Stavba

RADOSTI SE STŘECHOU – 10 OTÁZEK + 10 ODPOVĚDÍ

CO ZAJÍMÁ VÁS I ZÁKAZNÍKY?

1/ Proč se krytina Lindab prezentuje jako bezúdržbová?

Lehké střešní krytiny Lindab jsou vyráběny z vysoce kvalitního žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 0,5mm, který je chráněn vícevrstvou technologií postupného nanášení reaktivní vrstvy, základní vrstvy a finální vrstvy Polyesteru (25µm), Matného Polyesteru (30 µm) nebo HB Polyesteru (50µm). Ochranná vrstva Polyester dává spolu s ocelovým jádrem střešní krytině Lindab odolnost a pevnost, díky kterým velmi dobře čelí náročným klimatickým podmínkám. Barevná povrchová úprava tedy nejen chrání ocelové jádro před korozí, ale také krytině dodává na atraktivitě z hlediska možnosti kombinování barev střechy s fasádou, okapy atd. Krytinu není třeba natírat ani jinak ošetřovat. Povrch krytin je naprosto hladký a neposkytuje prostor pro zachytávání nečistot, proto není nutná téměř žádná údržba.

2/ Je krytina vhodná pro všechny stavby a klimatické oblasti?

Krytina Linda byla vyvinuta ve Švédsku, aby odolávala drsným podmínkám Skandinávie. Je velmi odolná a trvanlivá. Proto je vhodná téměř do všech podmínek, pro oblasti s vyšší nadmořskou výškou je plechová krytina vzhledem ke svým vlastnostem téměř předurčena. Jednou z největších výhod krytiny Lindab je její nízká hmotnost, která představuje pouhých 5 kg/m2. Ve srovnání například s váhou betonové tašky může hmotnostní rozdíl činit na 100m2 střešní plochy i 4 tuny. Nízká váha je velkou výhodou při dimenzování krovu novostaveb, ale i při rekonstrukcí střech kdy je požadavek na odlehčení starých krovu. Díky tomu, že její povrch je hladký, nánosy sněhu v zimních obdobích plynule sjíždějí ze střechy a nezatěžují ji svou vahou. Navíc krytina se dodává v pásech, které jsou široké 1m a dlouhé až 6m, a tak se na střeše oproti skládané krytině vyskytuje opravdu minimální množství spár.

Lehká krytina je ideálním řešením pro rekonstrukci většiny střech, dokonce i z azbestocementových šablon, kde je použití těžkých krytin vyloučeno. V případě rekonstrukce střech, kdy betonovou nebo pálenou krytinu nahradíme lehkou krytinou Lindab a odlehčíme tak staré konstrukci krovu, se často vyhneme nutné výměně nedostatečně dimenzovaných částí dřevěného skeletu krovu. Díku tomu, že krytina tvarově připomíná skládané tašky, je zároveň zachován charakter budovy a soulad s okolní zástavbou.

Všechny krytiny s povrchem z HB polyesteru má navíc od letošního roku prodlouženou záruku na 30 let namísto původních 15.

4/ Jaký je minimální sklon střechy, na který lze krytinu použít

Profilovanou střešní krytinu lze používat již od 14°. Tento spád je zvolen vzhledem k dostatečnému odtoku vody a zamezení usazování nečistot na povrchu krytiny. I při takto nízkých sklonech tvoří krytina vodotěsný plášť. To je zaručeno přesnou profilací krytiny během výroby na výrobních linkách, které jsou pravidelně seřizovány, a tím je zajištěno velmi přesného zpracování taškových tabulí. Díky tomu do sebe taškové tabule přesně zapadají, není třeba korigovat nepřesnosti během pokládky a výsledná střešní plocha vytváří celistvý vodotěsný plášť bez viditelných míst napojení. Nejen přesnost výroby, ale také systém pojistných vodních drážek zaručuje dokonalou vodotěsnost. Krytina Lindab Topline je opatřena dokonce dvěma pojistnými vodními drážkami, které zamezuji zatečení a vzlínání vody pod krytinu v místě přeložení. Výška vlny se u různých typů pohybují od 27 mm až po 48 mm u taškové tabule Goodlock.

5/ V jakých rozměrech se profilovaná krytina dodává?

Krytina je vyráběna přesně na míru krovu podle kladečského plánu, který je zpracován na technickém oddělení firmy Lindab. Minimální délka krytiny je 540mm, max. délka je 6140mm a stavební šířka je 1000 – 1120 mm. Maximální délka je stanovena s ohledem na to, aby bylo možné s krytinou manipulovat bez následků trvalé deformace vlivem průhybu. Pokládka krytiny je díky velkým dílům velmi snadná a rychlá, což ocení nejen montážní firma, ale v důsledku především majitel, který je dočasně bez střechy nad hlavou. Návrh kladečského plánu je součástí bezplatné služby společnosti Lindab. Na montáž střešního systému Lindab pro středně velký rodinný dům stačí několik dnů.

6/ Jak správně zaměřit střechu?

V případě že není k dispozici projektová dokumentace, je nutné střechu zaměřit. Krytina je vyráběna přesně na míru krovu a to s přesností na centimetry. Proto je důležité dodat pro výpočet podklady s přesnými rozměry. Na obrázku je dobře vidět, jaké rozměry jsou potřebné pro přesný výpočet.
V případě, že jsou v ploše střechy prostupy (střešní okno, komín atd.), je třeba uvést rozměr otvoru a
vzdálenost od štítové a okapové hrany.

Díky přesnému zaměření a výpočtu můžete na střešní krytině výrazně ušetřit a usnadnit si práci s pokládkou.

Doporučení: Zaměřit střechu doporučujeme také v případě, že se jedná o rekonstrukci a je k dispozici pouze starší projektová dokumentace. V takových případech se může rozcházet skutečný stav krovu s projektovou dokumentací. Toto riziko hrozí někdy také u novostaveb. Z toho důvodu doporučujeme před objednávkou krytiny porovnat kladečský plán, zpracovaný na technickém oddělení firmy LINDAB, se skutečnými rozměry krovu.
Pokud uvádíte čistou míru krovu, je nutné počítat s přesahem krytiny do okapu a délku přesahu označit v nákresu.

Nechte si zpracovat kladečský plán s výpisem materiálu. Technické oddělení firmy Lindab nabízí klempířům i konečným zákazníkům zpracování cenových nabídek a přesných cenových výpočtů včetně přehledného kladečského plánu. Rozpočty jsou zpracovány interním počítačovým programem pro každého individuálního zákazníka. Kontaktujte obchodně technické oddělení Lindab na telefonních číslech – 233 107 218 nebo 222, technici se s Vámi domluví na způsobu zaslání podkladů, nabídku zdarma zpracují a zašlou e-mailem nebo faxem.

7/ Je možné pokládat krytinu přímo na bednění a jak řešit provzdušnění zateplení plechové střechy v obytném podkroví?

A/ Krytinu nedoporučujeme klást přímo na bednění! Pokud už se takto rozhodnete, pak jen v případě, jedná-li se o nezateplené podkroví s nevětranou střešní skladbou. Je nutné dávat pozor, abyste se šroubem netrefili do mezery v bednění!! Krytinu však lze pokládat na klasické laťování stejné jako u skládané krytiny.

Celistvý plášť zabraňuje zafukování vody, sněhu, prachu a na rozdíl od skládané krytiny dovoluje použití krytiny na střechu s minimálním sklonem 14°, a to bez nutnosti bednění a použití těžkých asfaltových pásů nebo pojistné hydroizolace, pro zajištění vodotěsného podstřeší, čímž se opět snižují celkové náklady na stavbu.

B/ U obytného prostoru se použití plechové krytiny řídí v podstatě stejnými pravidly jako jiné krytiny a komponenty skladby jsou také stejné. Nejspodnější funkční vrstva skladby (nejblíže interiéru podkroví) je v běžném případě parozábrana – nebo také fólie omezující prostup vodní páry do skladby. Současně chrání zespodu tepelnou izolaci – ta musí zůstat za všech okolností suchá. Nad tepelnou izolací se umisťuje difúzní fólie, která chrání izolaci naopak z vrchu. Fólie je fixována kontralatěmi s minimální výškou 40mm pro vytvoření dostatečné větrací mezery, na kterých je běžné laťování s roztečí 400mm a samotná krytina. Bližší informace naleznete v montážním návodu na lehké střešní krytiny Lindab a v normě ČSN 73 1901.

1) Při použití kulatého hřebenáče NTP lze použít větrací pás hřebene VPH
(nutno použít hřebenovou lať), nebo VPH Roll. Větrací pás hřebene VPH Roll
lze montovat bez použití hřebenové latě, tím se stává montáž rychlejší a snazší


Detail větraného hřebene s hřebenáčem NTP:

Popis:
1) šroub s těsnící podložkou-SWT, 2) šroub s těsnící podložkou-SL2T,
3) tašková tabule, 4) latě, 5) difúzní folie, 6) tepelná izolace,
7) kontralať, 8) větrací pás hřebene VPH nebo VPH Roll, 9) hřebenáč NTP,
10) hřebenová lať, 11) větrací taška LV200/160 (pouze pro krytinu Topline),
13) rovný hřebenáč NP

2) V případě osazení hřebene rovným hřebenáčem NP je třeba použít větrací pás VPH Roll

Detail větraného hřebene s hřebenáčem NP:

8/ Je kotvení krytiny pomocí šroubů bezpečné vůči zatékání vody a odolné vůči odtržení vzhledem k její malé hmotnosti při velice silném větru?

Pro kotvení krytiny Lindab Topline jsou určeny speciální šrouby s těsnící podložkou z materiálu EPDM, který je odolný vůči slunečnímu záření. Tato podložka zaručuje naprosto dokonalý a vodotěsný spoj. Doporučuje se kotvit krytinu ve spodní části vlny, neboť v těchto místech je krytina dotažena šroubem přímo k lati a nemůže dojít k pohybu krytiny (směrem od těsnící podložky) při zatížení sněhem, nebo chůzí, tak jak je tomu v případě kotvení do vršku vlny. V průměru vychází 7ks šroubů SWT /m2 a 3,5 ks šroubu SL2T / m2. Krytinu je nutné kotvit v místě okapové a štítové hrany každé vlně, kde je krytina nejvíce namáhána sací sílou větru! Pokud bude dodrženo správné rozmístění šroubů, nehrozí odtržení krytiny.

Montáž krytiny Lindab je rychlá a jednoduchá díky tomu, že přesně profilované pásy do sebe zapadají. Pásy se pokládají a šroubují na laťování. Firma Linda nabízí ucelený systém včetně všech kotvících a odvětrávacích prvků či dodatečné izolace.

Montážní návod je k dispozici u všech prodejců Lindab, ke stažení na www.lindabstrechy.cz nebo si o něj můžete napsat nebo zavolat do technického oddělení Lindab.

9/ Jaký je postup montáže a na co si dát při manipulaci s pásy pozor?

Délka tabule je vždy přizpůsobena rozměru krovu s přesností na centimetry. Při kladení profilované střešní krytiny Lindab nesmí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabulí. S taškovými tabulemi je třeba manipulovat ve svislé poloze. Pokud manipulujete s krytinou ve vodorovné poloze, je nutné tak činit velmi opatrně, neboť při velkém podélném průhybu může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Toto nebezpečí je obzvláště aktuální, máte-li tabule o rozměru větším než 4 m. Pro snadnější manipulovatelnost doporučujeme používat tabule menších délek zvláště v případě, kdy na stavbě není moc prostoru.

