Tipy a rady

Jak na vlhké zdi?

Stává se totiž, že se například dodatečně izoluje zdivo u kterého to vůbec není nutné. Zkusme se zamyslet, jaké vlivy působí na zeď a správně je lokalizovat. Jednoduché to je se vzlínající zemní vlhkostí, která se projevuje téměř u všech starších objektů. Naopak smáčení zdiva vodou ostřikovou, od tajícího sněhu, prosakující dešťovou vodu lze vysledovat pouze u některých. Rovněž tlaková voda, např. zvýšená hladina spodní vody a zatékající dešťová voda, nemusí nutně „zlobit“ každý dům. Avšak hygroskopická vlhkost ( jedná se o vlhkost, kterou přijímá materiál z okolního klimatu a to hlavně díky solím) spolu s kondenzací (kondenzace vodních par obsažených ve vzduchu) jsou nechtěným příbuzným většiny mokrých zdí.

Při hodnocení vlivů nesmím zapomenout na možnost poškození z havárií, například netěsnost sanitárních instalací a dešťové kanalizace. Jak se však má orientovat laik? Musí absolvovat technické vzdělání stavebního směru, aby si poradil? Ne, stačí se obrátit na seriózní specializovanou sanační firmu, která pak vlhkostní průzkum na své náklady provede, na všechna rizika dopředu upozorní a navrhne komplexní opatření.

V tomto okamžiku však nešťastný vlastník mokrého domu stojí před osudovou otázkou. Pro jakou technologii vysušování zdiva zavlhlého vzlínající vlhkostí se rozhodnout? Musím nutně celý dům zrekonstruovat? V podstatě jsou dvě možnosti. A to rozhodnout se a jít cestu mechanického zásahu a dům například podříznout lanovou pilou, využít zaražení nerez plechu, chemické injektáže a vzduchoizolačních metod a počítat s tím, že se jedná o poměrně drastický zásah do podstaty materiálu, který někdy musí zhodnotit i statik. Stavebník provádějící celkovou rekonstrukci zpravidla ( pokud ho nedoradí cena) vykročí tímto směrem.

Co však má dělat poměrně veliká skupina vlastníků domů, pro něž je celková rekonstrukce nepřijatelná? Odpověď zní, možnost druhá – fyzikální metody. Například aplikace buďto elektroosmotické metody ( elektrody ve zdi se napojí na kladný pól elektrického napájecího zdroje a elektroda v zemi na záporný pól) nebo využití např. technologie AQUAPOL (instalace přístrojů vysílajících přístrojové pole).Z hlediska jednoduché aplikace a spolehlivé funkce si myslím, že poslední ze jmenovaných metod oslovuje nejvíce potenciálních zákazníků. Je však nutné mít na paměti její technické možnosti a důsledně trvat na provedení vlhkostního průzkumu, aby se nestalo, že přístroj bude vysušovat plesnivý roh domu ve čtvrtém patře.

A co říci na závěr? Problematika vysušovaní zdiva je velice zajímavým tématem, kterým se zabývá poměrně veliká skupina odborné veřejnosti. Jak je u nás již zvykem, názory se na jednotlivé technologie různí a vyvíjí. Myslím si však, že je přínosnější pro váš dům spíše se poradit s každodenními praktiky v terénu, než vstřebávat poučky teoretiků. A právě tuto možnost vám já a moji spolupracovníci nabízíme.

Tuto odbornou radu poskytla společnost AQUAPOL, pokud máte zájem využít jejich služeb, více se dozvíte na www.aquapol.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *