Bydlení čtenářů

FOR ARCH – veletrh, který otevírá nové možnosti

Reálný pozitivní přínos ve svém podnikání tak ocení například realizační a projekční firmy, zástupci výrobců a dovozců stavebních materiálů, developerů i dalších příbuzných oborů, kteří zde najdou ideální možnost své prezentace i prostor pro získání nových kontaktů.

FOR ARCH 2010 proběhne 21.–25. září v Pražském veletržním areálu Letňany. Souběžně se zde budou konat i další veletrhy:

• FOR WOOD – 5. veletrh progresivního stavění ze dřeva. Veletrh si klade za cíl představit dřevo jako strategický materiál, jehož možnosti a využití jako obnovitelné suroviny nejsou zatím v České republice plně doceněny. V rámci odborného doprovodného programu se bude opět konat celostátní konference Dřevěné stavění.

• FOR ELEKTRO – 3. veletrh elektrotechniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích systémů. Prezentovat se zde budou firmy s tradičními výrobky používanými v rámci staveb – elektroinstalační technika, vodiče a kabely, osvětlovací technika, finální elektrovybavení domácností, kanceláří a veřejných prostor atd. Doprovodný program veletrhu nabídne odborné semináře a konference zaměřené na fungování inteligentního domu-bytu. Součástí bude i druhý ročník soutěže For Light a 2. výstava digitální komunikace a značení – For Digital Signage. Dalším tématem budou úspory energií – získávání energií z nekonvenčních zdrojů (slunce, vítr), modernizace veřejného osvětlení a v neposlední řadě využití elektroniky v oblasti reklamy
a marketingu.

• FOR INVEST – 6. veletrh investičních příležitostí a realit. Tradičně se zde představují např. developerské a realitní kanceláře, banky a další subjekty nabízející komplexní stavební servis a financování bydlení. V rámci veletrhu se také představují vydavatelství, která se věnují tématice bydlení a rodinných domů.

• FOR THERM – 1. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky. Veletrh je zaměřen na zdroje tepla, obnovitelné a alternativní zdroje energie, vzduchotechniku, větrání, zabezpečovací zařízení pro vytápění, atd. Velký důraz kladou pořadatelé na doprovodný program včetně seminářů.

• FOR CITY – 14. veletrh produktů a služeb pro kraje, města a obce. Veletrh se zaměřuje na obory: bezpečnost a ochrana občanů, doprava a dopravní infrastruktura, ekologie, nakládání s odpady, vodní hospodářství, realizace a údržba veřejné zeleně
a městského parteru. Tématem letošního veletrhu je bezpečnost ve smyslu ochrany životů, zdraví a majetku občanů před vodním živlem, ohněm, hlukem, ekologickými haváriemi, dále také bezpečnost v dopravě, dopravní značení, zabezpečovací systémy apod.

• SPORT TECH – 2. mezinárodní veletrh sportovních staveb, jejich technologií
a vybavení. Prezentují se zde firmy zabývající se oblastmi výstavby, vybavení
a zařízení sportovišť, informačních a turniketových systémů, sportovních povrchů, péče o trávníky, výroby a realizace veřejných dětských hřišť a osvětlení pro sportoviště. V rámci doprovodného programu veletrhu se ve spolupráci s ČSTV
a dalšími partnery uskuteční již 4. ročník odborné konference Sportoviště v ČR.

Účast na veletrhu dnes neukazuje pouze význam a prestiž společnosti v rámci celého trhu. Zástupci významných firem sami využívají možnosti zde představit odborné i laické veřejnosti své novinky a setkat se s novými i stávajícími obchodními partnery. Stavební událost neunikne ani silné pozornosti médií. „Ocenili jsme především individuální přístup organizátorů k vystavujícím, a to při přípravách, společné propagaci a zvaní návštěvníků. Zaznamenali jsme vysokou návštěvnost odborné i laické veřejnosti a obchodních partnerů
z celé republiky. Spádová oblast FOR ARCH opravdu nemá hranice,“ shrnuje zkušenosti Richard Slavík ze společnosti Wienerberger, cihlářský průmysl, a.s. Také další vystavovatelé z předchozích ročníků si veletrh pochvalují. Nejčastěji vyzdvihovali perfektní organizaci nebo atraktivní doprovodný program, který přilákal řadu návštěvníků.

Součástí veletrhu bude i letos bohatý odborný doprovodný program složený z workshopů, konferencí, seminářů i vyhlášení výsledků celostátních oborových soutěží SUSO (Soutěž učňů stavebních oborů) a Architect Award .

Záštity nad veletrhy převzali Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, České vysoké učení technické v Praze, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Asociace krajů České republiky, Jan Fischer – předseda vlády České republiky, Ing. Miloslav Vlček – předseda Poslanecké sněmovny
a Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy.

Další informace včetně přihlášky k účasti na veletrhu najdete na www.forarch.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *