Tipy a rady

Péče o trávník

Sekačku se zadním vyhazováním a
zavěšeným sběracím košem lze při
sekání jak tlačit, tak tahat. Výšku
sekání zvolte tak, aby proud vzduchu v
sekačce mohl snadno posekanou trávu
přesunout do sběracího koše. Je-li
výška sekání nastavena příliš nízko, je
vzduchový vír natolik malý, že se sběrací
koš neplní správně, případně se
sekačka ucpe. Během sekání se mohou
větrací mezery sběracího koše stále
více zakrývat. Tím se omezuje výstup
vzduchu a stupeň naplnění sběracího
koše se snižuje. Sběrací koš po každém
sekání vyčistěte. S přibývajícím
naplněním sběracího koše se zakrývá
kontrolní průhled posekanou trávou
zezadu dopředu.
Když dosáhne posekaná tráva k přední
hraně, lze sekat ještě 2 až 3 kroky – pak se musí sběrací koš vyprázdnit.

Dodržujte prosím následující pokyny:
Vypněte motor a sejměte sběrací koš.
Pokud budete pokračovat v sekání s
plným košem, přeplní se a tráva bude
zůstávat na zemi. Pokud koš vyprázdníte
teprve teď, musíte vyčistit vyhazovací
kanál od posekané trávy. Proto
náš tip: vyprazdňujte sběrací koš včas.
Při snímání sběracího koše uzavře
zadní víko vyhazovací kanál.Takto lze
sekat i bez zavěšeného sběracího
koše. Zadní víko Vám poskytuje ochranu
a bezpečnost. Úchyty na koši dovolují
optimální manipulaci a umožňují
pohodlné přenášení a vyprazdňování.
Vyprázdněný koš opět zavěste a při
jízdě pozpátku posbírejte zbytky trávy,
které zůstaly ležet na trávníku.

Pokud by zbytky trávy při opětovném
zapnutí blokovaly motor, musí se nůž
očistit od trávy.

Pozor: Dodržujte přitom všechna
potřebná bezpečnostní opatření!
Bezpodmínečně přerušte přívod
proudu!

Jak často sekat?

To závisí na rychlosti růstu. V hlavním období
růstu květen – červen často dvakrát týdně,
jinak jedenkrát týdně.

• Výška trávy po posekání by se měla pohybovat
mezi 4-6 cm.

• Poté, co tráva opět povyroste o 4-5 cm, by
se měla posekat znovu.

• Při sekání trávy se sběracím košem je
výhodnější sekat častěji.

• Ozdobný trávník se seká více nakrátko;
ca 2,5-4 cm, podle charakteru půdy.

• Během období horka a sucha by se měl
trávník nechávat o 1,5 cm vyšší, aby se
zabránilo vysušení půdy.
Pokud tráva poněkud přerostla, pak by jste
neměli udělat tu chybu, že jej posekáte ihned
na normální výšku. To trávníku škodí. Nikdy
nesekejte více než polovinu výšky trávy.
Po několika dnech posekejte trávník znovu a
tím zase dosáhnete jeho normální výšky.
Také by jste měli dbát na to, aby byl trávník
sekán stále na stejnou výšku.

Správný typ trávníku

Zde vidíte rozdíl v kvalitě travin v trávníku.
Vlevo je travní směs s vysokým
podílem nevhodných travin. Silný růst
do výšky způsobuje velké množství
posekané trávy. Ale přitom nevznikají
husté drny. Vpravo je kvalitní travní
směs. Tato travní směs se vyznačuje
malým množstvím posekané trávy a
růstem do šířky.

Pro jaký trávník se rozhodnete, to
závisí na tom, jak budete trávník užívat
a jakým nárokům musí vyhovět.
Při použití správné směsi a správné
péči může být i Váš trávník sytě zelený,
hustý a zdravý.
Pro trávník u domu je zpravidla žádaný
odolný trávník pro volný čas nebo k
častému používání. Jednoduše,
víceúčelový trávník pro celou rodinu,
na kterém dovádí děti, na kterém lze
hrát badminton a opalovat se. Trávník
jako zelená oáza v zahradě, obklopená
rostlinami, stromy a keři, nabízí
správnou atmosféru k oddechu a
požitku ze zeleně.

Ve většině zahrad rostou převážně
staré druhy trávy, které jsou vlastně
určeny pro zemědělství. Tyto druhy
rostou rychle do výšky; jsou nevhodné
pro okrasný trávník.
Proto mějte při nákupu osiva oči otevřené.

Pokud se na trávník podíváte blíže a
podrobněji, rychle zjistíte, že jsou
mezi travinami velké rozdíly. Mohou
mít jemné nebo široké listy. Travní
směsi mají velmi různé vlastnosti, co
do hustoty, rychlosti růstu, barvy,
odolnosti proti zimě, náchylnosti k
chorobám a jiné. V odborných
prodejnách najdete velký výběr travních
směsí, které odpovídají dnešnímu
pěstitelskému standardu.

Nové travní směsi rostou hustě a jsou
velmi odolné. Namísto růstu do výšky
se vyznačují růstem do šířky s hustým
drnem. Při sekání je z nich málo odpadu.
Vlastnosti dobrého trávníku určuje
již osivo. Travní směs se skládá z více
druhů a typů trav. Kvalita směsí se
důkladně kontroluje, než se dostane
na pult.

Kultivace a provzdušnění

Nože kultivátoru (vertikální řez) vyryjí
brázdy do drnů trávy.
Nová tráva může růst.
Za několik týdnů se vytvoří uzavřená
travní plocha.

Špatně shrabaná, zamulčovaná posekaná
tráva spolu s plošně rostoucím plevelem
může časem způsobit zplstnatění drnů a
jejich prorůstání mechem. Kultivace je
prořezávání zplstnatělé trávy, kterým
dochází k hloubkovému čištění a lepšímu
přísunu kyslíku a vody. Po kultivaci se
ukáže, jak uboze a řídce traviny rostou a
jak jsou vyvinuty. Proto je po kultivaci
mimořádně důležitý značný přísun živin.
Kultivace by se měla provádět zpravidla
alespoň 2 x do roka.

Každý trávník potřebuje provzdušnit.
Provzdušnění je obzvláště nutné u těžkých
půd, ve kterých se hromadí voda
nebo u silně namáhaných travních
ploch. Silným namáháním povrch trávníku
houstne, takže oblast kořenů trpí
nedostatkem vzduchu a trávník se jen
chabě vyvíjí. V takovém případě zvolte
hloubku kultivace tak, aby se plocha
trávníku pouze lehce prořezávala.
Nože proříznou kořenový bal a podněcují
trávník, aby silněji rostl.

Hnojení trávníku

Příliš nízké posekání (pod 4 cm)
ubírá trávníku na síle a umožňuje
jeho rychlé vysychání. Zežloutlý
trávník je zpravidla znamení nedostatku
živin. Použijte speciální travní
hnojivo s vysokým obsahem dusíku,
protože tuto živinu nejvíce potřebuje.
Dusík ovlivňuje zelené zabarvení
trávy. Pro speciální travní hnojivo
hovoří kromě toho i další argument.
Obsahuje dusík jako takzvaný dlouhodobě
působící dusík. Hnojivo v
nevhodném složení může snadno
vést k přehnojení a spálení. Je
možné jeho snadné vymývání do
spodních vod.

Zdravý trávník roste v průběhu jednoho
roku tak silně, že na metr
čtvereční připadá 3-6 kg posekané
trávy. Trávník neustále odčerpává z
půdy živiny a proto ji vyluhovává.
Zásoby živin v půdě se vyčerpají a
trávník chřadne. Vznikají holá místa,
šíří se mech a plevel.

Kalendář péče o trávník

Tip na obnovu trávníku

Staré travnaté plochy prorostlé plevelem
lze obnovit následujícím způsobem:

• Starý trávník posekejte co nejníže

• Důkladně kultivujte

• Na plochu rozhoďte startovací hnojení
a pak travní semena

• Na to rozprostřete tenkou vrstvu
rašeliny (max. 5 mm silnou)

• Neustále zalévejte (plocha trávníku
nesmí v prvních 3-4 týdnech vyschnout)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *