Předem snížit spotřebu energie

„Jednání ve věci ochrany klimatu je naléhavě nutné“, říká p. Spiess a pokračuje: „Jak studie ukazují, je nárůst teploty o dva stupně ještě zvládnutelný bez větších národohospodářských škod, potom to bude kritické. Situace je hrozivá, ale nikoliv beznadějná.“ Za změnu klimatu jsou hlavně odpovědné, a na tom se všichni shodují, celosvětové emise CO2.

„Nejúčinnější a současně nejhospodárnější pro snížení těchto emisí jsou opatření, která již předem snižují spotřebu energie“, říká studie poradny pro podniky McKinsey ve věci ochrany klimatu. U opatření jako je jaderná a větrná energie, zalesňování nebo kumulace CO2, kde tedy je CO2 teprve dodatečně odbouráván, vznikají náklady navíc. U metod, které snižují spotřebu energie již předem, například solárně ohřívaná voda, se naproti tomu setkáváme s generovaným ziskem. Proto je podle studie McKinseye jednoznačným favoritem ve věci hospodárné ochrany klimatu účinná tepelná izolace. Za ušetřenou tunu CO2 se zde vytváří zisk v podobě 150 €.

Možné jsou tunové úspory CO2

Tento poznatek je o to zajímavější, jestliže se podíváme, odkud emise CO2 pocházejí: za cca jednu třetinu jsou odpovědní známí „hříšníci“ průmysl a doprava, okolo 40 % však vzniká na základě špatně izolovaných budov.

“Protože samotnými okny uniká 25 až 30 % tepla domu a tak vzniká větší potřeba vytápění příp. chlazení, dalo by se již použítím modernějších oken každý rok zabránit vzniku mnoha miliónů tun CO2”, říká Silvio Spiess. „Jestliže by se v průměrném domě s 20 kusy oken, která jsou stará 25 let, vyměnila tato stará okna za okna nová – pro pasivní dům, mohl by tento dům ročně ušetřit téměř dvě tuny CO2. Při výměně staršího typu oken s jednoduchým sklem, která ještě hůře izolují, by to bylo dokonce skoro pět tun“, říká Silvio Spiess, jednatel společnosti Internorm.

Šance pro inovativní podniky

Proto Internorm sází speciálně na oblast oken pro pasivní domy. Internorm má jako celoevropský jediný výrobce oken sedm certifikátů pro pasivní dům podle Passivhausinstitut Darmstadt, Dr. Feist. Internorm je s vysoce tepelně izolujícími dřevo/hliníkovými okny jednoznačnou jedničkou na trhu v Rakousku a v Evropě.

Inovativní vývoj podniku také podtrhuje, že již cca 50 % prodaných oken Internorm je vhodných speciálně pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vzhledem ke stále rostoucímu trhu oken a počtem renovací zde leží ještě velký potenciál ladem.

Potenciál v praxi

Výše uvedené příklady však nejsou pouze suchou teorií, také v praxi již Internorm dokázal enormní potenciál ochrany klimatu účinnou tepelnou izolací. Pan Spiess zde poukazuje na projekt Solanova, u něhož Internorm spolu s jinými firmami vybavil starou panelovou stavbu v Maďarsku moderními okny pro pasivní dům a novou tepelnou izolací. Před sanací činila spotřeba energie na čtvereční metr 220 kWh na rok. Naměřená spotřeba po sanaci je nyní na čtvereční metr 20 kWh na rok! „A to nebyla žádná hříšně drahá luxusní opatření“, zdůrazňuje jednatel Internormu, „důležitým předpokladem projektu bylo, že sanace musela být hospodárná.“

Podpora politikou

Nanejvýš pozitivní vývoj vidí jednatel Internormu pan Spiess v rostoucí podpoře opatření pro ochranu klimatu politikou. Například zavedením energetických průkazů (Rakousko rok 2006). Průkaz obsahuje všechna energeticky relevantní data novostavby a zaměřuje se tak od začátku na tuto důležitou tématiku. Od roku 2009 (Rakousko) je také tento průkaz plánován pro staré stavby. Kromě toho mají být od roku 2015 všechna nová veřejně prospěšná zařízení bytové výstavby zřízena v kvalitě pasivního domu. To sice ještě zní jako hodně vzdálená, avšak zdaleka ne utopická hudba budoucnosti: „Ve Vorarlbergu je toto opatření od začátku tohoto roku již standardem,“ říká jednatel Internormu Silvio Spiess.

Více podrobných informací na www.internorm.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno