Tak jako si pod vlivem působení velkých neosobních sídlišť plných paneláků spojujeme s městem především beton coby stavební materiál, k vesnici nejčastěji přiřadíme dřevo. Klasických roubených stavení sice již mnoho nenalezneme, uplatnění dřevěných prvků na vesnických domech má přesto své opodstatnění.

Majitelé staršího rodinného domu stojícího v jedné středočeské vesnici měli k dispozici původní projekt rekonstrukce. Šlo o komplexní a promyšlenou přestavbu celkem běžného domku na zajímavou stavbu se spoustou modernistických prvků. Sami majitelé říkají, že navrhovaná rekonstrukce se jim v zásadě zamlouvala, ale do vesnického prostředí se příliš nehodila. I proto se nakonec rozhodli zcela změnit starší projekt a zrekonstruovat dům do podoby jim mnohem bližší. Tak vznikl sice moderní, ale vesnický charakter si zachovávající rodinný domek, který vyjadřuje především vztah majitelů k přírodě. Během rekonstrukce bylo použito velké množství dřeva nejen na obložení horní části fasády, ale zejména pro ztvárnění interiéru, který dodává rodinnému domu téměř charakter chalupy. Na strop byly přidány dřevěné trámy a rovněž podlaha je dřevěná, samozřejmostí bylo použití dřevěných oken a dveří.

Rekonstrukce domu by však byla jen poloviční, kdyby zároveň nedošlo k úpravě zahrady a okolí. Před domem, směrem do ulice, je jen malá zahrádka zarůstající jehličnany, okrasnými travami a pokryvnými rostlinami. Za domem je nevelký pozemek, jehož podstatnou část zabírá nově vybudované jezírko. Není to však jen nějaká „louže“: u jeho zrodu i realizace stál Vladimír Hříbal, zkušený odborník v problematice týkající se využití vody a vodních prvků v zahradě. Díky němu vzniklo rozměrné jezírko s dostatečně velkou a hlubokou koupací zónou uprostřed. Mělčí okrajové části jsou zaplněny vodními rostlinami. Pro zajištění dostatečné kvality vody není použita žádná „chemie“, dochází k čištění pouze pomocí pískových filtrů a UV lampy. Zbytek obstará okrasná rostlinná zóna jezírka. Majitelé se měli možnost koupat teprve prvním rokem, ale již teď uvádějí, že jsou nadmíru spokojeni a že jejich přírodní bazén nesnese srovnání s obyčejnou „modrou nádrží“.

Každý majitel rodinného domu se zahradou ví, že práce nikdy nekončí. To platí jak pro novostavbu, tak především pro rekonstrukci. Po dvou letech prací na přestavbě, během nichž byla kromě jiného provedena kompletní výměna všech rozvodů, kanalizační a plynová přípojka, sanace krovu, výměna střešní krytiny, oken, dveří a tak dále, mají ještě majitelé v plánu nové oplocení, kamennou dlažbu a úpravu zahrady. Rekonstrukce pokračuje a záleží jen na nich, zda budou někdy úplně spokojeni s dosaženým stavem. V opačném případě je čeká ještě mnoho práce.

Michal Sochor

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno