proudový chránič.

Každý stavebník musí předem zvážit, co od vany očekává, a zda využije možnosti, které tyto zařízení umožňují. V dnešní době není problém pořídit vanu za částku převyšující 600 tisíc korun. Z hlediska stavební připravenosti platí opět provést veškeré práce podle technických pokynů jednotlivých výrobců a zapojení, spuštění a obeznámení s obsluhou ponechat na specializované firmě, která nám také potvrdí záruční list.

Sprchový kout jako prvek interiéru

Podobně i u sprchových vaniček je třeba nejprve si vybrat materiál. Volit můžeme mezi smaltem, keramikou nebo plastem. Smaltové vaničky jsou určeny k zazdění, keramické a plastové jsou většinou opatřeny i čelní úpravou, takže se posadí přímo na hrubou podlahu. Z hlediska užitných vlastností považuji za nejlepší vaničky smaltované. Je však vhodné použít z možné nabídky silnější plech a smalt upravit systémem email plus, který zaručuje efekt dokonalého odtoku vody a minimalizaci zašpinění vaničky. Sprchový kout dotvoří sprchové zástěny, v standardním provedení je na trhu velký výběr. Pro náročnější investory lze pojmout sprchový kout jako interiérový prvek, jehož hodnota přesahuje 100 tisíc korun. V každém případě je třeba obstarat si od výrobce podmínky stavební připravenosti pro osazení a v rámci záruky provést montáž proškolenou smluvní odbornou firmou.

U speciálních sprchových koutů s masážním systémem je nutné přivést do jeho prostoru elektrický kabel s jištěním přes proudový chránič. Pro klienty, kteří by v budoucnu uvažovali o výměně standardního koutu za masážní, doporučuji tento přívod provést a zaslepit pro případnou přestavbu.

Osvětlení a větrání

Z hlediska kompletní dispozice koupelny je třeba najít vhodný prostor také pro osazení koupelnového žebříčku na sušení ručníků, zvážit rozmístění zásuvek pro případné připojení sušiče rukou, holení, elektrický kartáček. Problematické bývá dořešení vývodů pro osvětlení ve vazbě na osazení zrcadel nebo koupelnové skříňky a určení místa jeho ovládání. Standardně se osazuje stropní světlo ovládané ode dveří a zvláštním u umyvadla pak ovládáme jak zásuvky, tak osvětlení nad zrcadlem. Pro provedení elektroinstalace je nutné dodržet normy z hlediska vlhkého prostředí – provést zemnění plechové vany a vaničky a dodržet předepsané vzdálenosti zásuvek a vypínačů od výtokových baterií. Doporučuji tyto práce v každém případě svěřit odborníkovi, neboť opomenutí některých opatření by mohlo být životu nebezpečné.

Při návrhu koupelny je nutné myslet na řádné odvětrání. Velké množství zde vznikající páry musí být spolehlivě odvedeno z místnosti ven, ať už přirozeně oknem, nebo nuceným větráním ventilátorem s odvodem nad střechu. V prostoru půdy, pokud není zateplená, je nutné toto ventilační potrubí opatřit izolací, jinak bude zkondenzovaná voda způsobovat skvrny na stěnách koupelny.

Komfort ve vodě

Pro pohodlí a relaxaci je možné vybavit dům saunou, některým typem vířivek nebo plaveckou vanou. Z nabídek saun si na trhu můžeme pohodlně vybrat v různých cenových relacích, velikostech a tvarech. Cena sauny je dána kvalitou použitého dřeva, které bývá většinou dovozné, a kvalitou vstupních dveří, cenu ovlivní prosklení stěny nebo celoskleněné dveře. Z hlediska stavební připravenosti patří sauna mezi bezproblémové zařízení. Určený prostor předáváme dodavateli vydlážděný s přívodem elektřiny podle typu sauny a velikosti saunových kamen. Pod podlahou sauny nesmějí vést žádné rozvody ani podlahové topení. Při užívání sauny se neubráníme úniku tepla a páry do místnosti, takže je nutné opět pamatovat na možnost vyvětrání prostoru.

Dalším vybavením domu může být vířivka. Po výběru příslušného zařízení je nutné vždy si s konkrétním dodavatelem upřesnit nároky na stavební připravenost. Každý dodavatel pokyny přikládá k objednávce a při jejich dodržení zpravidla nevznikají následné problémy. Nezapomeňme, že zařízení váží i několik set kilogramů a vzhledem k dispozici a jeho umístění musíme zaručit možnost transportu na místo osazení. V některých případech je nutné zařízení na místo usadit již v průběhu hrubé stavby, dodavateli stavby tím však způsobujeme problém s ochranou zařízení proti poškození. Nejúčinnější je pak obednění zařízení a jeho přikrytí například geotextilií, které se odstraní až po vymalování a uklizení prostor.
Z vlastní zkušenosti doporučuji u větších van, whirlpoolů a jaccuzi zřídit odtokové kanálky v podlaze místnosti, neboť při vlastním používání se neubráníme vylití vody na podlahu. Její běžné stírání hadrem je nepraktické a únavné. Samostatným problémem u těchto zařízení je napouštění a vypouštění vody. Setkal jsem se u dodavatele s názorem, že stačí výtokový ventil s hadicí a ponorné čerpadlo. Považuji to však za krajně nevhodné řešení a doporučuji provést obsluhu vypouštění a napouštění v originálním provedení výrobce i za cenu zvýšených nákladů. V rámci celkové ceny za vířivku jsou to náklady zanedbatelné, zato však zajistí nejen uživatelský komfort a elegantní obsluhu. Dodavatel zařízení zajišťuje dodávku na místo a jeho vlastní instalaci.

Obecně lze říci, že pokud na počátku stavby víme, čím chceme dům vybavit a máme jasno také v dispozičním řešení koupelny, zbývá nám vybrat si konkrétní typy zařizovacích předmětů. Jejich osazení zajistí dodavatel stavby v rámci smlouvy o dílo.

Ing. Roman Brabec

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *