1. Materiál: parotěsná folie, izolepa,
podkladní vrstva (mirelon, hobra nebo
selit). Nářadí: pilka, kladívko, stahovák,
distanční klínky, tužka, metr, lepidlo.

2. Podlaha se vlivem vnitřních pnutí
svévolně pohybuje proto ji nijak
nekotvěte.

3. Podlahu pokládejte na
pevnou rovnou plochu. Není-li tato
dostatečně rovná, má-li nerovnosti
větší než 2 mm na 2 m, doporučujeme
ji srovnat samonivelační podlahovou
stěrkou.

4. Na rovnou podlahu položte 0,2 mm
parotěsnou fólii, nechte ji přesahovat
20 cm přes sebe. Folii na tomto místě
přelepte. Fólie vytáhněte kolem zdi cca
2 cm nahoru (udělá se tzv. vanička). Na
folii nebo např. na dřevěnou podlahu
položte podkladní vrstvu (např. selit,
hobru nebo mirelon).

5. První řadou
dorovnejte případné nerovnosti zdi,
přitom zachovejte dilatační spáru.

6. Pokládejte lamely vždy pohledovou
stranou nahoru.

7. U první řady ořízněte zámek a
oříznutou stranou přiložte ke stěně.
Kvůli nutné dilatační spáře cca 14
mm použijte dřevěné distanční klíny.

8. Nejdřív položte první řadu, přitom
ovšem dbejte na přesné spojení
lamel.

9. Na konci prkno odřízněte
a zbylým kusem začněte novou řadu.
Pokud by tento kousek byl menší než
40 cm, může se první podlahové prkno
z optických důvodů také zkrátit nebo u
2. řady začít s poloviční délkou prkna.

10. Po položení 1. řady dilatujte
spáru mezi podlahou a zdí klínky.
Další řady pospojujte na kratší straně
clickem a pak celou řadu připojte
k položené podlaze. Je-li na kratší
straně spoj snap, napřed spojte
lamelu pomocí clicku na delší straně
s položenou podlahou a pak dorazte
pomocí stahovacího háku na kratší
straně.

11. První tři řady upevněte
pomocí dilatačních klínků.

12. Poslední řadu prken nyní
po dél ně seřízněte na míru. První a
poslední řada nesmí být užší jak 5 cm
Lícujte použité prkno na předposlední
prkno a označte si linii řezu. I tady
dodržte dilatační spáru.

13. Pokud narazíte na trubky topení,
označte je na podlahovém prkně a
vyvrtejte v něm otvory o 10-15 mm
větší než pr. trubek. Nařízněte prkno
až k vývrtům. Tuto vyříznutou plochu
potřete na plochách řezu lepidlem a ze
13 strany od stěny vsuňte do mezery
a přitlačte.

14. Dřevěné zárubně
zkraťte dle výšky plovoucí podlahy.
U ocelových zárubní není zkrácení
možné, pokládku proveďte kolem nich
a spáry utěsněte těsnícím tmelem.

U rámu dveří je nejlepší, když se
hotový parket může zasunout pod rám
dveří. Rám dveří je ve většině případů
nutno zkrátit. Přiložte proto kousek
podlahového prkna vzorovou stranou
dolů k rámu dveří. Tento kousek
prkna můžete použít k vedení pro
pilu. Nezapomeňte přitom na tloušťku
podložky (izolace proti kročejovému
hluku apod.)
U ocelových rámů není samozřejmě
zkrácení možné, pokládku proveďte
kolem nich a spáry pak utěsněte těsnící
masou.

Závěrečné práce – montáž podlahových lišt

Před montováním podlahových lišt je
nutno bezpodmínečně odstranit klíny.
Po odstraněni klínků můžete zahájit
montáž Clipů. Clipy upevněte podle
montážního návodu pomocí šroubků
a hmoždinek na zeď ve vzdálenosti
cca 50 cm od sebe. Do upevněných Clipů
lze pohodlně namontovat podlahové
lišty. Lišty lze libovolně dle potřeby
demontovat a znovu namontovat.

Dilatační spáry – Dbejte na následující dilatační spáry u větších prostor:

– po 8 m ve směru šířky panelu

– po 10 m ve směru délky panelu

– k sousedící podlahové krytině

– pod každými dveřmi

– u zúžení prostoru

– u dilatačních spár podkladu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno