Okna a dveře

Stará okna jako obnovitelná surovina? Jde to, dokazuje KOMMERLING

Vlastnost, které se odborně říká recyklovatelnost, není tendenčním výmyslem, ani prázdným politickým heslem. Jedná se o naprostou nutnost. Sečteme-li hmotnost všech rostlin a živočichů, co kdy existovaly na planetě, dojdeme k závratnému součtu, který mnohonásobně převýší hmotnost celé planety! Z toho jasně vyplývá základní princip fungování přírody – nepřetržitá látková obnova, poháněná sluneční energií. Bylo by domýšlivé, a v důsledku i nebezpečné, kdyby člověk vymýšlel zásadně jiná řešení. Je nutné se přizpůsobit a počítat s tím, že zásoby čehokoliv na Zemi jsou vyčerpatelné. Na druhé straně se můžeme spolehnout, že hmota a energie jsou nezničitelné, takže je lze různě obměňovat prakticky donekonečna. Není tedy důvod, aby cokoli, s čím člověk nakládá, plnilo do nekonečna a bezúčelně skládky poté, kdy to přestane sloužit svému účelu.

Bezolovnatý stabilizátor dává velký náskok

Okna z PVC patří vůbec k nejodolnějším, ovšem aby i po desítkách let zůstala plně funkční, je třeba do PVC přimíchat tzv. stabilizátory. Valná většina receptur PVC na trhu v současnosti obsahuje stabilizátory s příměsí olova, jehož negativní dopad na životní prostředí i lidský organismus je obecně dobře znám. Proto EU rozhodla jeho spotřebu do roku 2015 výrazně omezit. V tomto směru je KOMMERLING daleko vpředu. Vlastní stabilizátor Greenline ve všech výrobcích z prvomateriálu používá místo olova výhradně příměsi na bázi ekologicky příznivého vápníku a zinku.

Příroda netrpí, dokonalý kruh se uzavřel

Plastová okna se obecně vyznačují dlouhou životností, proto počet oken z PVC, které dosloužily, je do dnešní doby velmi malý. Tento problém však budeme řešit v relativně blízké budoucnosti, proto je dobře že technicky je recyklace vyřešena již dnes. A právě na tom má výrazný podíl společnost profine GMBH. Vzhledem k vysokým nákladům na manuální separaci jednotlivých okenních komponentů byla již vyvinuta a zprovozněna automatická zařízení na zpracování starých plastových oken. Komponenty, konkrétně sklo, kování, těsnění, ocelová výztuž, jsou odděleny strojně, takže zbylý PVC materiál se pouze vyčistí a dále zpracuje na granulát. Takto získaný PVC recyklát je potom znovu zpracován jako základní surovina pro výrobu nových plnohodnotných plastových profilů.

Okno KOMMERLING – nejméně osm plnohodnotných životů

Logicky vás napadne, zda může profil vyrobený z recyklátu splňovat veškeré kvalitativní nároky. Buďte si jisti – bezezbytku. První plastová okna KOMMERLING přišla na svět již v roce 1954, takže na základě dlouholetého výzkumu a zkoušek bylo zjištěno, že staré PVC profily mohou být recyklovány bez jakékoli ztráty kvality nejméně osmkrát! Při předpokládané životnosti okenního kování 30 let tak můžeme se stávajícími plastovými okny počítat ještě 240 let bez jakéhokoli zatížení životního prostředí a bez jakéhokoli kvalitativního kompromisu. Průběžný dozor nezávislé zkušebny prokázal shodu prvomateriálu i regenerátu profilů KOMMERLING. Proto byl certifikát osvědčující kvalitu obou materiálů vydán pod stejným číslem. Tento fakt je na světovém trhu ojedinělý unikát a nejlepší důkaz bezvadné kvality veškerých profilů značky KOMMERLING.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek, převzal a upravil Petr Voborský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *