Stavba

Roto Sunroof – dokonalá integrace a lákavý vzhled

Dnes už není sporu o tom, že jsou solární systémy integrované do střechy jako řešení k získávání energie po optické stránce přesvědčivější. Dvě otázky se ale objevují neustále: Jsou zařízení montovaná přímo do střechy opravdu vodotěsná? A především je jejich výtěžek vůbec srovnatelný se zařízeními, která se montují nad střechu? Na to má společnost Roto s jejím solárním systémem Roto Sunroof integrovaným do střechy „vodotěsnou“ odpověď.

Vodotěsnost

Moduly a kolektory fungují jako vodonosná vrstva a nahrazují tak běžnou střešní krytinu. Systém lemování Roto je totiž výsledkem několika desítek let zkušeností se střešními okny a zajišťuje, aby mohla voda odtékat tak jako na střeše s běžnou krytinou. Proto je integrovaný střešní systém Roto Sunroof chráněn proti pronikání vlhkosti stejně dobře jako střešní okna. Navíc jsou všechny součásti systému podrobovány přísným testům podle norem platných pro střešní okna. To znamená, že jsou komponenty systému Roto Sunroof, které opouštění výrobní závod v Bad Mergentheimu, vodotěsné – a to stoprocentně.

Naproti tomu u ještě stále hojně používaných zařízení montovaných nad střechu hrozí riziko netěsností, protože se tyto systémy montují pomocí montážních lišt a tzv. střešních háků na stávající střešní krytinu, kdy logicky vznikají potenciálně nebezpečné prostupy střechou. Neustálým mechanickým namáháním, kterému je zařízení montované nad střechu vystaveno, například větrem nebo sněhovou vrstvou, se toto riziko ještě zvětšuje.

Dlouhá životnost

Životnost solárního zařízení se zpravidla ukáže hned při první bouřce. V případě poškození nebo posunutí tašek pod běžným zařízením montovaným na střechu nebo při poškození kabelů a rozvodů totiž oprava znamená zároveň demontáž celého zařízení. Nevyhnutelným důsledkem jsou pak vysoké náklady a nulový výtěžek během opravy. Naproti tomu systém Roto Sunroof je dokonale integrovaný do střechy, takže je účinně chráněn před sacím a tlakovým účinkem větru. Pokud by ale přesto k nějaké škodě došlo, je každá součást zařízení snadno přístupná pro případnou údržbu, protože všechny komponenty jsou natolik stabilní, že se po nich dá chodit. Nosnost modulů a kolektorů Roto Sunroof je až 280 kg. Jednotlivé komponenty se navíc dají v každé části systému snadno oddělit.

Kromě toho jsou všechny kabelové rozvody a trubky ukryté pod krycími plechy, kde jsou účinně chráněny před povětrnostními vlivy a poškození zvířaty. Plechy se ale dají snadno sejmout, takže jsou přesto kdykoli snadno přístupné.

Vysoká výkonnost

Fotovoltaické články Roto Sunroof ve výkonnosti za zařízeními montovanými nad střechu rozhodně nezaostávají. Vysoce výkonné solární články z monokrystalického křemíku (se 17% účinností) sice na zvýšení teploty reagují snížením výkonu, což samozřejmě platí i u zařízení montovaných na střechu, ale tento problém se ve větší míře týká pouze několika málo horkých letních dní. Nová technologie zadního větrání, kterou jsou moduly Roto Sunroof vybaveny, to ale i za takových podmínek dokáže spolehlivě kompenzovat. Větrací drážky v profilu rámů zajišťují neustálou cirkulaci vzduchu za moduly a tím i permanentní ochlazování článků citlivých na vysoké teploty. Dokládají to i průběžně prováděná měření. S výrobky společnosti Roto získáváte jistotu, pokud jde o výkon a spolehlivost. Tato firma s tradicí totiž poskytuje 25letou záruku za minimální jmenovitý výkon 85 %.

Flexibilita

Systémová řešení Sunroof dokáží splnit jakékoli požadavky na získávání energie v novostavbách i při renovaci od částečné náhrady střechy na míru až po kompletní energetickou střechu. V takovém případě mohou libovolně kombinovatelné solární kolektory, fotovoltaické moduly a střešní okna nahradit dokonce celou taškovou střechu. Úplně tím odpadají náklady na běžnou střešní krytinu.

Snadná montáž

Jak už je u výrobků Roto zvykem, klademe velký důraz na snadnost montáže i u systému Roto Sunroof. Všechny komponenty jsou důmyslně navrženy tak, aby je zkušený partner dokázal jednoduše, bez problémů a rychle namontovat.

Roto stavební elementy, s.r.o.

Strašnická 382/43, 102 00 Praha-Hostivař

Telefon:+420 272 651 428

Fax:+420 271 750 187

E-mail:roto.cz@roto-frank.com

www.roto-frank.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *