V průběhu svého života vyprodukujeme velké množství odpadu nejen toho, co vyhazujeme do koše, ale také splachováním, mytím nádobí či sprchováním. Souhrnně toto můžeme označit odpadovou vodou z domácnosti. Větší procento obyvatel má možnost vypouštět odpadní vody do městské kanalizace. Jak se v situaci ale vynajít, pokud se v blízkosti stavebního objektu nebo rodinného domu kanalizace nenachází? Řešením může být v podobě žumpy anebo domácí čističky odpadních vod. Pro kterou variantu se na základě výhod a nevýhod rozhodnout?

Betonová žumpa

První variantou, která zajistí místo pro odtok odpadních vod z domácnosti, může být betonová žumpa nebo septik.

V případě jednokomorové betonové žumpy jsou velkou výhodou nízké pořizovací náklady a také nulová potřeba rozborů odpadních vod. Nevýhodou však je potřeba dostatečného místa v blízkém okolí jednokomorové žumpy, kam bude možné přistavit fekální vůz, aby mohl jímku čas od času vyvézt. Toto je nutné provádět přibližně jednou za rok podle toho, kolik osob využívá stavební objekt, k němuž žumpa náleží.

Výhodnější variantou však může být dvoukomorová betonová jímka, která svým minimálním obsahem 8 m³ dokáže pojat více odpadních vod, díky čemuž se snižuje frekvence vývozu. Výhodou této dvoukomorové betonové jímky je také možnost pročištění odpadní vody. Malou nevýhodou je, že bude nutné čas od času vyvézt nahromaděný kal vzniklý při čištění odpadních vod, vyžaduje však nižší frekvenci než jednokomorová jímka.

Žumpa dodávaná od společnosti Betonové žumpy, působící na trhu již 12 let, se může pyšnit rychlým vyřízením objednávky, dodání i montáže.

Domovní čistička odpadních vod

Druhou variantou pro řešení odpadních vod bez napojení na kanalizace je domovní čistička odpadních vod. Jejich největší výhodou je, že je není nutno dočišťovat, avšak nevýhodami jsou vysoké pořizovací náklady, nutnost pravidelné obsluhy a neustálá spotřeba elektrické energie.