Doporučení: Žebříky, které používáte při montáži je dobré v místě styku s krytinou obalit molitanem či textilií tak, aby nedošlo k poškrábání povrchové úpravy. Po krytině lze chodit, je však dobré našlapovat ve spodní části vlny a v místě kde krytinu podpírají latě. Doporučujeme používat boty s měkkou podrážkou. Pokud dojde k poškození povrchové úpravy je třeba toto místo opatřit správkovou barvou.

10/ Co znamená zámková skladba střešní krytiny a jaké jsou její výhody?

Tuto metodu nabízí jediná krytina – jedná se Lindab Rova GOODLOCK. Pokládá se bez kladečského plánu. Je unikátní tím, že se nešroubuje v ploše, šrouby jsou překryté samotnou krytinou, což představuje jiný způsob ochrany před zatékáním a eliminuje se tím působení povětrnostních vlivů na životnost krytiny. Pro bezvadný výsledek je důležitá pokládka okapového lemování a startovacích šablon, na které následně navazuje celá střecha. Další šablony se pak jednoduše zachytí o startovací díly pouhým zatlačením směrem nahoru pomocí zámku „LOCK“. Následně se na vyznačených místech díly připevní šrouby k latím. Nakonec se rozměrově upraví šablony v místech hřebenu, u oken a tam, kde je nutné díly zkrátit. Praktičnost šablon o rozměru 0,88m2 spočívá také v možnosti krytinu pokládat okamžitě z palety, bez kladečského plánu a snadné dostupnosti díky výrobě a okamžitým skladovým zásobám v ČR. Atraktivní a výrazně plastický vzhled s nejvyšší vlnou na trhu 48 mm dělá krytinu Lindab Rova Goodlock nerozeznatelnou od klasické skládané krytiny.

Startovací profil se upevní na první lať v osové vzdálenosti 250 mm.

První startovací profil se upevňuje tak, aby byl okraj taškové tabule po jeho namontování cca 1 cm od závětrné lišty. Při
upevňování startovacích profilů je důležité, aby byly namontovány správně. Jsou výchozím bodem pro montování celé střechy.
Na okraj závětrné lišty (v místě, které bude překryté krytinou) se nalepí těsnící pás úžlabí. Podél okapové hrany se osadí
ochranná větrací mřížka. V místě úžlabí je doporučeno úžlabní plech podložit hustějším laťováním, případně plným
bedněním. Doporučené překrytí úžlabního plechu taškovou tabulí je 20 cm. Na okraje úžlabí (v místě, které bude překryté
krytinou) se nalepí univerzální těsnící pás úžlabí.

Po vykonání předešlých kroků se přistoupí k samotné montáži krytiny. Dolní část první tabule (platí pro všechny tabule v první
řadě) se jednoduše zachytí o startovací profily bez použití jakýchkoliv šroubů, zatlačí se směrem nahoru a v horní části se
upevní ke střešním latím na označených místech pozinkovanými šrouby. Při montáži se postupuje v pořadí viz. obr.
Tabule ve druhé a v dalších řadách se jejich dolní částí jednoduše zachytí o tabule v předešlé řadě pomocí zámku „LOCK“ bez
použití jakýchkoliv šroubů. V horní části se upevňují na označených místech pozinkovanými šrouby.

Informace: Pokud máte technický dotaz týkající se výrobků firmy LINDAB, můžete i Vy obrátit na internetovou poradnu, kterou naleznete na www.lindab.cz nebo www.lindabstrechy.cz v sekci Servis, kde napíšete svůj dotaz přímo do připraveného elektronického formuláře nebo se telefonicky obraťte na obchodně technické oddělení Lindab na telefonních číslech – 233 107 218 nebo 222.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *