1. Jaký by měl být první krok v údržbě zahrady, když roztaje sníh a přihlásí se jaro, zvláště po letošní tuhé zimě?

Prvním krokem by mělo být prohlédnout zahradu a odstranit z ní všechny překážky, které by nám bránily při růstu a sekání trávníku. Jedná se především o rozhrnutí krtinců, vyhrabání starého listí či opadaného jehličí, které by mohlo dusit trávu v růstu a případné odstranění napadaných větví. V případě že vznikly na travnaté ploše propadliny a nerovnosti vlivem sesednutí půdy (např. po vykopaných pařezech stromů nebo vloni instalovaných závlahových systémech) je důležité je vyrovnat kvalitní zeminou.

2. Kdy je ideální zasít trávu a co je potřeba v rámci výsadby provést s půdou?

Optimální doba pro výsev trávy je v jarním období, kdy je po zimě v půdě dostatek vláhy a srážkové poměry jsou větší než v letním období. Trávu je možné také vysévat např. až do konce září, ale musíme dbát na dostatečnou zálivku, aby travní semeno vzešlo a vytvořilo do zimy dostatečný kořenový systém. Před výsevem trávy je dobré provést přípravu půdy kypřením ( u dovysévaných ploch se používají např. před výsevem travního semena prořezávače trávníku) a po výsevu provést zpevnění povrchu např. u větších ploch použitím válců (tažené příslušenství za zahradním traktůrkem či riderem) které zajistí kontakt travního semena se zeminou a tím i přísun vláhy pro naklíčení semena a jeho růst.

3. Když povyroste nová tráva, je lepší ji nechat chvíli odrůst, nebo ihned zastřihávat?

Nově vyrostlou trávu je možné na jaře začít sekat jakmile dosáhne výšky cca 7-10 cm. Vzhledem k dostatečnému množství vláhy na jaře se není třeba obávat zaschnutí trávníku při sekání na praktickou užitnou výšku do 5 cm.
U nově založených trávníků lze obecně říci, že nově založený trávník je třeba sekat častěji ale na vyšší výšku než dojde k vytvoření silného kořenového systému, který zajistí pevnost trávníku. V případě že bychom trávník sekali ihned nízko, dojde k jeho vysoušení a tím ke zpomalení růstu. Po zhoustnutí trávníku je možné jej dále udržovat pravidelným sekáním (zahradní sekačkou, traktůrkem či riderem) na výšku cca 3-5 cm. První sekání trávníků nastává v našich podmínkách cca v polovině měsíce dubna.

4. Jakou péči doporučujete zjara pro keře a stromy? Je třeba provést jarní střih u keřů a prořezat větve u stromů?

Po zimě by se u stromů a keřů měly odstranit všechny suché větve, provést úpravu/nakypření půdy v blízkosti pařezu, u ovocných stromů provést jarní řez a případně úpravu koruny stromu. Okrasné keře můžeme tvarově upravit dle požadovaného růstu. Všechny ořezané větve je dobré zlikvidovat např. drcením/štěpkováním a následným kompostováním.

5. Pěstování zeleniny je stále rozšířenější koníček u spousty rodin. Kdy je třeba začít se sázením a jaká je ideální příprava půdy, než zasadíme první zeleninu?

První jarní pěstování zeleniny je možné provádět ve sklenících již od konce února, s pěstováním zeleniny na venkovních záhonech můžeme začít v dubnu dle průběhu počasí. Pro úspěšné pěstování zeleniny je důležité mít výživnou půdu (kompost, hnojení půdy) a před vlastní výsadbou provést nakypření půdy např. použitím rotavátorů/kultivátorů půdy nebo ručně např. použitím rycích vidlí apod.

6. Mulčování objevuje řada milovníků zahrad, v čem je tak dobré pro zahradu? Co je vlastně mulčování a jak se správně provádí?

Mulčování, někdy nazývané také jako BioClip, je dobré hlavně z hlediska úspory nákladů spojených s likvidací posekané trávy. Trávu (ale i listí) která nám vyroste na zahradě, vracíme zpět do půdy jako vyživu pro další růst. Princip spočívá v rozsekání ústřižků trávy na jemnou hmotu, která je schopná se rychle rozkládat, a tím plnit funkci hnojiva pro další růst trávníku. Toto nasekání trávy probíhá tak, že travní stéblo je useknuto vnější stranou sekacího nože, je podrobeno rotaci v žacím ústrojí a následně ještě jednou nasekáno na jemnější konzistenci středovou částí sekacího nože před výhozem do trávníku. Aby tento způsob z biologického hlediska byl účinný, musíme zachovat některé podmínky. Především trávník musíme udržovat v požadované výši, aby byl schopný z mikrobiologického hlediska přijímat a rozkládat tuto hmotu, tzn. jeho výška by měla být min. cca 5-7 cm., teplota by neměla být nižší než 5-7°C. Délka useknutého travního stébla by měla být max. 1/3 jeho celkové délky před useknutím, tzn., že pokud mulčujeme trávník sekaný na výšku 7 cm, neměla by být výška před sekáním větší než cca 10 cm. V případě že bychom sekali a mulčovali vyšší trávu na výšku 7 cm, nebylo by mulčování z důvodu velkého množství travní hmoty účinné a projevovalo by se přetěžováním stroje a vznikem „žmolků“ trávy, které nejsou rychle rozložitelné a nepůsobí esteticky.

7. Máte nějaké speciální jarní tipy pro zahrádkáře?

Trendem současné doby při péči o zahradu je likvidace a zužitkování veškerého materiálu a odpadu vznikajícího celý rok. Nejjednodušším a ekonomickým způsobem je kompostování. Pro urychlení rozkladu větví se používají zahradní drtiče a štěpkovače, které nasekají větve v průměru až 4 cm na menší kousky které po kompostování můžeme již v dalším roce použít jako hnojivo do půdy pro pěstování zeleniny apod. V kompostérech je vhodné likvidovat společně jak např. posekanou trávu tak i ostatní rostlinný odpad vznikající na zahradě.

Rozhovor poskytli odborníci společnosti Husqvarna

Monitor.cz – porovnejte ceny internetových obchodů
Porovnejte nabídky internetových obchodů a vyberte si nejlevnější nabídku z českých e-shopů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno