Hluk může do domu nebo bytu proniknout střechou nebo obvodovou stěnou. Zvuky uvnitř domu se mohou přenášet stěnou, stropem nebo podlahou, šířit se mohou i instalační šachtou.

Účinným řešením, jak zatočit s hlukem a vytvořit příjemné a klidné prostředí, může být odhlučnění konstrukcí pomocí izolací z minerální vlny. Zvuková izolace příček, stropů a podlah pomůže snížit pronikání hlasitých zvuků a vytvoří příjemné prostředí, ve kterém se nám bude dobře pracovat i odpočívat.

Začínáme návrhem

Na zvukovou izolaci různých konstrukcí je potřeba myslet již ve fázi návrhu domu nebo bytu. Stavební konstrukce musí splňovat požadavky stavební akustiky dané normovými hodnotami. Přenos hluku můžeme omezit provedením zvukově izolační konstrukce, která splní požadavky normy na akustickou izolaci obvodových stěn, příček a stropů.

Vnímání zvuku a hladiny hluku

Vnímání zvuku je subjektivní záležitostí. Intenzita hluku se v tiché místnosti může pohybovat mezi 10 až 20 dB, v rušné místnosti pak mezi  25 až 35 dB, pro tichý hovor se uvádí kolem 40 dB a 50 dB je limit pro obytný prostor během dne. Úroveň hlasitého hovoru dosahuje 50 až 60 dB, což je hodnota, která už může narušovat psychickou pohodu a snižovat duševní výkonnost. Hluk z těžké dopravy se pohybuje kolem 90 dB, při déletrvajícím působení může dojít k poškození sluchu. Práh bolesti je uváděn při 140 dB, k poškození sluchu pak dochází při krátkodobém působení.

[obraz_1]

Stavební akustika

Stavební akustika zahrnuje akustiku stavebních konstrukcí – neprůzvučnost, což znamená omezení přenosu zvuku mezi různými místnostmi budovy. Akustický komfort lze vyjádřit váženou vzduchovou neprůzvučností (Rw) a váženou hladinou normalizovaného kročejového hluku (Lnw). Tyto veličiny určují schopnost konstrukcí tlumit hluk, který vzniká mimo místnost, ve které pobýváme.

Další oblastí, kterou zahrnuje stavební akustika, je prostorová akustika. Zkoumá zvukové vlastnosti prostoru se zdrojem hluku. Cílem řešení prostorové akustiky je zajištění dobré slyšitelnosti a srozumitelnosti zvuku bez ohledu na vzdálenost od zdroje hluku. Doba dozvuku je hlavní kritériem prostorové akustiky.

Stavební akustiku a požadavky, které je nutné splnit při navrhování konstrukcí z hlediska neprůzvučnosti řeší norma ČSN 73 0532:2020 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky. Tato norma uvádí požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a zvukovou izolaci dělicích konstrukcí v rozdělení podle typu budov.

Při návrhu akustické konstrukce je tedy nutné řešit nejenom účinnou izolaci stěn vůči hluku pronikajícího z vnějšího okolí, ale i správně navrhnout a zrealizovat i vnitřní konstrukce,  které účinně zamezí pronikání hluku mezi jednotlivými místnostmi nebo byty.

Autor:

Ing. Halina Kučerová

Specialista technického marketingu

Mobil: +420 606 700 614

halina.kucerova@rockwool.com

ROCKWOOL, a.s.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno