Tipy a rady

Tepelná izolace

Proč izolovat?

• Úspora energie na vytápění

• Ochrana klimatu a životního prostředí

• Vysoký komfort bydlení / pohodlí

• Zachování stavby / ochrana proti vlhkosti

• Zvýšení hodnoty

• Protihluková izolace (minerální vlna)

• Protipožární ochrana (minerální vlna)

Jak se to dělá

Vyměřit šířku krokví, nařezat plstěnou izolaci s přidáním 1cm.

Upevnit plstěnou izolaci mezi krokvemi.

Vzduchotěsně utěsnit parotěsnou fólii, lepícími a těsnícími páskami.

Podlahovou plochu zakrýt fólií a okrajové pásy postavit jako protihlukovou izolaci.

Položit izolační desky na tlumení kročejového hluku.

Na ně položit dřevotřískové nebo sádrokartonové desky.

Postavit kovové/dřevěné sloupy, oploštit je na jedné straně deskami ze sádrokartonu/sádrových vláken.

Vložit izolační desky.

Provést opláštění jako u první strany.

Uchycení závěsné konstrukce.

Uchytit dřevotřískové nebo sádrokartonové desky.

Položit izolační desky.

Izolace vnější sklepní zdi.

Izolace tepelných mostů.

Izolace vnější zdi zevnitř: Izolační desky se vloží do dřevěné konstrukce. Opláštění se provádí dřevotřískovou deskou apod. Vzduchotěsně utěsnit parotěsnou fólii,lepícími a těsnícími páskami.

Nejdůležitější izolační materiály

Izolační materiály se vyrábějí z minerální či skelné vlny, z pěnového plastu (tvrdé pěny), keramzitu, dřevěných vláken a v poslední době také z organických vláknitých materiálů (vločky ze starého papíru, ovčí a konopná vlna a bavlna). Nejčastěji používaným izolačním materiálem je minerální nebo skelná vlna. Její podíl na trhu se pohybuje nad 60%.

Skelná vlna a minerální vata = minerální vlna

Minerální vlna je nadřazený pojem pro izolační materiály, které se vyrábějí z anorganických skelných, přip. Kamenných surovin. Její přednosti: velká škála izolačních vlastností. Minerální vlna poskytuje dobrou tepelnou, velmi dobře tlumí hluk a nabízí vysokou protipožární ochranu. K tomu se přidává flexibilita materiálu, která usnadňuje zpracování a zabraňuje spárám v izolační vrstvě. Také surovinová základna je optimální: v závislosti na výrobci obsahuje skelná vata například až 70% recyklovaného skla.

Tvrdé pěny

Tvrdé pěny se rozlišují, podle surovin a metody zpracování, na polystyrénové a polyuretanové. Tvrdé pěny velmi dobře izolují teplo a mají velmi vysokou mechanickou pevnost při tlakovém namáhání.

Nejdůležitější vlastnosti izolačních materiálů

Tepelně vodivá skupina

Tepelně vodivá skupina označuje výkon při tepelné ochraně.

Protihluková ochrana

Schopnost protihlukové ochrany izolačního materiálu závisí na jeho vlastnostech. Základní pravidlo: čím více má struktura materiálu otevřených buněk a čím je pružnější, tím lepší je protihluková ochrana.

Protipožární ochrana

Třída protipožární ochrany A označuje nehořlavé izolační materiály. Třída protipožární ochrany B označuje izolační materiály, které jsou v zásadě hořlavé: B1 = těžce, B2 = normálně zápalné, B3 = lehce zápalné.

Nákup izolačního materiálu

Zkontrolovat vlastnosti

Před nákupem zkontrolujte, které izolační vlastnosti jsou důležité (tepelná, protihluková, protipožární ochrana)

Hmotnost/Přeprava

U izolačních hmot se podívejte také na hmotnost, obal (např. komprimace) a na zpracování (pružnost, bez postřihů). To Vám značně usnadní přepravu, zpracování a likvidaci zbytků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *