Do této skupiny rostlin řadíme nejen vlastní ozdobné trávy, ale i jim blízké rostliny, které mají podobný charakter a použití, jako například šáchory nebo bambusy. Trávy jsou atraktivní především svými listy, které bývají velmi často pestře zbarvené a nebo zcela sivé, v zahradní architektuře se však často využívají i druhy s velmi pěknými květenstvími. Najdeme mezi nimi zcela nízké, půdopokryvné druhy, ale i velmi vysoké, které bývají dominantami v trvalkových záhonech nebo v pravidelně sečeném trávníku. Často svou výstředností dokážou upoutat pozornost diváka více než barevné kvetoucí keře nebo stromy.

Současné moderní zahrady se bez trav již neobejdou. Tomu odpovídá i rozšiřující se nabídka v zahradnických centrech. Trávy a traviny používáme podobným způsobem jako trvalky — podle jejich nároků na stanoviště rozlišujeme tři základní druhy: stínomilné, které vyžadují pro dobré prospívání nejen stín, ale i dostatek vláhy a humózní půdy. Tyto trávy se dobře snášejí s kapradinami a vytvářejí velmi zajímavé kombinace. Některé druhy mohou tvořit dominanty i na březích rybníků. Při jejich výsadbách dbejme na požadovanou hloubku výsadby pod vodou. Druhým typem jsou trávy stepní určené pro chudší půdy, na světlá stanoviště, do skalek nebo kamenných zídek. Tyto typy snášejí přísušky, proto přidáme do zeminy písek, abychom zajistili dobrou propustnost. Třetí skupinou jsou trávy vhodné do trvalkových záhonů. Těm vyhovují klasické hlinité půdy.

Výsadba a péče

Všechny druhy okrasných trav a travin dnes zakoupíme v kontejnerech, proto je můžeme vysazovat téměř celý rok, kdy se teplota pohybuje nad bodem mrazu, nejvhodnějším ročním obdobím je však jaro, kdy je celá rostlina velmi aktivní a dobře zakořeňuje. Při podzimní výsadbě nastává větší riziko napadání rostliny plísněmi. (K tomu jen poznámka na okraj: nepleťme si okrasné traviny s trávníkem. Výsev trávníkových ploch je nejvhodnější na podzim — rostlina již přestává růst a dobře zakořeňuje).
Na jaře provádíme seříznutí trav i travin. V zimě nadzemní část sloužila nejen jako okrasa, ale hlavně zajišťovala zimní ochranu, kterou nyní odstraníme. Seřezávání provádíme hluboko, těsně nad zemí,
Pouze nízké druhy kostřavy a stálezelené druhy očistíme od uschlých a poškozených listů. V okamžiku, kdy se začnou vyvíjet nové listy, můžeme traviny dělit (viz rozmnožování).
Během vegetačního období kontrolujeme hlavně výběžkaté typy trav, aby se příliš nerozrostly. Pokud nám zabírají již více místa, než jim chceme dovolit, zmenšíme jejich velikost podobným způsobem jako při dělení trav na jaře — rýčem.
Trávy během vegetace nezapomínejme hnojit, a to jak minerálními, tak i organickými hnojivy.
Před příchodem zimy stačí nízké trávy a traviny přikrýt chvojím. Velmi oblíbený druh vysoké trávy pampas (Cortaderia) je nutné svázat, trs obsypat uschlým listím a navrch je vhodné položit ještě chvojí. Tuto velmi náchylnou trávu nikdy nevysazujeme do vyšších poloh a upřednostňujeme světlá a osluněná stanoviště.

Nejčastěji pěstované trávy

Festuca cinerea (= F. glauca) — kostřava sivá

Jedná se o trsnatou, nízkou trávu (20 cm). Listy jsou sivé až namodralé. Kvete v červnu. Snáší sucho, je vhodná do suchých zídek a na skalky

Helictotrichon sempervirens — ovsíř vždyzelený

Tato tráva s modrozelenými listy je vysoká asi 50 cm, v době kvetení až 100 cm. Kvete v červnu až srpnu. Požaduje slunce a sušší stanoviště, jedná se o velmi pěknou solitérní trávu.

Miscanthus sinensis — ozdobnice čínská

Velmi krásná soliterní tráva, která je vysoká až 150 cm. Některé odrůdy mají žlutě příčně i podélně pruhované listy ( M.s. ´Zebrinus´). Vyžaduje dobrou zahradní půdu s dostatkem vláhy.

Cortaderia selloana — pampas obrovský

Impozantní solitérní tráva. List má elegantně převisající, úzce čárkovitý. Výška této rostliny je až 250 cm. Její nevýhodou jsou vysoké nároky na stanoviště, které musí být osluněné, čerstvé a propustné. Raší až v květnu.

Stipa gigantea — kavyl obrovský

Mohutná a velmi vysoká (250 cm) tráva je skutečně raritou. Květenství je téměř 50 cm dlouhé. Půda by měla být mírně suchá, propustná, umístění je nutné velmi světlé a osluněné. Kavyl je citlivý na mráz, proto je nutný zimní kryt.

Bambusy

Nelze opomenout tuto velmi atraktivní skupinu, která se rovněž řadí mezi trávy. Při jejich použití v je však důležitý cit, protože exotický nádech bambusu vyžaduje určitý styl zahrady, aby se zároveň začlenil i vynikl. Vysazují se buď jako solitéry, v solitérních skupinkách (lesících) nebo jako půdní pokryv. Velmi často se pěstují i v nádobách pro zkrášlení balkonů nebo atrií.
Jejich výsadba a péče o ně jsou velmi obdobné trávám. Vysazujeme je nejlépe na jaře nebo na podzim. Při výsadbě v létě je nutné dohlížet na zvýšenou dodávku vody. Bambusy vysazujeme pouze mělce a horní plochu překryjeme slabou vrstvou půdy a jemně zamulčujeme borkou. Půda, do které vysazujeme, by měla být vlhčí, avšak s drenáží. Ačkoliv bambusy milují vlhko, stojatá voda je pro ně velmi nebezpečná. Okolí bambusu nikdy nekypříme, abychom nepoškodili kořeny! Zimní ochranu zajišťujeme hlavně prvním rokem po výsadbě, u náchylnějších druhů každoročně.

Autorka: Pavla Plecitá

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno