Svět fotovoltaiky se v poslední době rychle měnil. Zatímco ještě nedávno se návratnost vlastní malé solární elektrárny pohybovala nad hranicí 10 let, dnes je situace taková, že investované peníze budete mít zpět již po šesti letech provozu, u těch nejkvalitnějších modulů i dříve. Pořizovací cena kvalitních fotovoltaických modulů se v současné době pohybuje kolem 70.000,- Kč za instalovanou kilowatu (kW). Při instalaci na klíč, tedy včetně práce, elektroinstalací, materiálu k upevnění na střechu atd., se ale může částka vyšplhat až na 110 000 korun za 1 kW. Je samozřejmě možné najít i výrazně levnější nabídky převážně asijské produkce. Ty však zdaleka nedosahují potřebné kvality a kromě vysoké náchylnosti k poruchám vykazují i výrazně nižší výnosy, takže ve výsledku vyjdou mnohem dráž. Odborníci doporučují vybírat mezi kvalitními značkami zejména německé a skandinávské produkce, kde jsou s touto oblastí mnohaleté zkušenosti.

Na rodinné domy se doporučuje, pokud to plocha střechy a finanční možnosti dovolí, instalovat 5 kilowatt výkonu (5 kW) a elektrárnu připojit do sítě formou tzv. „Zeleného bonusu“. Část vyrobené elektřiny majitel domu sám spotřebuje a ušetří tak za energii, kterou by jinak musel nakoupit. Zbytek díky Zelenému bonusu výhodně odprodá do sítě za dotovanou cenu. U instalací přes 5 kW připojených na zelený bonus však ztrácí investor výhodu tarifu pro domácnosti.

Solární moduly o výkonu 5 kW tedy vychází přibližně na 320 000,- Kč. Státem garantovaná výkupní cena elektřiny z fotovoltaické elektrárny činí v současné době 12,85 Kč za kWh. Z kvalitních fotovoltaických modulů získáte ročně více než 1000 kWh na instalovanou kilowatu (kW). Při 5 instalovaných kW se tedy jedná o více než 5000 kWh, tedy o elektrickou energii v hodnotě kolem 65.000,- Kč za rok.

Fotovoltaické moduly lze instalovat na všechny nezastíněné plochy. Při orientaci k jihu se sklonem kolem 30° je vhodné použít krystalické moduly. Avšak ani v případě orientace na východ či západ není nic ztraceno. Lze zde použít tenkovrstvé moduly, které nejsou tolik závislé na přímém osvitu. Jejich výhodou jsou lepší vlastnosti při tzv. difuzním osvětlení (nepřímé, odražené světlo apod.) a nižší pořizovací cena. Nevýhodou je nižší účinnost. Pro dosažení stejného výkonu je zapotřebí přibližně dvojnásobek plochy než u krystalických modulů.

Optimální sklon modulů v našem prostředí se pohybuje mezi 30°a35°, což odpovídá sklonu většiny sedlových střech. V případě plochých střech se moduly pro dosažení požadovaného sklonu montují na šikmé podstavce. Stejně tak je tomu i u instalací na volnou plochu. Plocha krystalických fotovoltaických modulů potřebná pro 5 kW je přibližně 36 m2. Solární panely tedy pokryjí plochu střechy o rozměrech například 4 x 9 metrů.

Zdroj: Společnost SOLEG

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno