Bydlení čtenářů

Můj dům, můj hrad & Bydlení

V letošním roce chceme výstavu Můj dům, můj hrad & Bydlení zaměřit na problematiku úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů. Přestože se nacházíme uprostřed finanční a hospodářské krize nechceme, aby se současná složitá situace negativně podepsala na její kvalitě a rozsahu. Jsme přesvědčeni o tom, že bude-li výstava cíleně zaměřena na tuto problematiku, můžeme, ve svém konečném důsledku, napomoci zmírnit dopady krize na naši ekonomiku. Poučení ze současné situace je jednoznačné – šetřit a naučit se využívat úsporné materiály a technologie. Vám, výrobcům, prodejcům a našim vystavovatelům, se tak více než kdy jindy otevírá prostor pro nabídku těch výrobků a technologií, jenž k uvedenému trendu přispějí.

Rádi bychom, aby výstava představila svým návštěvníkům jednotlivé možnosti energetických úspor – zateplování objektů, výměny oken a topných systémů, nové izolační materiály, větrací systémy, systémy ohřevu vody, termoizolační okna, energeticky úsporné materiály typu dřevo, atd. Měla by rovněž přiblížit zásady a problematiku výstavby nízkoenergetických domů. Při umísťování vystavovatelů do jednotlivých pavilonů budeme rovněž upřednostňovat ty výrobce a prodejce, jenž budou ve své výstavní expozici prezentovat a nabízet výrobky či služby, na něž je možné získat finanční dotace z fondu „Zelená úsporám“.

Vážení návštěvníci, zveme Vás co nejsrdečněji k návštěvě
17. ročníku výstavy Můj dům, můj hrad & Bydlení kde Vám nabídneme přehlídku těch nejlepších výrobků a služeb, které mohou zformovat či významně ovlivnit nový trend v oblasti stavebnictví. Rovněž věříme, že se tato akce opět stane malým nákupním centrem a zdrojem cenných informací.

S úctou a pozdravem

Ing. Jitka Matoušková

jednatel společnosti

VÝSTAVY spol. s r.o

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *