V zásadě existují tři varianty rekonstrukcí plochých střech. První možností je provést více či méně komplexní opravu ploché střechy a zachovat tak ráz domu, ale i všechny rizika a nectnosti plochých střech. Druhou možností je zaměnit plochou střechu za dvouplášťovou šikmou střechu – změnit tak vzhled domu a doplnit další spolehlivou vrstvu, která bezpečně odvede srážkovou vodu mimo půdorys objektu. Třetí možností je provést na ploché střeše obytnou nástavbu a využít ji pro zhodnocení investic do nového bydlení.

S druhou variantou, změnou ploché střechy na šikmou mají dobré zkušenosti na sídlišti Zlatá Hora ve Slavkově u Brna. Ke čtyřem realizacím z let 2006 až 2009 přibyly v letech 2010 a 2011 další dvě. U všech objektů byl pro opravu střechy zvolen systém založený na ocelové tenkostěnné pozinkované konstrukci šikmého krovu, doplněný krytinou, klempířskými prvky a odvodnění z předlakované oceli švédského výrobce Lindab – systém LindabRoof. 

 

 


Význam šikmé střechy

Základním motivem při rozhodování o volbě rekonstrukce ploché střechy na šikmou je princip přirozenosti. Pokud vytvoříme dostatečně šikmou střešní rovinu, voda se po ní rychleji dostane pryč z půdorysu domu. Nemá tolik příležitostí kamkoliv zatéct a nemá dostatek času způsobovat degradaci materiálů, které s ní přichází do styku. Vytváří novou přídavnou funkční vrstvu mezi okolním prostředím a bytem.
Druhým motivem bývá snaha o změnu vzhledu domu a o změnu jeho charakteru. Společně s návrhem barevné kombinace zateplení, výměnou lodžií a vhodným sklonem, tvarem a přesahy střechy, může vzniknout architektonicky velmi zajímavá stavba.

Třetí možností, která v dnešní době získává čím dál více na důležitosti, je využití plochy střechy, zdánlivě plochy nevyužitelné, jako zdroje energie. 

 

 

 

Řešení – a něco navíc

Například pro čtyřpodlažní dům půdorysného rozměru 11,6 x 29,5 m byla zvolena valbová střecha se sklonem 12° s krytinou trapézovým plechem Lindab LTP45 ve vínově červené barvě. Přizvednutí atiky o 0,45 m, důležité z důvodu možnosti svedení odvodnění do původních vpustí a srovnání nerovností atiky, bylo opláštěno stěnovým trapézovým plechem ve stejné barvě jako střešní krytina a odvodnění provedeno půlkruhovým okapovým systémem LindabRainline. Nosná konstrukce krovu navázala na stávající nosné stěny, čímž se vyhnula změnám na životnost objektu, protože přitížení vlastní hmotností ocelovou konstrukcí je minimální (cca 15 až 20 kg/m2) a tvoří pouhý zlomek sil, které způsobí například zatížení sněhem nebo větrem.

Aby byla minimalizována možnost kondenzace na střešní krytině, byly všechny komínky odvětrání kanalizace a jednotky ventilace bytových jader vyvedeny nad střešní plášť, důkladně utěsněny s protipožární izolací a celý prostor podstřeší byl důkladně odvětrán – odvětrání hřebenem v celé jeho délce bylo ještě doplněno dvěma odvětrávacími hlavicemi Lomanco. Problematika odvětrání střešního pláště je totiž naprosto stěžejní záležitostí u změny ploché střechy na šikmou. Je třeba si uvědomit, že z obytných prostor dochází k difuzi vodních par střešním pláštěm do nově vzniklého prostoru a za určitých podmínek k jejich kondenzaci na prochlazených konstrukcích, kterou však dokáže správné odvětrání regulovat. 

 

 

Energetické úspory

Snaha bytového družstva a vlastníků bytů o snižování energetické náročnosti bydlení vedla na uvedeném sídlišti nejen k zateplování fasád a střešního pláště volně kladenou izolací pod šikmou střechou, ale i k instalaci solárních panelů pro ohřev TUV. Například vlastníci domu na Komenského náměstí se rozhodli po čtyřech letech od rekonstrukce ploché střechy na šikmou umístit na střechu tři solární panely o rozměrech 6×2 m na jižní rovinu střechy. Protože optimální úhel sklonu panelů je 32°, musela být na střechu se sklonem 12° instalována systémová hliníková distanční konstrukce, která umožnila rozdíl sklonů dorovnat. Návrh zesílení nosné konstrukce stávajícího krovu i kotvení distanční konstrukce provedlo technické oddělení společnosti Lindab. Toto zesílení, které díky stavebnicovému řešení a použití tenkostěnných prvků Lindab nepředstavovalo žádný výrazný zásah do vlastní konstrukce střechy ani potíže při realizaci, bylo rychle a snadno provedeno bez nutnosti střechu jakkoliv rozebírat. Pro kotvení panelů pak byly pouze doplněny výměny z C profilů a tvarované podpůrné konzolky, do nichž se ukotvily závitové tyče průměru 12 mm, požadované dodavatelem distanční konstrukce pod panely. Aby byl zajištěn bezproblémový přístup údržby k panelům, byla podél celé délky hřebene doplněna pochozí lávka Lindab Safety. Montáž proběhla s přestávkami vynucenými počasím během 4 dnů v únoru a březnu roku 2011. Obyvatelé domu tak nyní využívají nejen zatepleného pláště se spolehlivou střechou, ale i ohřevu vody tím nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem – sluncem.


 

 

Text: Petr Hynšt

Foto: Lindab

Více se dočtete v časopise Panel Plus

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno