Ostatní

Pojištění odpovědnosti v roce 2014: Co změní nový občanský zákoník?

 

Hlavní změny v pojišťovnictví v roce 2014

První změnou bude přesun všech ustanovení ze Zákona o pojistné smlouvě do nového občanského zákoníku, což budou muset pojišťovny zohlednit ve svých materiálech. To podle Marcely Kotyrové, manažerky vzdělávání a komunikace České asociace pojišťoven, nebude až tak zásadní problém, jako chystané změny v náhradě majetkových škod a nemajetkové újmy.

Zatímco dodnes bylo primární variantou náhrady škody její zaplacení v penězích, od nového roku to bude „uvedení do předešlého stavu“. To s sebou může v praxi přinést řadu komplikací, neboť náklady např. na uvedení postaršího nabouraného vozidla do původního stavu mohou překročit původní hodnotu vozu před nehodou. Mezi pojistitelem a pojištěným tak může dojít k celé řadě sporů o adekvátnost náhrady nebo o to, zda se pojistnou událostí poškozený neobohatil.

Nemajetkové újmy – velká neznámá

Pro pojišťovny je rovněž těžko uchopitelné nové vymezení nemajetkové újmy. Nově můžete nárokovat náhradu za duševní útrapy nebo obavy ze ztráty života, což může vést k zajímavým situacím, kdy např. vytopený soused bude po vaší pojišťovně požadovat proplacení nejen promoklého stropu a vybavení, ale bude chtít z vašeho pojištění odpovědnosti odškodnit i nervy, které z neblahé situace měl. Jak se toto bude vypočítávat, nevědí pojišťovny ani potenciální poškození – opět lze tedy očekávat nárůst soudních projednávání.

Pokud by soused dostal z pohledu na vytopený byt infarkt nebo na něj třeba spadl vodou naplněný lustr, nový občanský zákoník mu zkomplikuje i náhradu škody na zdraví z vašeho eventuálního pojištění odpovědnosti. Vyhláška, která dosud upravovala výši náhrad, pozbude po novém roce platnosti a poškozený bude muset vyčíslit svoji újmu subjektivně.

Jak vidíte, zjednodušení právního prostředí se nekoná ani pro běžného občana ani pro pojišťovny, a s jistotou se dá očekávat jen negativní vliv na délku výplatních lhůt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *