Bydlení čtenářů

Jeden dům pro dvě rodiny

Celistvě koncipovaný dům pro dvě rodiny je rozvržen do tří důsledně samostatných sekcí. V jedné je byt prarodičů, ve druhé byt rodičů s dětmi a ve třetí je situován ateliér architekta, který navrhoval dům sám sobě. Obě rodiny jsou si nablízku, aby si všichni mohli pomoci v případě potřeby, ale současně mají své výsostné soukromí. Pro stavbu si naši hostitelé vybrali lokalitu včleněnou do stávající obce na okraji města, dostupnou městskou hromadnou dopravou a vybavenou veškerou infrastrukturou. „Měli jsme definované požadavky, co by nám dům měl poskytovat, a současně vyhraněnou představu o jeho estetice,“ uvádí majitel a architekt v jedné osobě. „Chtěli jsme dům, který by byl racionální, jednoduchý, prostorově co nejúčelněji využitelný. Dům byl navržen tak, aby poskytl dostatek prostoru oběma rodinám i s výhledem do budoucna, aby umožňoval variantní možnosti rozvoje bez nějakých zásadních stavebních úprav.“

Základní rozvržení

Zásadním problémem byla realizace konceptu třísekční stavby na nepříliš velkém pozemku, přiléhajícím jižní stranou k ulici. Znamená to, že garáž, vstup a zádveří jsou umístěny na jižní straně budovy, což není právě ideální. Požadavek vzájemného nekřížení provozů a komunikací vyústil v rozvržení domu na půdorys T. V křídle vysunutém nejblíže k ulici je situována garáž a nad ní ateliér, za ním, do hloubi parcely, je protažena sekce s bytem architekta, kolmo na ně je položen byt prarodičů. Takové řešení umožňuje přímou cestu do každé ze tří částí. Například pracovní návštěva vstupuje přímo z ulice do ateliéru a nepřichází do styku se soukromým prostorem. Ten je prosklenými plochami otevřen do zahrady, v části prarodičů na sever, v části rodičů na západ. Snahou bylo v dané situaci dům maximálně prosvětlit a proslunit. Proto v rodičovské části podél východní stěny stoupá směrem k jihu přímé schodiště s okny na východ a jih, jimiž proudí celé dopoledne do obytného prostoru slunce.
V novém domě majitelé záměrně volili koncept spojeného obytného prostoru, připomínající způsob života v jedné venkovské sednici. Intimní prostory jsou umístěny do druhého podlaží, místnost ve třetím podlaží může být využita jako pokoj pro hosty nebo druhý společenský prostor. Terasa v nejvyšším podlaží umožňuje, aby případná větší společnost mohla pobývat venku a nerušila prarodiče užívající si právě zahradu.

Otázka stylu

„Vycházeli jsme ze střízlivých kubických forem, hlásíce se k tradici české moderní architektury,“ vysvětluje majitel. „Snažili jsme se rozvinout koncept funkcionalismu s využitím soudobých materiálových a technologických možností. Tvar střechy vyplynul automaticky z našeho požadavku na střešní terasu a ostatní je výsledkem vybalancování všech funkčních, technických a estetických hledisek,“ doplňuje.
Lidé často trpí předsudkem, že do rovné střechy zatéká. Zatéká do každé střechy, pokud je lajdácky či neodborně realizována. Dnešní plastové izolace, pokud jsou kvalitně provedené a nepoškozené, mají životnost ze všech materiálů na domě nejdelší. Pod plochou střechou mají všechny místnosti plnou výšku bez zkosených stropů, využití prostoru je dokonalé, variabilita členění je větší než u klasického domu. „Ve skutečnosti se jedná o střet racionální uměřené architektury sloužící funkci a falešné nabubřelé zdobnosti, která bez respektování souvislostí a měřítek míchá nesourodé prvky k vytváření nepravdivého dojmu. Tam je role stavebních úřadů, aby naše obce nevypadaly jako u Šmoulů,“ s dávkou ironie konstatuje architekt.

Cenné zkušenosti

A co je podle odborníka základem úspěšné stavby a spokojeného bydlení? „Jednoznačně definovat si zadání – co chci, aby mi dům poskytnul a nezapomínat přitom na soulad estetiky a funkčnosti. Doporučuji zahrnout do projektu přesně zpracované výkresy včetně detailů, protože tím lze předejít mnoha komplikacím na stavbě. Projektová dokumentace je součástí dodavatelských smluv a co je psáno, to je dáno. Čím více energie věnujeme přípravě, tím více peněz a nervů si ušetříme během realizace. S dodavateli je třeba si stanovit přesná pravidla hry, nepodceňovat kvalifikovaný stavební dozor. Dům nepodléhá rychlým módám, musí být takový, abych se na něj mohl se zalíbením dívat dvacet let a pak ještě dál. Většinou obstojí jednodušší formy, zdůvodnitelné, funkční.“ Myslím, že tento dům obstojí a vydrží.

Pavel Rydl

Rádi byste bydleli nově a lépe? Klikněte ZDE!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *