Tipy a rady

Fasádní nátěr

Nový nátěr můžete nanést na vápenopískový podklad, cihlové zdivo, minerální omítku, vláknocementové desky nebo staré nátěry. V případě betonu je třeba dát pozor na to, aby byl natřen čistou akrylátovou barvou pokud možno nepropustnou pro plyny. Než začnete s první vrstvou nátěru, měl by být podklad vyčištěn a nejlépe ještě opatřen základním nátěrem. Před nanášením silikátové barvy je třeba natřít danou plochu silikátovým základním nátěrem. Podklady, které silně pouštějí barvu, a staré nátěry provedené vápennými barvami je třeba beze zbytku smýt nebo seškrábat.

Není-li fasáda dosud omítnuta nebo nejde-li už starou omítku opravit, je třeba nová omítka. V takovém případě je třeba se také zamyslet nad izolací vnějších stěn. Jestliže byla fasáda opravována z více než 20 procent je často vhodnější realizovat další vnější izolaci. Vnější izolace je doporučována i z důvodu snížení tepelných ztrát.

Nejprve zkontrolujte podklad

Přejeďte po fasádě rukou. Pokud podklad lehce opadává nebo ulpívá-li na ruce barva, je třeba podklad nejprve připravit pro nový nátěr. Podklad můžete také otestovat pomocí lepicí pásky. Plochu, kde budete test provádět, lehce poškrábejte nožem, pevně sem nalepte malířskou krepovou pásku a pak pásku prudce strhněte. Pokud na ní zůstaly částice ze starého nátěru, znamená to, že starý podklad nový nátěr neunese a musí být odstraněn. Další test, který můžete provést: pokud budete do podkladu škrábat nehtem a podklad se neodrolí, je dostatečně kvalitní a tedy vhodný pro nanesení nového nátěru.

Všechny podklady musejí být čisté, suché a zbavené prachu. Doporučujeme fasádu omést a vyčistit ji vodou a kartáčem.
Podklad můžete vyčistit i vysokotlakým čističem. Pokud je na podkladu mech nebo řasy, musejí být před nanesením nátěru za sucha odstraněny kartáčem a vhodnými prostředky.

Opravte trhliny a zkontrolujte savost

Veškeré otvory, trhliny a skvrny musejí být vždy vyspraveny nebo odstraněny. Okolní místa překryjte fólií, zabráníte tak zbytečnému znečištění.

Savost můžete otestovat pomocí vlhké houby. Pokud se voda do podkladu vsaje, musí být opatřen základním nátěrem.

V případě potřeby aplikujte základní nátěr

Základní nátěr nanášejte plochým štětcem nebo štětkou v dostatečném množství. Pak můžete začít s nanášením fasádní barvy. Nátěry nikdy neprovádějte na přímém slunci.

Jako první natřete vnitřní i vnější rohy. Římsy nebo jiné architektonické detaily můžete natřít jinou barvou, aby lépe vynikly.

První a druhý nátěr provádějte fasádní barvou; barvu pro první nátěr můžete případně naředit 5 až 15 % vody. Pro lepší ochranu může být do barvy přidán fungicidní nebo algicidní přípravek.

Na poslední nátěr použijte nezředěnou barvu – a postupujte následovně: barvu, kterou máte na válečku, nejprve naneste ve vertikálním směru. Potom horizontálně a pak ještě jednou vertikálně. Jednotlivé tahy válečkem by se měly spojit ještě za vlhka – tak dosáhnete maximálního krycího efektu.

Se všemi materiály pracujte podle pokynů výrobce a v souladu s pokyny na zpracování.

Vyhněte se přímému slunci

Nikdy nenatírejte na přímém slunci. Jednotlivé části fasády natírejte pouze v případě, že si jste jisti, že zahřátý povrch během natírání a schnutí nepřesáhne běžnou průměrnou pokojovou teplotu (21 °C). Tak předejdete „připálení“ nátěru, jehož důsledkem bývá špatná přilnavost k povrchu. Základní pravidlo zní: stěnu na východ natírejte odpoledne nebo večer, stranu směřující k západu brzy dopoledne a jižní stranu časně ráno nebo pozdě večer.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *