Bydlení čtenářů

Co (ne)prozradí první pohled

Příkladem srovnávajícím pálené a betonové střešní tašky chceme naznačit, že dnešní bohatý výběr možností spolehlivého pokrytí střechy rodinného domu by neměl být veden zatvrzelým setrváváním na jediné, nejednou víceméně náhodně zvolené možnosti. Stavebník by měl důvěřovat projektantovu přesvědčení a respektovat jednoznačné parametry tvaru a sklonu střechy, její členitost a stav konstrukce krovu spíše než pocitové, často neurčité dojmy. Navíc často k těmto limitujícím podmínkám přistupuje další lokální omezení ze strany stavebního úřadu, předepisující například barvu krytiny.

Střešní taška, ať už pálená nebo betonová, zůstává v našich krajích stále nejpoužívanější krytinou šikmých střech. Přestože reklamní kampaně výrobců pálené krytiny v poslední době kladou nesmírný důraz na tradiční pojetí a chápání tohoto výrobku, neexistuje žádný důvod betonovou krytinu jakkoli diskvalifikovat. Naopak. Každý zkušený pokrývač řekne, že betonové tašky jsou přesnějších tolerancí, že pálená krytina se při vypalování jaksi dotvaruje, ale zároveň dodá, že on si s tím při pokládání střechy poradí.

Takže při vybírání střešní tašky by měl stavebník vzít spíše v úvahu úplnost sortimentu pro řešení detailů – tašky krajové, půlené, prostupové, anténní a jiné speciální. Dále garanci mrazuvzdornosti a způsob požadovaného laťování. Důležité jsou pak také vlastnosti vytvářející výsledný vizuální dojem. Tedy jednolitost zabarvení a podobu povrchu tašky. Ještě poznámka k žádané identické barevnosti v rámci jedné dodávky: šikovný pokrývač střídavým kladením tašek z různých palet zcela rozptýlí případné odchylky v jejich zabarvení, ale jde to pomalu!

Jestliže v úvodu tohoto článku konstatujeme, že jistý jev na střeše domu na první pohled odhalí jen zkušené oko znalce, jsou naopak věci, které vidí okamžitě i laik. Například plechové šablony, které se tvarově i barevně tváří jako střešní tašky, jsou nepochybně kýčem. Nic proti plechu jako střešní krytině, ale proč nepřiznat, že krytinou je právě plech? Ještě více cizí našemu prostředí jsou různé asfaltové šindele, navíc bývají často i velmi nekvalitní.

Provedli jste zajímavou rekonstrukci? Napište nám, my vše zveřejníme a vy dostanete odměnu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *