Stavba

Energetické úspory mají v Komerční bance zelenou

Zelená úsporám – zelená pro Vaše energetické projekty

Státní fond životního prostředí vyhlásil Program Zelená úsporám, díky kterému mohou získat fyzické osoby-občané i podnikatelé dotace na projekty vedoucí k úsporám energie
a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Komerční banka společně s Modrou pyramidou stavební spořitelnou uspěly ve výběrovém řízení a staly se jedním z distribučních míst dotací v Programu Zelená úsporám. Zajistí distribuci základních informací žadatelům, sběr žádostí a jejich zpracování. Díky speciálnímu EKO úvěru s výhodnou úrokovou sazbou získají v Komerční bance zájemci fyzické osoby-občané výhodné podmínky pro spolufinancování projektu.

Prostředky na podporu Programu Zelená úsporám získala Česká republika prodejem přebytečných emisních povolenek zemím, kterým se jejich závazky dané Kjótským protokolem
nedaří plnit. Výtěžek z prodejů má pro roky 2009–2012 činit až 25 mld. Kč.
Česká republika se tím však zavázala splnit určité emisní limity. Celou tuto částku poskytne Státní fond životního prostředí formou nevratné finanční pomoci žadatelům o dotace prostřednictvím Programu Zelená úsporám.

Na jaké projekty můžete získat dotaci?

Dotace v Programu Zelená úsporám jsou poskytovány na podporu využívání obnovitelných
zdrojů energie a úspor energie v oblasti bydlení. Vlastníci rodinných i bytových domů mohou získat podporu na:

A) Úspory energie na vytápění v obytných budovách

B) Podporu výstavby nemovitostí v pasivním energetickém standardu

C) Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody (na instalaci solárně-termických kolektorů, kotlů na biomasu a tepelná čerpadla)

D) Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Žadateli o podporu mohou být fyzické osoby (domácnosti), společenství vlastníků bytových
jednotek, bytová družstva, města a obce, podnikatelské subjekty i další právnické osoby, které vlastní nemovitosti podléhající dani z nemovitostí.

EKO úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou

Pro žadatele o podporu v rámci Programu Zelená úsporám připravila Komerční banka speciální EKO úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou oproti standardním úvěrům a se zpracováním úvěru ZDARMA. EKO Osobní úvěr, EKO Úvěr na nemovitost a EKO Hypoteční úvěr pomohou zájemcům o dotaci získat výhodné předfinancování nákladů vynaložených na pokrytí programu. Dále je možno EKO úvěr použít na financování fotovoltaických
kolektorů. Spolu s EKO úvěrem mohou zájemci vyřídit na jednom místě také žádost o dotaci.

EKO Osobní úvěr může být poskytnut v minimální výši 30 000 Kč, přičemž až 250 000 Kč může získat žadatel o úvěr bez zajištění. Splatnost EKO Osobního úvěru činí až 6 let, EKO Úvěru na nemovitost až 10 let a EKO Hypotečního úvěru až 30 let. Zájemci o EKO Osobní úvěr a EKO Úvěr na nemovitost mohou získat zdarma pojištění proti neschopnosti
splácet.*

Podrobné informace o EKO úvěru Komerční banky získáte na jakékoli pobočce KB, na bezplatné Infolince KB 800 101 516 (od 8.00 – 22.00 hod.) nebo na internetových stránkách www.kb.cz.

* Pojištění se vztahuje na případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí pojištěného.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *