Pohled do historie aneb vývoj hypotečního úvěru ve světě

Již ve druhém století před naším letopočtem měli staří Indové jisté zkušenosti s úvěry, které lze považovat za hypoteční. Lze tak konstatovat, že úvěry existují od pradávna. Vždyť bylo v minulosti zvykem si půjčovat od bohatého souseda nebo od panovnického dvora. Později pak od banky. Stalo se tak v patnáctém a šestnáctém století, kdy nastala doba objevných mořeplaveb a od bank i pojišťoven byla požadována zástava v podobě nemovitosti.

Hypotéky na dům v současné moderní podobě mají původ ve Spojených státech amerických od dvacátého století. První institucí nabízející tento produkt byla však pojišťovna. Nicméně vše bylo na stejném principu. Razantní změna se udála v roce 1934, kdy na hypoteční trh Spojených států amerických vstoupil Federal Housing Administration (FHA). Tato balonová platba byla přerozdělena do splátek. Na hypotéku tehdy bylo možné použít až devadesát procent ceny nemovitosti. Lhůta pro splácení byla prodloužena až na patnáct let. Tímto byla dána forma klasické hypotéce.

V letech 2009 a 2010 dolehla ekonomická krize i na hypoteční úvěry. Bylo tomu tak ve Spojených státech amerických, v Německu, Velké Británii a dalších evropských zemích. V roce 2011 vstoupil v platnost zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelských úvěrech, jenž omezil možnost poskytnutí některých druhů hypoték. Po dvou letech značného útlumu došlo k intenzivnímu vzrůstu.

Americká hypotéka aneb více než jen hypoteční úvěr

Jedná se o hypoteční úvěr, který však náleží mezi neúčelové, tj. není nikterak účelově vázán. Finanční obnos z tohoto hypotečního úvěru lze použít za účelem jakékoliv potřeby. Nejedná se zde o využití pouze na nákup nemovitosti, pozemku, investici do rekonstrukce bydlení atd., jako je tomu u běžného hypotečního úvěru. Americká hypotéka se tímto zásadním rysem odlišuje. Ve Spojených státech amerických má tento typ úvěru označení „home equity loan.“

Americká hypotéka neboli dlouhodobý neúčelový úvěr je pouze jištěný zástavním právem k dané nemovitosti. Nicméně veškeré poskytnuté finanční prostředky lze uplatnit na cokoliv. Existují i tzv. spotřebitelské americké hypotéky, které jsou určeny pro financování již konkrétního druhu zboží a služeb, jako například zboží a služby osobní spotřeby, pro vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového řízení apod. U americké hypotéky takřka vždy bývá vyšší úroková sazba oproti hypotéce klasické. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jaký je rozdíl mezi americkou hypotékou a klasickým hypotečním úvěrem, doporučujeme podívat i následující článek.

Americká hypotéka a její impozantnost

To, co dělá z této hypotéky jedinečnou, je právě možnost vzít si vyšší finanční částku na jiné účely, než je vlastní bydlení. Tuto skutečnost ocení žadatelé především. Nicméně ne vždy může být snadné vyřízení hypotečního úvěru, jelikož nezbytnou nutností je doložení odborného odhadu nemovitosti a rovněž zajištění zápisu zástavního práva do příslušného katastru nemovitostí.

Americká hypotéka a základní kritéria

Požádat může fyzická osoba starší osmnácti let, která je zcela způsobilá k právním úkonům. Každý žadatel musí disponovat pravidelným příjmem.

U této hypotéky je stanovena nejnižší hranice úvěru, která se pohybuje v rozmezí od 200 000 až po 4 000 000 Kč. Bankovní i nebankovní instituce podmiňují výši úvěru hodnotou dané nemovitosti, kdy lze získat až 75 procent z hodnoty nemovitosti, ale také se odvíjí od maximálního úvěrového rámce, který však každá banka má nastaven individuálně.

U americké hypotéky je stanovena doba splatnosti, po kterou je povinen klient hradit bance úvěr v podobě splátek. Tato doba se pohybuje v rozmezí od 12 měsícú do 20 let (neúčelová hypotéka), resp. 25 let (konsolidace úvěrů). Nicméně je tu zapotřebí splnění konkrétní podmínky, že doba splatnosti úvěru nesmí překročit věkovou hranici sedmdesáti let žadatele. Čím je časový termín splatnosti delší, tím je měsíční splátka nižší a naopak.

Výhody a nevýhody americké hypotéky

Jak už to bývá, vše má své klady i zápory. Nejinak je tomu i u americké hypotéky. Mezi podstatné výhody náleží, že umožňuje nižší měsíční splátky díky možnosti rozložení splácení hypotečního úvěru po delší dobu, tj. až po dobu dvaceti pěti let. Lze si půjčit poměrně vysoké finanční částky. Není třeba prokazovat účel půjčených peněz, takže je lze použít na cokoliv. U některého finančního subjektu je možné i předčasné splacení hypotéky, a to bez jakéhokoliv poplatku či sankce.

Mezi slabé stránky neboli nevýhody patří, že úroková sazba je většinou mnohem vyšší, než je tomu u klasické účelové hypotéky. Některé finanční společnosti mají striktně daný limit výše úvěru a to bez ohledu na hodnotu nemovitosti. A v rámci americké hypotéky ručíte nemovitostí, tudíž je tu riziko, že o ni můžete přijít.

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno