Krby a vytápění

Jak vybrat krb

Zatímco krbová kamna jsou volně stojícím spotřebičem, který lze v případě potřeby snadno vyměnit, krb je stavěný na míru a stává se tak pevnou součástí vašeho domu. Jeho pomyslným srdcem je v drtivé většině případů krbová vložka, která je následně obezděna k tomu určeným materiálem a případně také obložena kamenem, kachlemi, dřevem či jiným obkladovým materiálem čistě v závislosti na vkusu a požadavcích majitele.

Pokud stojíte před stavbou nového či rekonstrukcí stávajícího krbu, první otázkou, kterou byste si měli položit je, k čemu bude výsledný krb sloužit. Zcela jiné parametry bude mít totiž krb, jehož primárním úkolem je vytápění, narozdíl od krbu, který má především přinášet vlídnou atmosféru a topit v něm budete jen příležitostně. V závislosti na tomto rozhodnutí pak snadno vyberete typ budoucího krbu.

Na následujících řádcích si podrobněji povíme o typech krbů, které si můžete pořídit.

  • Teplovzdušné krby
  • Krby s teplovodním výměníkem
  • Akumulační krby
  • Plynové krby
  • Bio krby
  • Luxusní a designové krby

 

Teplovzdušné krby

Jedná se o nejrozšířenější typ krbů. Skládají se z krbové vložky a dále obestavby, do jejíž spodní části je přiváděn skrz ventilační mřížky chladný vzduch, ten zde stoupá vzhůru, ohřívá se a následně vychází otvory v horní části obestavby zpět do místnosti. Právě odtud pramení označení teplovzdušné.

K výhodám teplovzdušných krbů bezesporu patří možnost zvolit si design, který vám jednoduše padne, stejně jako oblek od krejčího. Na výběr jsou stovky modelů krbových vložek, které se od sebe odlišují nejen výkonem a dalšími technickými parametry, ale také velikostí a tvarem prosklení. K dispozici jsou jak klasické čelně prosklené vložky, tak i vložky s rohovým, třístranným či oboustranným prosklením. Další výhodou je rychlý nástup tepla, což oceníte také v rekreačních objektech. Potřebujete-li vytápět nejen místnost s krbem, ale také celý dům, pomůžou teplovzdušné krby i vám. Je totiž možné doplnit je tzv. teplovzdušnými rozvody, tedy soustavou potrubí a ventilátorů, které rozhání horký vzduch z útrob obestavby do všech připojených pokojů.

Mezi nevýhody teplovzdušných krbů patří přepalování a vysoušení vzduchu, víření prachu a v případě, že jsou doplněny o rozvody do dalších místností, slouží tyto zároveň k přenosu zvuků a pachů, což je možné částečně eliminovat použitím vhodných filtrů.

Krby s teplovodním výměníkem

Další hojně rozšířenou skupinou jsou krby s teplovodním výměníkem. Kombinují v sobě krásu krbů v jejich nejryzejší podobě a praktičnost klasických kotlů, jejichž hlavním cílem je z prostředí kotelny vytápět každý kout daného domu. Podobně jako v případě teplovzdušných krbů, i zde je uvnitř obestavby ukryta krbová vložka, která je však navíc opatřena právě zmíněným teplovodním výměníkem – tedy zařízením, které předává část vyprodukovaného tepla do vodního média a dále do radiátorů v jednotlivých místnostech.

Součástí celé soustavy je pak také akumulační nádrž, oběhové čerpadlo a také bezpečnostní prvky typu expanzní nádoby nebo pojišťovacího ventilu. Akumulační nádrž slouží k uchování ohřáté vody a tím dokáže výrazně prodloužit dobu, po kterou vám krb poskytuje teplo. V návaznosti na její objem můžete například 4 hodiny topit v krbu a tím si zajistit teplo napříč celým domem i na více než 12 hodin. To výrazně zvyšuje komfort, který vám teplovodní krb může nabídnout.

Další inspirace na téma krby zde

Nevýhody teplovzdušných krbů jsou dvě. Tou první je závislost na dodávce elektřiny, která se stará o cirkulaci vody v celé topné soustavě. Dojde-li k jejímu výpadku, je s topením konec. Druhou nevýhodou je pak o něco horší průběh hoření. Účinnost spalování je mimo jiné závislá na teplotě uvnitř topeniště. Vzhledem k tomu, že teplovodní výměník odebírá část vyprodukovaného tepla, dochází tímto de facto k ochlazování komory a tím pádem i k horšímu hoření. Proto, pokud porovnáme dvě stejné krbové vložky, z nichž jedna je dovybavena teplovodním výměníkem, bude tato potřebovat častější přikládání, mohou nastávat problémy se špiněním skla, dehtováním a ve výjimečných případech také k zakouření do místnosti ve chvíli, kdy přikládáte palivo.

Akumulační krby

Další skupinou jsou krby akumulační. Jak už sám název napovídá, mají schopnost akumulovat a následně uvolňovat teplo vyprodukované hořením, podobně jako akumulační nádrž v případě teplovodních krbů. Tím ale veškerá podobnost končí. Krby tohoto typu jsou osazeny topeništěm, masivní akumulační obestavbou a dále tzv. tahovým systémem, což je soustava potrubí, umístěná mezi spalovací komoru a komín. Uvnitř proudí horké spaliny a předávají své teplo prostřednictvím tahového systému do akumulační hmoty.

Pokud jde o topení v akumulačním krbu, pohodlnější to už být nemůže. V krbu zatopíte, přiložíte doporučenou dávku paliva a více se o přikládání nemusíte starat. Energie uchovaná v palivu postupně přejde do akumulační hmoty, odkud je dále vyzařována do prostoru sáláním i desítky hodin.

Velkou výhodou akumulačních krbů je právě produkce sálavého tepla. To narozdíl od tepla konvekčního neohřívá vzduch, nýbrž samotné předměty a živé bytosti v dosahu prostřednictvím vlnění. Díky tomu nevíří prach, nevysouší vzduch, stará se o rovnoměrné rozložení tepla ve vytápěném prostoru a navíc je velmi příjemné, takže si topení v takovém krbu více než zamilujete.

Jedinou nevýhodou akumulačních krbů je pomalý nástup tepla, který je však vykoupený opravdu dlouhou dobou, po kterou vás následně budou hřát. Na druhé straně, právě tato vlastnost akumulačních krbů je zásadní pro nízkoenergetické a pasivní domy, do kterých jsou tato topidla zcela ideální a často také jedinou možnou volbou, jelikož standardní konvekční topidla by dům velmi rychle přetopila. Jisté riziko se také ukrývá v samotném dimenzování krbu, který by v každém případě měla provádět autorizovaná osoba disponující nejen patřičným vzděláním, ale také zkušenostmi.

Pokud by totiž byl krb předimenzovaný, jednou v něm zatopíte a další dva dny budete otráveni nesnesitelným horkem, od kterého vám nepomůže ani časté větrání. Naopak v případě nedostatečného dimenzování může dojít k tomu, že krb nebude schopen daný prostor vytopit a vám zbudou jen studené prsty u nohou a bolestivé šrámy na bankovním účtu.

Hypokaustní vytápění

Zaujalo vás sálavé teplo, které akumulační krby poskytují a rádi byste se z jeho účinků těšili i v dalších částech vašeho domu? Pak je řešením stavba tzv. hypokaustních rozvodů. Tento systém je znám už po staletí a využíval se například ve starém Řecku k vytápění tamních lázních. Dnes zažívá malou renesanci a obrací se k němu čím dál více domácností. Mohou za to nejen všechny výše uvedené výhody sálavého tepla, ale také fakt, že hypokaustní rozvody, jsou-li profesionálně postavené, jsou prakticky nezničitelné a vydrží bez údržby desítky ba stovky let.

V praxi se jedná o uzavřený okruh, ve kterém proudí vzduch o teplotě až 300 stupňů. Ten předává svou energii do akumulačního obkladu a ta je v podobě tepla dále vyzařována do jednotlivých místností předávána sáláním.

Realizace hypokaustního vytápění je možná především u novostaveb, při jejichž projektování již bylo s takovým systémem počítáno. Důvodem je, že samotný dům prakticky stavíte okolo topného tělesa. Naopak u již stojících domů je realizace tohoto typu vytápění buď velmi komplikovaná, případně zcela nemožná.

Plynové krby

Máte-li rádi pohodlíčko a navíc je váš dům obdařen plynovou přípojkou, budou pro vás ideální volbou plynové krby. Ty se nabízejí v nepřeberném množství designových i výkonových variant, takže si vybere i ten nejnáročnější zákazník. Velkou výhodou plynových krbů je současně jejich pohodlný provoz. Nemusíte shánět či skladovat palivo, vyhnete se prachu i dalšímu nepořádku a zapomenout můžete i na přikládání dřeva nebo vynášení popela.

Stačí se jen uvelebit na pohovce, nalít si sklenku dobrého vína, otevřít oblíbenou knihu a pak stisknout tlačítko dálkového ovladače a nechat do místnosti proniknout atmosféru hořícího ohně. Moderní plynové krby jsou navíc vybaveny velmi sofistikovanými hořáky, které věrně napodobují hoření dřeva a necvičené oko často nepozná, že to co v krbu hoří, ve skutečnosti nejsou pravá polena.

Bio krby

Jsou oblíbenou volbou všude tam, kde není komín. Krby spalující biolíh se dají rozdělit na dvě skupiny. Tou první, levnější, jsou zjednodušeně řečeno misky, do kterých nalijete patřičné množství biolihu a zapálíte. Ačkoli design těchto biokrbů bývá často líbivý, výsledný efekt hoření nikoli a plameny nedokáží vykouzlit tu správnou atmosféru. V případě, že nebudete mít dostatečně kvalitní biolíh a zároveň nebudete větrat, mohou vás po pár desítkách minut začít nepříjemně pálit sliznice v nose a krku.

Druhou skupinu biokrbů tvoří samostatné hořáky s regulací, které jsou určeny k obestavění a tím vzniká typický krb. Cena takových krbů může být oproti první variantě i desetinásobná, nicméně nesrovnatelný je také výsledný vzhled, efekt a v neposlední řadě také bezpečnost. Průběh hoření je z estetického hlediska bližší plamenům vznikajícím při spalování dřeva.

Luxusní a designové krby

Pokud vaše touhy po pořízení krbu nemotivuje potřeba vytápění, ale spíše chcete u vás doma vytvořit místo pro odpočinek a relaxaci, jsou právě vám určeny designové krby. Jejich podoba může být zcela individuální od čistě rustikálně pojatých kousků až po éterické moderní krby. Jejich společným rysem je vždy velmi vysoká kvalita řemeslného zpracování, ušlechtilé materiály a dechberoucí pohled do plamenů.

Zatímco u ostatních typů krbů se setkáváme v drtivé většině případů s uzavřenými topeništi, která mají dvířka, u designových krbů je toto procento výrazně nižší a velká část modelů je otevřená. To dokládá i nově představená řada krbových vložek Urfeur od německé značky Brunner, která je právě považovaná za absolutní špičku v oboru a v jejíž produkci byly doposud pouze uzavřené modely.

Více obrázků na téma Moderní krby naleznete v tomto článku a nebo zde.

Designové krby bývají často závěsné a upevňují se buď na stěnu, nebo přímo na strop a jsou tak v samotném centru místnosti. Tyto modely bývají navíc velmi často otočné a tedy je možné nasměrovat je do libovolného koutu místnosti, odkud si pak můžete vychutnávat atmosféru hořícího ohně.

Technické parametry krbu

Pokud jste si již vybrali typ krbu, který by vám vyhovoval, dalším krokem v jeho pořízení je návštěva specialisty – kamnáře či krbaře. Ten na základě dodané projektové dokumentace nebo osobní návštěvy vašeho domu vypočítá tepelné ztráty a definuje přesné technické parametry, kterými by celý krb měl disponovat, aby vše fungovalo tak, jak má.

Článek napsán ve spolupráci s www.krby-turyna.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *