Okna a dveře

Únik tepla v oblasti okenního parapetu vyřešen – TROCAL

Nejen teorie, ale i praxe během několika málo let rychle postoupily. Osazení okenního rámu do stavebního otvoru včetně veškerých tepelných izolací ve svislé a nadokenní oblasti má své technologické zásady, které by měla odborná firma v zájmu dosažení účinnosti znát a dodržovat. Trochu stranou však zůstávala otázka účinné řešení dolního parapetu, přestože je nejdůležitější. Ale to se změnilo.

E_Clip chrání tepelnou pohodu a šetří náklady na bydlení 

E_Clip je patentované řešení spodní části připojovací spáry a okenního otvoru, tedy parapetu. Přináší vysokou tepelněizolační účinnost tohoto detailu a zároveň je velmi bezpečné z pohledu možné zimní kondenzace jak ve spáře, tak v její blízkosti. Společnost profine GmbH, která je výrobcem oken TROCAL a jejich systémových doplňků, systém vyvinula především pro okna značek, které sama vyrábí. E_Clip představuje celý okenní parapet, který poskytuje až o 40 % lepší tepelnou izolaci ve spodní části připojení okna. Tím zabraňuje tepelným mostům, což v době rostoucích cen energií zajisté ocení každý zákazník. Toto řešení také přispívá k vysokému uživatelskému komfortu a předchází tvorbě nebezpečné plísně v důsledku kondenzace vzdušné vlhkosti.

 

Kvalitní okno je nutné také kvalitně zabudovat

Pokud vyberete okno, které je pro požadovaný účel vhodné, ještě není zcela vyhráno. O vaší spokojenosti během následujících let užívání rozhodne také způsob jeho zabudování, jinými slovy technický návrh a řemeslné provedení. Vedle řešení připojovací spáry mezi oknem a stavebním otvorem je neméně důležitá, možná dokonce důležitější, kvalitní tepelná izolace na ostění, nadpraží a parapetu z venkovní i vnitřní strany a konečně. Svou roli sehrají i takové faktory, jako je například umístění otopných těles. To vše musíme mít na paměti, pokud má okno dobře a dlouho sloužit.

Když se vloudí chybička…

Pokud se např. z vnitřní strany často rosí okna, příčin může být celá řada. Projektant či zhotovitel mohl volit nevhodné okno, případně ho umístil v nevhodném prostředí. Ale zdaleka nejčastější příčinou bývá chyba při zabudování okna. Problém na straně výrobce nastane v podstatě jen tehdy, když deklaruje vlastnost, kterou okno ve skutečnosti nemá. Může se také stát, a to především v ranních hodinách, že se na tepelněizolačních dvojsklech a zejména trojsklech kvalitních oken objevuje z venkovní strany rosa. Původ tohoto jevu má stejnou příčinu, jako vznik ranní rosy nebo námrazy na parkujících automobilech. Na oknech tento jev svědčí o velké tepelněizolační účinnosti a není tedy důvodem pro uznání případné reklamace.

Proč by měl šetřit jen majitel pasivního domu?

Jedením z absurdních mýtů, které kolují na českém stavebním trhu, je argumentace stavebních firem, že kvalitní okno s trojsklem a kvalitním zabudováním, jaké nabízí parapetní řešení E_Clip, je vhodné jen do pasivních domů. To je podivná logika, uvážíme-li, že kvalitní okno přece ušetří stejné množství tepla v pasivním domě, jako v domě z poloviny minulého století, za předpokladu, že v obou domech udržujeme stejnou vnitřní teplotu. Návratnost této investice je tedy v obou případech stejná a podobné demagogii byste neměli naslouchat už proto, že oknem uniká až 10x více tepla než zdí o stejné ploše!

A dobra rada na závěr

Pokud řešíte tak zásadní investici, jakou jsou nová moderní okna, naslouchejte odborníkům, kteří svému oboru rozumí. Navštivte nejbližšího dodavatele oken, který používá moderní profilový systém TROCAL stavební hloubky 70mm a 88 mm, s trojskly a s teplým provedením venkovního i vnitřního parapetu E_Clip. Při současném zateplení venkovního ostění a nadpraží okna docílíte celkového proteplení připojovací spáry a významného zvýšení tepelné pohody ve svém interiéru.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek, převzal a upravil Petr Voborský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *