Tipy a rady

Pokládání PVC

Volné pokládání PVC

Elastické podlahové krytiny se skladují
v rolích na stojato a desky naležato,
max. 8 kartonů nad sebou.
Před pokládkou by se měla krytina skladovat přes noc v místnosti, kam
se bude pokládat. Uřízněte pruhy krytiny
a rozložte je na plochu. Při pokládání
by měla být teplota v místnosti nejméně 18° C. Pokud jsou nutné dva
pruhy krytiny, položí se s menším přesahem
a přesně se upraví návaznost
vzoru. Pruhy se pak zafixují proti posunu lepicí páskou.

Aby se snížilo
pnutí, můžete krytinu u stěn,
případně v rozích místnosti
naříznout.
Přesahující pruhy se nyní připraví
pomocí spojovacího řezu k pokládce.
K tomu se oba pruhy současně
rozříznou rovným nožem. V místě
řezu podložte navíc ze spodu ocelový
příložník a odlamovací nůž
veďte také podél dalšího ocelového
příložníku. Rovnoměrný řez je
důležitý pro bezešvé spojení obou
pruhů krytiny. Díky spojovacímu řezu jsou pruhy krytiny
ideálně připraveny. Odstraňte
zbytkové pásky od ořezu krytiny
z PVC. Ke spojení pruhů použijte jednostrannou
lepicí pásku.

Pásku položte
pod hrany švu tak, aby se mohly obě
poloviny pruhů přesně nalepit. Nejprve
jednu polovinu nalepte ke středu lepicí
pásky a dobře ji na ni natlačte. Nyní
připojte druhou polovinu tak, aby
nevznikla spára a přilepte ji.
Spojovací švy lze také navíc vodotěsně
uzavřít prostředkem pro svařování
zastudena. Pokyny pro zpracování
najdete v informacích k výrobku.
U stěn, ve výklencích a v přechodech
do jiných místností se krytina fixuje
oboustrannou lepicí páskou.

Celoplošné lepení PVC

Při celoplošném lepení je nutno
zvláště dodržovat pokyny výrobce
lepidla. Nejlépe používejte disperzní
lepidlo bez obsahu ředidla a k němu
předepsané ozubení na stěrce.
Pokud bude zapotřebí z důvodu velikosti
místnosti několik pruhů krytiny,
proveďte u spojů výše popsaný spojovací
řez. Pak budou pruhy spojeny
beze spár.

Nyní se pruhy odhrnou až
ke středu místnosti a lepidlo se celoplošně
nanese na podlahu. Po předepsané
době odvětrání lze vsunout
první pruh do lepidla. Nános lepidla
pro další pruh musí beze spár navazovat
na první nános lepidla. Ve spojích
se krytina poněkud ohne a pak
vloží do lepidla.

Dbejte na to, abyste v jedné místnosti
pokládali pouze krytiny se
stejným výrobním číslem. Jinak
může docházet k rozdílům v
barvě a dekoru.

Pokládání desek z PVC

Při pokládání čtvercových desek z
PVC je nutné si naplánovat schéma
pokládky. Nakřídovaným provázkem
se určí paralelní osa pokládání k
hlavnímu čelu místnosti.
Vzdálenost stěny v hlavním směru
pohledu by měla být násobkem velikosti
desky plus 1 cm. Pokud jsou
obě poloviny místnosti vidět stejně
dobře, doporučuje se symetrické
rozdělení.

S pokládkou začněte u otisknuté
čáry od provázku tak, že pro místa,
která zvláště upoutají pozornost,
jako je např. oblast kolem dveří,
použijete převážně celé desky.
Pokud se u stěn musí desky zkrátit,
pak přesně položte krajní desku na
předposlední desku a pomocí další
desky si označte čáru řezu.
S lepením desek se začíná u osy
pokládání, určené za výchozí čáru.
Naneste lepidlo celoplošně pomocí
ozubené stěrky. Zadní strany desek
musí být po přitlačení, příp. poklepání
zcela pokryty lepidlem.

Závěrečné práce

K odbornému položení podlahové krytiny
z PVC patří také soklové lišty jako
ukončení krajů.
Přechody do jiných místností a
k jiným podlahovým krytinám se
zakryjí přechodovými profily.

Tipy k pokládce krytin z PVC

Při pokládání krytiny na lepidlo dbejte na to, abyste neuzavřeli
žádný vzduch. Vzniklé dutiny lze zjistit poklepem a odstraní se
vytlačením vzduchu do stran.

Důležité je, aby zadní strana krytiny byla dostatečně pokryta lepidlem.
Krytinu pořádně přitlačte. Jako pomůcka Vám k tomu poslouží otočený
zbytek koberce. Během pokládání kontrolujte dostatek lepidla
občasným odtažením krytiny. Pokud je zadní strana dostatečně pokryta
lepidlem, lze pokračovat v práci obvyklým způsobem. Pokud je na
zadní straně málo lepidla, musí se případně vyměnit ozubená stěrka
během pokládání za novou, aby se dosáhlo opět dostatečné tloušťky
lepidla.

Navazující konce se mohou až do úplného účinku lepidla nadzvedávat
z důvodu napětí materiálu. Než se zcela přilepí, zatěžte je.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *